Otvor srdce, daruj knihu

 

.

 

Zbierka pre Plamienok

Milí rodičia, ďakujeme Vám za Váš čas, spoluprácu, ochotu, s ktorou ste sa počas vianočných trhov zapojili do charitatívnej akcie na podporu neziskovej organizácie Plamienok i za radostnú klímu, ktorú ste tam vytvorili.

Tiež ďakujeme všetkým rodičom, priateľom školy i náhodným návštevníkom, ktorí sa pri našom stánku zastavil a kúpou výrobkov našich detí, učiteľov i rodičov či kapustnice a vianočného punču sa pričinili, aby sa dobrá vec podarila.

Veľká vďaka patrí aj všetkým žiakom, učiteľom a rodičom, ktorí svojou kreativitou a šikovnosťou vytvorili krásne výrobky na predaj.

Želáme Vám krásne a radostné Vianoce a do Nového roka veľa úspechov v osobnom živote i v práci.

Vedenie školy

 

Múzeum holokaustu, Sereď

viac >>

 

Školské kolo ANJ olympiády

viac >>

 

Vianočné dielne s rodičmi

29.11.2018 o 16:00

 

Testovanie 5

21.11.2018

1.-4.roč. - riadne vyučovanie
5.roč. - testovanie 
6.-8.roč. - riaditeľské voľno
9.roč. - exkurzia Sereď

 

Krajské kolo: Festival vedy a techniky

viac >>

 

100.výročie vzniku Československa

viac >>

 

Projekt život v praveku

viac >>

 

Jesenné dielne s rodičmi

23.10.2018 o 16:00

 

Velehrad, Modrá, Živá voda - 5.B,C

viac >>

 

Oznam

Teší nás, že sme všetci – deti, učitelia aj Vy rodičia našej školy súčasťou takého krásneho projektu.  Možnosť  pomôcť dostaneme  aj tento rok – na vianočných trhoch 2018. 

 

Oznam

ZŠ Jána Kupeckého, Pezinok prijme vysokoškoláka na miesto správcu počítačovej siete.

Viac informácií na tel.čísle 033/6403768

 

Oznam

22.10.2018 - 15:00 - 18:00 - konzultačné hodiny pre rodičov

 
Akcie v mes. JANUÁR

16.1.
OK ANJ

17.1.
Bábkové divadlo
1.roč.

18.1.
OK Šaliansky Maťko

18.1.
Atletický piatok

20.1.
Majstrovstvá AZB

21.1.
Klasifikačná PR - 1.polrok

22.1.
Bábkové divadlo
2.roč.

23.1.
ŠK Bibl.olymp.

25.1. =>> 15:00
Fašiangová zábava - príprava

26.1. =>> 19:30
Fašiangová zábava

27.1. =>> 15:00
Fašiangová zábava - upratovanie

30.1.
OK Mat.olymp.
5,9.roč.

30.1.
Karneval
1.stupeň

30.1. =>> 16:00-20:00
Fašiangová diskotéka

31.1. =>> 4.-5.hodina
Rozdávanie výpisu vysvedčení

1.2.
Polročné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Bůh stvořil člověka, když ho přestaly bavit opice. Na další pokusy už pak neměl nervy.“ Mark Twain