Olympiáda z ANJ 2019/20

Školské kolo

  • 1. kategória ( 5. – 7. ročník ) – súťažilo 29 žiakov

Výsledky:

1.miesto   -    ELI  VLADIMÍR  VALACH    59 bodov  /  70 max.

2. miesto  -    ROMANA  ŠEVČÍKOVÁ      57,5 b.

3. miesto  -    KRISTIAN  MELUŠ              56,5 b.

 

  • 2. kategória / 8. – 9. ročník )  - súťažilo  46 žiakov

Výsledky:

1. miesto   -  ERIK PASTUCHA                  53 bodov  / 70 max.    

2. miesto   -  JAN  MAXIM  SARKOCY     52,5 b.

3. miesto   -  ANNA ROZKOŠOVÁ           48,5 b.

Úspešní riešitelia  ( dosiahli min. 60 % )

NINA  MIKOVÁ            - 48 b.

FILIP  HOLICKÝ            - 45 b.

RADOSLAV  KĽUČAR  - 42 b.

 
Dôležité oznamy
Akcie v mes. JANUÁR

8.1.
Nástup do školy

9.1. o 18:00
Výbor RZ

15.1.
OK olymp.ANJ

16.1.
OK olymp.NEJ

20.1.
Klasifikačná PR - 1.polrok

24.1. o 15:00
Príprava zábavy,tombola

25.1. o 19:30
Fašiangová zábava

26.1. o 15:00
Upratovanie po zábave

29.1.
OK olymp.MAT
5. a 9.roč.

30.1.
Karneval
1.st.

30.1. 16:00-20:00
Fašiangová diskotéka
2.st.

31.1.
Rozdávanie výpisu známok
4.-5.hod.

3.2.
Polročné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?