Matematicko-fyzikálny náboj 2016/2017

25. novembra 2016 sa konala v Bratislave matematicko-fyzikálna súťaž štvorčlenných tímov, ktorej sa zúčastnili tri tímy ôsmeho a deviateho ročníka ZŠ Kupeckého v Pezinku. Z tridsiatich troch tímov skončilo družstvo v zložení

Adam Drobný (9)

Jaroslav Rafaj (9),

Jakub Fraňo(8)

Lucia Dubeková(8) na 14. mieste, pričom spomedzi základných škôl sa pred naším družstvom umiestnila iba jedna základná škola.

Na 25. mieste sa umiestnilo družstvo v zložení

Kristína Škvarková (9)

Tatiana Ančicová (9)

Matúš Gašparovič (9)

Jakub Rafaj (8).

Neúplné družstvo v zložení

Filip Dubovský (8)

Šimon Jelok (8) sa medzi štvorčlennými družstvami umiestnili na 26. mieste, pričom boli úspešnejší ako ďalších sedem štvorčlenných tímov.

Gratulujeme k umiestneniu všetkých zúčastnených.

fotogaléria >>

 
Akcie v mes. DECEMBER

1.12.
Čas premien
7.roč.

1.-2.12.
Nocovačka v škole
8.A

4.12.
OK Florbal

5.12.
OK Basketbal - ch

5.12.
Kamarátstvo
7.A

6.12.
Rozsvietenie vianočného stromčeka

6.-8.12.
Vianoce pre Hestiu
predaj koláčikov

7.12.
Zdravý životný štýl
6.A

7.12.
ŠK GEO olymp.

8.12.
OK Basketbal - d

9.12.
Detská atletika
finále

9.12.
Sezamko
sústredenie

11.12.
Profesionálna orientácia
9.roč.

11.12.
Včely
4.A,C

12.12.
Nepredáme nevestu
2.roč.

12.12.
Kamarátstvo
7.C

13.12.
ŠK Pytagoriáda
3.-5.roč.

13.12.
Bavme deti športom

13.12.
ŠK DEJ olymp.

13.12.
Tradície na Luciu

13.12.
Ypsilon - SJL

14.12.
ŠK pytagoriáda
6.-8.roč.

14.12. =>> 15:00 - 17:00
Konzultačné hodiny pre rodičov
2.st.

14.12. =>> 16:30
Rodičovské združenie
1.st.

15.-17.12.
Zbierka pre Plamienok

16.12.
Detská atletika

19.12.
Vianočné rozprávky
3.C

19.12.
Partnerské vzťahy
8.A

19.12.
Efektívne učenie
9.A

20.12.
Finančná gramotnosť
9.roč.

20.12.
Atletika v hale Elán

20.12.
Partnerské vzťahy
8.B

20.12.
Zdravý životný štýl
6.C

21.12.
Posedenie pri samovare
skup. RUJ

21.12.
Vianočné rozprávky
1.C

21.12.
ŠK Šaliansky Maťko

27.12.-5.1.
VIANOČNÉ PRÁZDNINY

8.1.2018
NÁSTUP DO ŠKOLY

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
Sportovní eliptikal pro domácí trénink a hubnutí