Pomoc pre Ukrajinu

Ťažká situácia, ktorú zažívajú ľudia na Ukrajine v dôsledku vojny, sa dotýka každého z nás. Aj v našom meste sme prijali ľudí z Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou. Väčšinou si neprinášajú veľa – jednu tašku či kufor, druhá ruka patrí takmer vždy dieťaťu. Nie je nám táto situácia ľahostajná. Preto sme poprosili rodičov našich žiakov o solidárnu pomoc. Jej výsledok môžete vidieť na priložených fotografiách.

 
Akcie v mes. DECEMBER

04.- 11.12.2021
Charitatívna zbierka
pre Plamienok

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK