Deň otvorených dverí

Pozvánka

 

Oznam

Vážení rodičia,

vzhľadom na vysokú chorobnosť kucháriek v tomto týždni od 26.2.-2.3.2018, zabezpečí školská kuchyňa obed IBA pre žiakov I.stupňa
Žiaci II.stupňa a zamestnanci sú z obedov odhlásení.

Vedenie školy

 

Oznam

Informácie k zápisu do 1.ročníka 2018/2019

Zápis do 1.roč. 2018/2019 - oznámenie

 

Testovanie 9

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl vrátane žiakov so zdravotným znevýhodnením (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom 

Testovanie 9-2018 sa uskutoční

21. marca 2018 (streda)

Náhradný termín testovania sa uskutoční 05. apríla 2018 (štvrtok).

Základné informácie T9 -2018
Špecifikácia testu z MAT

Špecifikácia testu zo SJL

 

Rodičovské združenie - 22.2.2018

1.stupeň - 16:30

2.stupeň - 17:00

 

OK MAT olympiády 5.ročník

Výsledková listina

 

OK GEO olympiády

Výsledková listina

 

Lego krúžok v TV PEZINOK

www.tvpezinok.sk/video/roboticky-kruzok-na-zs-jana-kupeckeho

 

ZŠ J. Kupeckého venovala Plamienku 4300 €

TV PeZINOK

 

First Lego League - FLL

Dnes sme sa zúčastnili na súťaži v programovaní Lego Mindstorm EV3 a získali sme krásne 3.miesto v súťaži robotov - kategória "Robot Game" - a celkovo 4.miesto - kategória "Celkový víťaz" - z 15.tímov. Súťaž pozostávala z naprogramovania rôznych misií, výskumného projektu, tímovej práce a Lego Robot Design. Tím tvorili deti Jakub Holčík, Roman Kanich, Samanta Semešová, Adelka Holčíková, Dominika Goliášová, Karolínka Jakubcová,  Kika Toporová, David Jakubec, Juraj Aschengeschwandtner, Daniel Ondovčík, David Štora za pomoci dospelákov Peťo Haško, Ernest Aschengeschwandtner, Mirka Holčíková a Danka Ondovčíková.

 

.

 

Oznam

Naša škola na FACEBOOK-U

 

Oznam

Vážení rodičia, pani učiteľky, milí žiaci!

Je to už len pár dní, ktoré nás delia od chvíle, kedy so svojimi blízkymi  zasadneme pri štedrej večeri k slávnostne prestretému stolu. Dovtedy, my dospelí, ešte zažívame zhon pri zabezpečovaní všetkého, aby na vianočnom stole nič nechýbalo. Pripravujeme svojim blízkym čo najviac radosti a pohody, zatiaľ čo tí najmenší sa snažia vyriešiť tajomstvá, aké darčeky budú tento rok pod stromčekom. Ale nie o darčekoch, tých hmotných,  sú Vianoce. Na Vianoce sa narodil Ježiš, posol lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Bez ohľadu na to, či sme veriaci, alebo nie, lásku a porozumenie potrebuje pre svoj život každý z nás. Snažme sa preto viesť deti  k tomu, aby sa pozerali  okolo seba nielen očami, ale aj srdcom.

Dovoľte mi , aby som Vám  čo najúprimnejšie poďakovala za  Vaše veľké, štedré srdce a za Vašu pomoc pri príprave a organizácii  tohtoročných vianočných trhov.  Plamienku odovzdáme krásnu sumu - 4 200 € a rodine nášho onkologicky chorého žiaka prispejeme čiastkou 500 €.

Rovnako Vám patrí vďaka  aj za finančný príspevok pre naše dve  adoptované deti z Ugandy. Do Afriky posielame 700 €, čím zabezpečíme školné a prispejeme na stravu pre obidve deti.

Všetkým Vám želám, nech sú vianočné sviatky pre Vás plné pohody, lásky, porozumenia. Nech nám pohľad na svet cez srdce vydrží aj počas dní bežných, nielen tých sviatočných.

Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy

 

Golden Spike Chlum

viac >>

foto >>

 

Múzeum holokaustu

viac >>

 
Akcie v mes. JÚN

1.6.
Návšteva SOŠ PZ
2.A,B

3.-8.6.
Škola v prírode
1.C,4.A,B,D

4.-8.6.
Interaktívny týždeň
1A,B,3.B,D

5.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
9.roč.

6.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
7.-8.roč.

7.-9.6.
Osvienčim, Krakow
9.roč.

11.-15.6.
Plavecký výcvik
6.roč.

11.6.
Rodičovské združenie
Budúci PRVÁCI

12.6.
Hvezdáreň Modra
2.A,B

12.6.
Udržateľnosť zdrojov
1.roč.

12.6.
Život s handicapom
7.roč.

14.6.
Pezinská športová olympiáda
1.stupeň

15.6.
Meet Harry Potter

18.6.
Rozlúčka s knižnicou
4.A,C

21.6.
Deň Metskej polície
5.roč.

21.6.
Účelové cvičenie
2.stupeň

21.6.
Didaktické hry
1.stupeň

21.6.
Klasifikačná PR
2.polrok

22.6.
Hokejbalový turnaj

22.-23.6.
Noc v škole
1.B,C,4.A

26.-28.6.
Odovzdávanie učebníc
Čistenie tried

27.6.
Koncoročná akadémia
PKC

28.6. =>> 9:00
Rozlúčka
9.roč.

28.6.
Odovzdávanie kľúčov od skriniek, čipov

29.6. =>> 8:30
Slávnostné ukončenie šk.roka

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?