Oznam

Milí rodičia,

V dňoch od 11. do 14. decembra 2017 bude na našej škole prebiehať finančná zbierka pre africké deti – Floru a Patricka. Ide o projekt Adopcia na diaľku – Uganda, ktorého ste aj VY súčasťou. Vaším dobrovoľným príspevkom 1 euro podporíte chudobné deti, žijúce v ťažkých podmienkach. Vďaka Vašej nezištnej podpore sa  budú môcť vzdelávať, získajú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a tým aj lepí život a vyhliadky do budúcnosti.

Ak Vás zaujíma, ako sa obidvom deťom darí, bude k dispozícii info tabuľa, ktorá sa bude nachádzať na chodbe v škole. O pokrokoch „našich“ podporovaných detí z Ugandy sa dozvedáme dvakrát ročne – august/september, kedy miestna koordinátorka pošle všeobecnú správu a popíše prínos projektu pre deti i komunitu za posledné obdobie. V mesiaci február/marec dostaneme vždy aktuálnu fotografiu dieťaťa, jeho školskú správu a krátky list napísaný priamo dieťaťom.

Váš dobrovoľný príspevok môžete realizovať aj osobne počas konzultačných hodín a rodičovského združenia pri hlavnom vstupe do priestorov školy – 14.12.2017.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať adoptívnym rodičom, znamená to novú nádej pre konkrétne dieťa.

 

Oznam

Informáčik

 

Oznam

22.11.2017 - TESTOVANIE 5

- riaditeľské voľno pre žiakov 2.stupňa (okrem 5.ročníka)

- žiaci sú odhlásení z obeda, kto má záujem, musí sa prihlásiť u vedúcej jedálne

 

Konzultácie pre rodičov

26.10.2017 od 15:00 do 18:00

 

 

Oznam

11.10.2017 - Zber papiera

12.10.2017 - Cvičný požiarny poplach, účelové cvičenie, didaktické hry

 

Oznam

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste za účelom zachovania bezpečnosti Vašich detí, rešpektovali zákaz vstupu do budovy.

Konzultácie s učiteľmi a vedením školy si vopred dohodnite telefonicky na č. 033 6403768.

 

Rodičovské združenie

1.ročník - 6.9.2017 o 16:30

2.-9.ročník - 11.9.2017 o 16:30

 

Oznam

Hľadáme správcu počítačovej siete - napr. aj študent VŠ - na dohodu od septembra 2017.

 

Začiatok šk.roka 2017/2018

Nástup do školy:

  • 1.ročník - 8:00
  • 2.-9.ročník - 8:30

Obedy

  • 9:30 - 12:00

ŠKD

  • do 13:00
 
Akcie v mes. MÁJ

9.5.
Vychádzka na Slavín
6.-7.roč. - RUJ

9.5. =>> 16:30
RZ Anglicko

10.5.
Jurský Šúr
9.roč.

11.5.
Hľadáme nových olympionikov

14.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
1.kolo

15.5.
Exkurzia Carnuntum
6.roč.

16.5.
Exkurzia Marianka
3.roč.

17.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
2.kolo

17.5. =>> 15:00-18:00
Konzultačné hodiny pre rodičov

18.5.
OK v atletike

18.5.
Riaditeľské voľno
2.stupeň

18.5.
Rozprávková noc v škole
1.C,E,2.B,C,3.B

21.-26.5.
Interaktívny týždeň Tajov
8.roč.

23.5.
KK orientačný beh

23.5. =>> 17:00
Vyhodnotenie súťaže
Kupeckého svet
MKM

24.5.
Priestupkové právo
7.,9.roč

25.5.
Svetové dni atletiky

25.5.
Noc s Dobšinským
5.roč.

26.5.-3.6.
Anglicko
2.stupeň

30.5.
Čitateľský maratón

31.5.
Priestupkové právo
8.roč

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?