Siedmaci v Gabčíkove

viac >>

 

Zober loptu, nie drogy

viac >>

 

Oznam

14.12.2017

1.stupeň - 16:30 - Rodičovské združenie

2.stupeň - 15:00 - 17:00 - Konzultácie s učiteľmi

 

Oznam

Milí rodičia,

V dňoch od 11. do 14. decembra 2017 bude na našej škole prebiehať finančná zbierka pre africké deti – Floru a Patricka. Ide o projekt Adopcia na diaľku – Uganda, ktorého ste aj VY súčasťou. Vaším dobrovoľným príspevkom 1 euro podporíte chudobné deti, žijúce v ťažkých podmienkach. Vďaka Vašej nezištnej podpore sa  budú môcť vzdelávať, získajú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a tým aj lepí život a vyhliadky do budúcnosti.

Ak Vás zaujíma, ako sa obidvom deťom darí, bude k dispozícii info tabuľa, ktorá sa bude nachádzať na chodbe v škole. O pokrokoch „našich“ podporovaných detí z Ugandy sa dozvedáme dvakrát ročne – august/september, kedy miestna koordinátorka pošle všeobecnú správu a popíše prínos projektu pre deti i komunitu za posledné obdobie. V mesiaci február/marec dostaneme vždy aktuálnu fotografiu dieťaťa, jeho školskú správu a krátky list napísaný priamo dieťaťom.

Váš dobrovoľný príspevok môžete realizovať aj osobne počas konzultačných hodín a rodičovského združenia pri hlavnom vstupe do priestorov školy – 14.12.2017.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať adoptívnym rodičom, znamená to novú nádej pre konkrétne dieťa.

 

Oznam

Informáčik

 

Oznam

22.11.2017 - TESTOVANIE 5

- riaditeľské voľno pre žiakov 2.stupňa (okrem 5.ročníka)

- žiaci sú odhlásení z obeda, kto má záujem, musí sa prihlásiť u vedúcej jedálne

 

Konzultácie pre rodičov

26.10.2017 od 15:00 do 18:00

 

 

Oznam

11.10.2017 - Zber papiera

12.10.2017 - Cvičný požiarny poplach, účelové cvičenie, didaktické hry

 

Oznam

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste za účelom zachovania bezpečnosti Vašich detí, rešpektovali zákaz vstupu do budovy.

Konzultácie s učiteľmi a vedením školy si vopred dohodnite telefonicky na č. 033 6403768.

 

Rodičovské združenie

1.ročník - 6.9.2017 o 16:30

2.-9.ročník - 11.9.2017 o 16:30

 

Oznam

Hľadáme správcu počítačovej siete - napr. aj študent VŠ - na dohodu od septembra 2017.

 

Začiatok šk.roka 2017/2018

Nástup do školy:

  • 1.ročník - 8:00
  • 2.-9.ročník - 8:30

Obedy

  • 9:30 - 12:00

ŠKD

  • do 13:00
 
Akcie v mes. JÚN

1.6.
Návšteva SOŠ PZ
2.A,B

3.-8.6.
Škola v prírode
1.C,4.A,B,D

4.-8.6.
Interaktívny týždeň
1A,B,3.B,D

5.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
9.roč.

6.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
7.-8.roč.

7.-9.6.
Osvienčim, Krakow
9.roč.

11.-15.6.
Plavecký výcvik
6.roč.

11.6.
Rodičovské združenie
Budúci PRVÁCI

12.6.
Hvezdáreň Modra
2.A,B

12.6.
Udržateľnosť zdrojov
1.roč.

12.6.
Život s handicapom
7.roč.

14.6.
Pezinská športová olympiáda
1.stupeň

15.6.
Meet Harry Potter

18.6.
Rozlúčka s knižnicou
4.A,C

21.6.
Deň Metskej polície
5.roč.

21.6.
Účelové cvičenie
2.stupeň

21.6.
Didaktické hry
1.stupeň

21.6.
Klasifikačná PR
2.polrok

22.6.
Hokejbalový turnaj

22.-23.6.
Noc v škole
1.B,C,4.A

26.-28.6.
Odovzdávanie učebníc
Čistenie tried

27.6.
Koncoročná akadémia
PKC

28.6. =>> 9:00
Rozlúčka
9.roč.

28.6.
Odovzdávanie kľúčov od skriniek, čipov

29.6. =>> 8:30
Slávnostné ukončenie šk.roka

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?