Jedáleň

 

Vedúca jedálne: Jana Ďuračková

 

Odhlasovať z obedov sa dá: 

- 2.- 9. ročník - najneskôr deň vopred do 14:00 hod. na tel. čísle 0911447575

- 1. ročník - najneskôr v pondelok do 7:30, ostatné dni deň vopred do 14:00 hod. cez edupage 

- cez web https://eskoly.sk/kupeckeho74 po zadaní prihlasovacích údajov.

 

Jedálny lístok je zverejnený:

1. pri vstupe do školskej jedálne

2. pri zborovni

3. na internete

 

Kapacita jedálne je 150 miest. Zoznam stravníkov je zverejnený v školskej jedálni.

 

Obed sa vydáva v čase:

od 1130 do 1430 hod. - pondelok - ZŠ J. Kupeckého

od 1130 do 1400 hod. - utorok až piatok - ZŠ J. Kupeckého

 

Cena obeda:  

2.- 9. ročník - 1,50 € [I.stupeň],  1,70 €  [II.stupeň], réžia - 8,00 €/mesiac

1. ročník - 1,70 , réžia - 0,50 €/deň

 

Platba za stravné:  

- réžiu odporúčame uhrádzať prevodom na účet školskej jedálne pri ZŠ

- IBAN SK 89 5600 0000 0066 0747 3004

- zaplatený šek odovzdať do 25. dňa v mesiaci vedúcej ŠJ

- 1. ročník: 37,50 € / 4 mesiace (september-december)

- 2.- 9. ročník: 32,00 € / 4 mesiace (september-december)

 

Prihlášku na stravovanie si môžete stiahnuť tu: prihláška

 

   ..

 

 

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK