Olympiáda z ANJ 2019/20

Školské kolo

  • 1. kategória ( 5. – 7. ročník ) – súťažilo 29 žiakov

Výsledky:

1.miesto   -    ELI  VLADIMÍR  VALACH    59 bodov  /  70 max.

2. miesto  -    ROMANA  ŠEVČÍKOVÁ      57,5 b.

3. miesto  -    KRISTIAN  MELUŠ              56,5 b.

 

  • 2. kategória / 8. – 9. ročník )  - súťažilo  46 žiakov

Výsledky:

1. miesto   -  ERIK PASTUCHA                  53 bodov  / 70 max.    

2. miesto   -  JAN  MAXIM  SARKOCY     52,5 b.

3. miesto   -  ANNA ROZKOŠOVÁ           48,5 b.

Úspešní riešitelia  ( dosiahli min. 60 % )

NINA  MIKOVÁ            - 48 b.

FILIP  HOLICKÝ            - 45 b.

RADOSLAV  KĽUČAR  - 42 b.

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK