Pozývame Vás ...

 

Oznam

 

2 % z dane pre OZ Školák

Všetci naši žiaci a učitelia budú veľmi radi, keď aj v tomto roku pomôžete našej škole poukázaním 2% Občianskemu združeniu Školák.

Vyhlásenie - 2%

 

Dôležité oznamy

 

Ranná komunita (ranný kruh)

V tomto školskom roku sme zaradili Rannú komunitu do riadneho povinného rozvrhu a to vždy v pondelok od 8:00 do 8:20hod.

Ide o neformálne a jednoduché stretnutie triedneho učiteľa so žiakmi s cieľom pozitívneho naladenia triedy, vytvárania bezpečného a podporujúceho prostredia ako predpokladu vysoko efektívneho učenia.

Komunita poskytuje priestor na upevňovanie pravidiel správania sa v triede, rozvoj komunikačných zručností a kritického myslenia detí, rozvíjanie dôležitých sociálnych zručností (dôvera, pravdivosť, úcta, aktívne počúvanie a najlepší osobný výkon) a vytváranie pozitívnych vzťahov v triede.

Veríme, že vytvorenie tohto priestoru pre rozhovor s Vašimi deťmi bude prínosný nielen pre deti samotné, vzťahy v triede a v škole, ale sa pozitívne odrazí aj v ich širšom okolí.

S pozdravom

vaša škola

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK