First Lego League - FLL

Dnes sme sa zúčastnili na súťaži v programovaní Lego Mindstorm EV3 a získali sme krásne 3.miesto v súťaži robotov - kategória "Robot Game" - a celkovo 4.miesto - kategória "Celkový víťaz" - z 15.tímov. Súťaž pozostávala z naprogramovania rôznych misií, výskumného projektu, tímovej práce a Lego Robot Design. Tím tvorili deti Jakub Holčík, Roman Kanich, Samanta Semešová, Adelka Holčíková, Dominika Goliášová, Karolínka Jakubcová,  Kika Toporová, David Jakubec, Juraj Aschengeschwandtner, Daniel Ondovčík, David Štora za pomoci dospelákov Peťo Haško, Ernest Aschengeschwandtner, Mirka Holčíková a Danka Ondovčíková.

 

.

 

Oznam

Naša škola na FACEBOOK-U

 

Oznam

Vážení rodičia, pani učiteľky, milí žiaci!

Je to už len pár dní, ktoré nás delia od chvíle, kedy so svojimi blízkymi  zasadneme pri štedrej večeri k slávnostne prestretému stolu. Dovtedy, my dospelí, ešte zažívame zhon pri zabezpečovaní všetkého, aby na vianočnom stole nič nechýbalo. Pripravujeme svojim blízkym čo najviac radosti a pohody, zatiaľ čo tí najmenší sa snažia vyriešiť tajomstvá, aké darčeky budú tento rok pod stromčekom. Ale nie o darčekoch, tých hmotných,  sú Vianoce. Na Vianoce sa narodil Ježiš, posol lásky a porozumenia medzi ľuďmi. Bez ohľadu na to, či sme veriaci, alebo nie, lásku a porozumenie potrebuje pre svoj život každý z nás. Snažme sa preto viesť deti  k tomu, aby sa pozerali  okolo seba nielen očami, ale aj srdcom.

Dovoľte mi , aby som Vám  čo najúprimnejšie poďakovala za  Vaše veľké, štedré srdce a za Vašu pomoc pri príprave a organizácii  tohtoročných vianočných trhov.  Plamienku odovzdáme krásnu sumu - 4 200 € a rodine nášho onkologicky chorého žiaka prispejeme čiastkou 500 €.

Rovnako Vám patrí vďaka  aj za finančný príspevok pre naše dve  adoptované deti z Ugandy. Do Afriky posielame 700 €, čím zabezpečíme školné a prispejeme na stravu pre obidve deti.

Všetkým Vám želám, nech sú vianočné sviatky pre Vás plné pohody, lásky, porozumenia. Nech nám pohľad na svet cez srdce vydrží aj počas dní bežných, nielen tých sviatočných.

Mgr. Katarína Volanková, riaditeľka školy

 

Golden Spike Chlum

viac >>

foto >>

 

Múzeum holokaustu

viac >>

 

Siedmaci v Gabčíkove

viac >>

 

Zober loptu, nie drogy

viac >>

 

Oznam

14.12.2017

1.stupeň - 16:30 - Rodičovské združenie

2.stupeň - 15:00 - 17:00 - Konzultácie s učiteľmi

 

Oznam

Milí rodičia,

V dňoch od 11. do 14. decembra 2017 bude na našej škole prebiehať finančná zbierka pre africké deti – Floru a Patricka. Ide o projekt Adopcia na diaľku – Uganda, ktorého ste aj VY súčasťou. Vaším dobrovoľným príspevkom 1 euro podporíte chudobné deti, žijúce v ťažkých podmienkach. Vďaka Vašej nezištnej podpore sa  budú môcť vzdelávať, získajú lepší prístup k zdravotnej starostlivosti a tým aj lepí život a vyhliadky do budúcnosti.

Ak Vás zaujíma, ako sa obidvom deťom darí, bude k dispozícii info tabuľa, ktorá sa bude nachádzať na chodbe v škole. O pokrokoch „našich“ podporovaných detí z Ugandy sa dozvedáme dvakrát ročne – august/september, kedy miestna koordinátorka pošle všeobecnú správu a popíše prínos projektu pre deti i komunitu za posledné obdobie. V mesiaci február/marec dostaneme vždy aktuálnu fotografiu dieťaťa, jeho školskú správu a krátky list napísaný priamo dieťaťom.

Váš dobrovoľný príspevok môžete realizovať aj osobne počas konzultačných hodín a rodičovského združenia pri hlavnom vstupe do priestorov školy – 14.12.2017.

Ďakujeme, že ste sa rozhodli stať adoptívnym rodičom, znamená to novú nádej pre konkrétne dieťa.

 

Oznam

Informáčik

 

Oznam

22.11.2017 - TESTOVANIE 5

- riaditeľské voľno pre žiakov 2.stupňa (okrem 5.ročníka)

- žiaci sú odhlásení z obeda, kto má záujem, musí sa prihlásiť u vedúcej jedálne

 

Konzultácie pre rodičov

26.10.2017 od 15:00 do 18:00

 

 

Oznam

11.10.2017 - Zber papiera

12.10.2017 - Cvičný požiarny poplach, účelové cvičenie, didaktické hry

 

Oznam

Vážení rodičia,

žiadame Vás, aby ste za účelom zachovania bezpečnosti Vašich detí, rešpektovali zákaz vstupu do budovy.

Konzultácie s učiteľmi a vedením školy si vopred dohodnite telefonicky na č. 033 6403768.

 
Akcie v mes. JANUÁR

8.1.
Nástup do školy

8.1.
Interaktívna predn.
8.-9.roč.

8.1.
Interaktívna predn.
6.-7.roč.

9.1.
ŠK BIO olymp.

9.1. =>> 17:30
Výbor RZ

10.1.
Zdravý životný štýl
6.C

17.1.
OK Šaliansky Maťko

17.1.
Snehová kráľovná
1.C,4.roč.

17.1.
Zdravý životný štýl
6.A

18.1. =>> 16:30
RZ 9.roč.

23.1.
Klasifikačná porada

24.1.
Partnerské vzťahy
8.A

25.1.
Partnerské vzťahy
8.B

27.1. =>> 19:30
Fašiangová zábava

30.1.
Partnerské vzťahy
8.C

30.1.
Karneval
1.stupeň

30.1.
Fašiangová diskotéka
2.stupeň

31.1.
Rozdávanie výpisu vysvedčení
4.-5.hod.

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
Aminokyseliny a aminokyselinové doplňky výživy