.

 

Oznam

Vážení rodičia, ak si neuplatňujete daňový bonus na dieťa a budete žiadať o dotáciu na stravu Vášho dieťaťa, prosíme, aby ste do 20.9.2022 priniesli do školskej jedálne vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie

 

Oznam

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

5.9.2022 (pondelok)

  • 1. ročník - 8:15 - budova elokovaného pracoviska na Komenského 27, Pezinok
  • 2.- 4. ročník - 8:30 - budova základnej školy na Kupeckého 74, Pezinok
  • 5.- 9. ročník - 9:00 - budova základnej školy na Kupeckého 74, Pezinok

Družina (len v budove na Kupeckeho ul.) bude 5.9.2022 fungovať do 13:00, ranná družina nebude.

Školská jedáleň začína vydávať stravu 6.9.2022.

 
Akcie v mes. SEPTEMBER

05.9.2022
Slávnostné otvorenie
šk.roka 2022/23

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK