2 % z dane

Opäť je tu čas, keď sa môžete rozhodnúť, komu darovať svoje 2 % z daní. Aj naše OZ Školák sa uchádza o Vašu priazeň. Veď vďaka Vám sme v minulom roku mali k dispozícii sumu 4 317,77 eur, ktorá bola podľa stanov OZ Školák použitá na ceny do predmetových súťaží, na pomoc sociálne slabším žiakom, ako aj na kúpu košov na separovanie odpadu do tried. V tomto kalendárnom roku budeme čerpať financie vo výške 3 574,59 eur. Plánujeme dokúpiť spomínané koše do všetkých tried a podporovať zapojenie sa žiakov do nami organizovaných akcií.Každé, Vami darované euro, sa minie na Vaše deti – našich žiakov.

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše OZ, uvádzame potrebné údaje:

Právna forma : Občianske združenie

Obchodné meno : ŠKOLÁK

Sídlo – Ulica : Kupeckého

Súpisné číslo : 74

PSČ : 90201

Obec : Pezinok

IČO : 31773796

Vzor vyplneného tlačiva uvádzame v prílohe.

Za Vašu finančnú podporu Vám ďakujem. Jana Regulová predseda OZ Školák

 

Pracovná ponuka

Nové pracovné ponuky:

1) S nástupom ihneď – pomocnú silu do školskej jedálne

2) S nástupom 1.4.2019 – upratovačku

3) S nástupom 1.septembra 2019 – učiteľa pre 1.stupeň ZŠ

                                                                učiteľa hudobnej výchovy

                                                               – učiteľa katolíckeho náboženstva

 

Bližšie info =>> tu

 

Nový Informáčik

Vyšiel nový Informáčik, prečítať si ho môžete  =>> tu

 

Múzeum holokaustu, Sereď

viac >>

 

Školské kolo ANJ olympiády

viac >>

 

Vianočné dielne s rodičmi

29.11.2018 o 16:00

 

Krajské kolo: Festival vedy a techniky

viac >>

 

100.výročie vzniku Československa

viac >>

 

Projekt život v praveku

viac >>

 

Jesenné dielne s rodičmi

23.10.2018 o 16:00

 

Velehrad, Modrá, Živá voda - 5.B,C

viac >>

 
Akcie v mes. APRÍL

10.4.
Detské dopravné ihrisko
1.B,4.D

10.4.
Exkurzia
8.roč.

10.4.
Aj pán Goethe ...

11.4.
Detské dopravné ihrisko
2.A,2.D

11.4.
ŠK Novodobo so Shakespearom

11.4.
OK Futbal
Mladší žiaci

11.4.
KK GEO olymp.

12.4.
KK volejbal
Dievčatá

12.4.
Právne povedomie školáka
8.roč.

15.4.
Hodnotiaca PR

15.4.
Detské dopravné ihrisko
3.C,3.D

16.4.
Medzníky 2.sv.vojny

16.4.
Zber papiera

18.-23.4.
Veľkonočné prázdniny

24.-25.4.
OK Novodobo so Shakespearom

25.4.
OK Bio olymp.
Kat. D

25.4.
Stretnutie s operou
5.roč.

26.4.
Rakúsko - Dunaj
5.roč.

29.4.
Jurský Šúr
9.roč.

apríl
Deň Zeme

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich