Šk. rok 2021/22

 

IBobor

V týždni 8.-12.11.2021 prebehla na našej škole celoslovenská súťaž IBobor. Niektorí súťažili v škole, iní sa museli pripojiť doma. Súťaže sa zúčastnilo 140 detí, ktoré boli rozdelené do kategórií

DROBEC - 2.-3.ročník ZŠ - 50 detí - 10 úspešných riešiteľov, z nich 3 mali 100 %,

BOBRÍK - 4.-5.ročník ZŠ - 40 detí - 22 úspešných riešiteľov, z nich 3 mali 100 %,

BENJAMÍN - 6.-7.ročník ZŠ - 21 detí - 8 úspešných riešiteľov,

KADET - 8.-9.ročník ZŠ - 19 detí - 6 úspešných riešiteľov, 

JUNIOR - 1.-2.ročník SŠ - 10 detí - 3 úspešní riešitelia.

Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme k výsledkom.

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK