Olympiáda z ANJ 2019/20

Školské kolo

  • 1. kategória ( 5. – 7. ročník ) – súťažilo 29 žiakov

Výsledky:

1.miesto   -    ELI  VLADIMÍR  VALACH    59 bodov  /  70 max.

2. miesto  -    ROMANA  ŠEVČÍKOVÁ      57,5 b.

3. miesto  -    KRISTIAN  MELUŠ              56,5 b.

 

  • 2. kategória / 8. – 9. ročník )  - súťažilo  46 žiakov

Výsledky:

1. miesto   -  ERIK PASTUCHA                  53 bodov  / 70 max.    

2. miesto   -  JAN  MAXIM  SARKOCY     52,5 b.

3. miesto   -  ANNA ROZKOŠOVÁ           48,5 b.

Úspešní riešitelia  ( dosiahli min. 60 % )

NINA  MIKOVÁ            - 48 b.

FILIP  HOLICKÝ            - 45 b.

RADOSLAV  KĽUČAR  - 42 b.

 
Akcie v mes. FEBRUÁR

3.-7.2.
Lyžiarsky výcvik
7.roč.

4.2.
Historický deň

5.2.
Deň Jána Kupeckého

6.2.
Deň bez mobilov

6.2.
OK Geo olymp.

7.2.
Prírodovedný deň

7.-8.2
Valentínska noc v škole

8.2.
Československé semifinále FLL
vybraní žiaci

10.2.
OK Bio olymp.

11.2.
Unplugged
9.roč.

12.2.
Vedecké experimenty
6.C,D

12.2.
ŠK Bibl.olymp.

13.2.
Anglické divadlo

13.2.
ŠK Hviezd.Kubín
1.st.

13.2.
Kraj.kolo A bolo slovo

14.2.
OK Dej.olymp.

17.-21.2.
Jarné prázdniny

25.2.
ŠK Hviezd.Kubín
2.st.

26.2. o 10:00
2.sv.vojna
9.roč.

28.2.
Detská atletika

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?