Olympiáda z ANJ 2019/20

Školské kolo

  • 1. kategória ( 5. – 7. ročník ) – súťažilo 29 žiakov

Výsledky:

1.miesto   -    ELI  VLADIMÍR  VALACH    59 bodov  /  70 max.

2. miesto  -    ROMANA  ŠEVČÍKOVÁ      57,5 b.

3. miesto  -    KRISTIAN  MELUŠ              56,5 b.

 

  • 2. kategória / 8. – 9. ročník )  - súťažilo  46 žiakov

Výsledky:

1. miesto   -  ERIK PASTUCHA                  53 bodov  / 70 max.    

2. miesto   -  JAN  MAXIM  SARKOCY     52,5 b.

3. miesto   -  ANNA ROZKOŠOVÁ           48,5 b.

Úspešní riešitelia  ( dosiahli min. 60 % )

NINA  MIKOVÁ            - 48 b.

FILIP  HOLICKÝ            - 45 b.

RADOSLAV  KĽUČAR  - 42 b.

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK