Unplugged

Info o UNPLUGGED

 

"Program prevencie užívania návykových látok Unplugged medzi slovenskými školákmi. Implementácia výsledkov skúmania do praxe školských psychológov." 

 

Projekt UNPLUGGED

V  školskom roku 2017/2018 sme sa ako siedmaci zapojili v spolupráci s UPJŠ v Košiciach do medzinárodného projektu UNPLUGGED. Projekt je zameraný na prevenciu užívania návykových látok. Cieľom preventívneho programu je pripraviť mladých ľudí tak, aby v živote uskutočňovali zdravé a bezpečné rozhodnutia.

Protidrogovej téme sme sa venovali na 12 vyučovacích hodinách následne za sebou. Pracovali sme v skupinách, jednotlivo...Mali sme pracovné zošity, prezentácie, aktivity a hry.

Pred koncom školského roka prišli lektori z  UPJŠ v Košiciach a vyplnili sme zberový dotazník. Do prieskumu boli oslovení a zapojení aj rodičia žiakov. Väčšina rodičov dotazník vyplnila  a boli odoslané do Košíc.

V  školskom roku 2018/2019 sme ako ôsmaci pokračovali v spolupráci s UPJŠ v Košiciach v projekte UNPLUGGED, pod názvom n-PREVENTION. Aktivity boli rozdelené na 4 vyučovacie hodiny, ktoré sme zrealizovali každý 2-3 týždeň. Cieľom bolo upevniť a posilniť preventívny efekt predovšetkým pri užívaní tabakových výrobkov, alkoholu  a konopných drog.

Následne pred koncom školského roka prišli lektori z  UPJŠ v Košiciach a vyplnili sme zberový dotazník.

V tomto školskom roku 2019/2020 sme ako deviataciukončili prácu na projekte. Protidrogovej tematika sme sa venovali na hodinách ETV a VYV.

Sme presvedčení, že preventívny program umožnil žiakom lepšie pochopiť spôsob utvárania a pôsobenia rôznych postojov, presvedčení a sociálnych noriem, lepšie rozumieť fungovaniu mozgu u dospievajúcich, vrátane toho, ako drogy pôsobia na mozog a centrálnu nervovú sústavu.

 

Lektorka: M.Šusteková

 
Akcie v mes. FEBRUÁR

3.-7.2.
Lyžiarsky výcvik
7.roč.

4.2.
Historický deň

5.2.
Deň Jána Kupeckého

6.2.
Deň bez mobilov

6.2.
OK Geo olymp.

7.2.
Prírodovedný deň

7.-8.2
Valentínska noc v škole

8.2.
Československé semifinále FLL
vybraní žiaci

10.2.
OK Bio olymp.

11.2.
Unplugged
9.roč.

12.2.
Vedecké experimenty
6.C,D

12.2.
ŠK Bibl.olymp.

13.2.
Anglické divadlo

13.2.
ŠK Hviezd.Kubín
1.st.

13.2.
Kraj.kolo A bolo slovo

14.2.
OK Dej.olymp.

17.-21.2.
Jarné prázdniny

25.2.
ŠK Hviezd.Kubín
2.st.

26.2. o 10:00
2.sv.vojna
9.roč.

28.2.
Detská atletika

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?