Okresné kolo Šaliansky Maťko 2016/2017

Poradie Kategória Priezvisko a meno Škola
1. 2.-3. ročník ZŠ Nela Antalová ZŠ Fándlyho, Pezinok
2. 2.-3. ročník ZŠ Michal Jakabovič ZŠ Ľ. Štúra, Modra
3. 2.-3. ročník ZŠ Mia Lišková ZŠ Vajanského, Modra
       
1. 4.-5. ročník ZŠ Katarína Lišková ZŠ Kupeckého,Pezinok
2. 4.-5. ročník ZŠ Rebecca Mrázová ZŠ Slovenský Grob
3. 4.-5. ročník ZŠ Michaela Lišková ZŠ Ľ. Štúra, Modra
3. 4.-5. ročník ZŠ Ondrej Chromík ZŠ Šenkvice
       
1. 6.-7. ročník Natália Ježíková GYM K. Štúra, Modra
2. 6.-7. ročník Laura Slamková ZŠ Kupeckého,Pezinok
3. 6.-7. ročník Vera Kerekesová ZŠ s MŠ Vištuk
3. 6.-7. ročník Dominika Holásková GYM Pezinok

 
Akcie v mes. NOVEMBER

5.11. =>> 17:30
Výbor RZ

6.11.
Týždeň vedy a techniky
Fyz, CHem

8.11.
ŠK OSJL

8.11.
Bibliotéka
5.A,B

8.11.
Amavet
Celoštátne kolo

9.11.
Noc v škole
1.st.

12.11.
IBobor
8.-9.roč.

13.11.
Exkurzia Tajov
7.roč.

13.11.
IBobor
2.-3.roč.

14.11.
IBobor
6.-7.roč.

14.11.
Mŕtve drevo
5.roč.

12.-14.11.
ŠK Ol. ANJ

16.11.
IBobor
4.-5.roč.

16.11.
Beseda T.Hujdič
9.roč.

21.11.
Testovanie 5

21.11.
Riaditeľské voľno
6.-8.roč.

21.11.
Exkurzia Sereď
9.roč.

20.-22.11.
Družobná návšteva v MB
7.B

22.11. =>> 19:00
SND
8.-9.roč.

23.11.
Nocovačka
9.A

28.11.
Beseda J.Šebesta
7.B

28.11. =>> 16:00
Vianočné tvor. dielne s rodičmi

29.11.
Profiorientácia
9.roč.

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich