Okresné kolo Šaliansky Maťko 2016/2017

Poradie Kategória Priezvisko a meno Škola
1. 2.-3. ročník ZŠ Nela Antalová ZŠ Fándlyho, Pezinok
2. 2.-3. ročník ZŠ Michal Jakabovič ZŠ Ľ. Štúra, Modra
3. 2.-3. ročník ZŠ Mia Lišková ZŠ Vajanského, Modra
       
1. 4.-5. ročník ZŠ Katarína Lišková ZŠ Kupeckého,Pezinok
2. 4.-5. ročník ZŠ Rebecca Mrázová ZŠ Slovenský Grob
3. 4.-5. ročník ZŠ Michaela Lišková ZŠ Ľ. Štúra, Modra
3. 4.-5. ročník ZŠ Ondrej Chromík ZŠ Šenkvice
       
1. 6.-7. ročník Natália Ježíková GYM K. Štúra, Modra
2. 6.-7. ročník Laura Slamková ZŠ Kupeckého,Pezinok
3. 6.-7. ročník Vera Kerekesová ZŠ s MŠ Vištuk
3. 6.-7. ročník Dominika Holásková GYM Pezinok

 
Akcie v mes. MAREC

8.3.
Plavecký maratón

11.3.
Rodičovské združenie

19.3.
OK Hviezdoslavov Kubín

21.3.
Klokanko
1.stupeň

18.-22.3.
Učitelia bez hraníc

23.3. =>> 15:00-18:00
Deň otvorených dverí

25.3.
Unplugged
8.roč.

26.3.
OK Pytagoriáda
3.-5.roč.

26.3.
OK vybíjaná
dievčatá

27.3.
OK Pytagoriáda
6.-8..roč.

27.3. =>> 17:00
Rada školy

29.3.-30.3.
Rozprávková noc v škole
2.roč.,1.B,C

marec
Malokarpatská knižnica
1.roč.-zápis čitateľov

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Čas si vymysleli lidé, aby věděli, od kdy do kdy a co za to.“ Jan Werich