Iné súťaže

 

šk.rok 2022/2023

 

My, deti dneška o časoch vojny

Veronika Guštafíková - výherná práca

 

talent*umenie*kumšt

Veronika Guštafíková - výherná práca

 

zelený objektív

Natália Maleková - účastníčka

 
Akcie v mesiaci

6.3.2023

konzultačné hodiny 15,00-18,00

 

6.3.2023 17,00

rodičovské združenie 8.+9.roč 

prihlášky na SŠ
 

NÁHODNÝ OBRÁZOK