Náboženská výchova

šk.rok 2020/2021

 

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – diecézne (regionálne) kolo

(Bratislava, 20.apríla 2021)

3.miesto: družstvo - Hanka Šipošová 6.C, Timotej Čermák 7.D, Sarah Gašparovičová 6.C

 

 
Akcie v mesiaci

26.9. Európsky deň jazykov

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK