Faktúry

Faktúry
ČísloDátumFirmaICOPredmetSumaScan
1/20112011-01-10KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtualna kniznica 12/201016.56 ZOBRAZ
2/20112011-01-10Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 12/2010873.6 ZOBRAZ
3/20112011-01-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon 12/201036.97 ZOBRAZ
4/20112011-01-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon 12/201093.57 ZOBRAZ
5/20112011-01-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon 12/201032.06 ZOBRAZ
6/20112011-01-10AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436Odberatelska faktura48 ZOBRAZ
7/20112011-01-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zrazkova voda 10-12/2010595.23 ZOBRAZ
8/20112011-01-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektricka energia 12/2010451.8 ZOBRAZ
9/20112011-01-25Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie Finan?n? spravodajca 20101.23 ZOBRAZ
10/20112011-01-13CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 1/201133.6 ZOBRAZ
11/20112011-01-14DIGITAL VISION, s.r.o. Kladnianska 60, Bratislava31343180?asopisy/infovek GIGA19 ZOBRAZ
12/20112011-01-19Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Polro?n? vysved?enia55.2 ZOBRAZ
13/20112011-01-19Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?le? kup?ny82.5 ZOBRAZ
14/20112011-01-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 12/2010651.06 ZOBRAZ
15/20112011-01-25PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630Oprava elektroin?tal?cie111.95 ZOBRAZ
16/20112011-01-25Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie ?plne znenie r.201022.51 ZOBRAZ
17/20112011-01-27SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Preplatok plynu za 1/20113543.27 ZOBRAZ
18/20112011-01-27SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Vy??tovanie plynu za rok 20109424.84 ZOBRAZ
19/20112011-01-27TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 1/2011130 ZOBRAZ
20/20112011-01-31VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374Semin?r Vema44.4 ZOBRAZ
21/20112011-01-31Medlen Marian, Vydavatelstvo JURISDAT, Ondavska 8, Bratislava11821973?aspis ?KOLA 201120 ZOBRAZ
22/20112011-02-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 1/201116.56 ZOBRAZ
23/20112011-02-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn 19.1 - 28.2.20114118 ZOBRAZ
24/20112011-02-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 2/201133.6 ZOBRAZ
25/20112011-02-04GastroRex, s.r.o. Mlynske luhy 80, Bratislava35783052?J dosky na kr?janie313.2 ZOBRAZ
26/20112011-02-09Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis Telesn? v?chova a ?port 201112 ZOBRAZ
27/20112011-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 1/201139.19 ZOBRAZ
28/20112011-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 1/201137.87 ZOBRAZ
29/20112011-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 1/201161.68 ZOBRAZ
30/20112011-02-09ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 1/2011500.95 ZOBRAZ
31/20112011-02-11Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zanestnancov824.2 ZOBRAZ
32/20112011-02-15Peter Mrazek, Nadrazni 527, Zasmuky, Ceska Republika69639485?J - odpad300 ZOBRAZ
33/20112011-02-16Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - oprava elektrickej r?ry108.72 ZOBRAZ
34/20112011-02-18ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia235.32 ZOBRAZ
35/20112011-02-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u111.6 ZOBRAZ
36/20112011-02-18PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier72.6 ZOBRAZ
37/20112011-03-01Regulaterm spol. s.r.o. Landauova 1, Bratislava35694858kotol?a - nastavenie software152.4 ZOBRAZ
38/20112011-03-01Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718?KD - v?chovn? program v praxy37.59 ZOBRAZ
39/20112011-03-02KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 2/201116.56 ZOBRAZ
40/20112011-03-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 3/201133.6 ZOBRAZ
41/20112011-02-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn 3/20113700 ZOBRAZ
42/20112011-02-07ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 2/2011331.45 ZOBRAZ
43/20112011-03-08RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie ??ton?ctvo r. 201130 ZOBRAZ
44/20112011-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 2/201164.55 ZOBRAZ
45/20112011-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 2/201137.28 ZOBRAZ
46/20112011-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 2/201123.92 ZOBRAZ
47/20112011-03-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 2/2011931.7 ZOBRAZ
48/20112011-03-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 2/2011130 ZOBRAZ
49/20112011-03-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge + papier vykres copy164.23 ZOBRAZ
50/20112011-03-11Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 2/2011776.1 ZOBRAZ
51/20112011-03-14ELPAY s.r.o. Miskovecka 18, Kosice36208434DVD Slovensko48 ZOBRAZ
52/20112011-03-16Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Licencia arch?v na server, Webhosting34 ZOBRAZ
53/20112011-03-17CENTRUM NARADIA, s.r.o. Gagarinova 10A, Bratislava35875607?robova?ka225 ZOBRAZ
54/20112011-03-17Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099vysava? 2x254.4 ZOBRAZ
55/20112011-03-17Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? potreby406.27 ZOBRAZ
56/20112011-03-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e + stierka50.14 ZOBRAZ
57/20112011-03-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u68.86 ZOBRAZ
58/20112011-03-23Viera Machalkova Readandlearn, Sportova 374/52, Limbach45931925u?. pom?cky AJ203.58 ZOBRAZ
59/20112011-03-23Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131?iacke kni?ky + obaly PVC319.4 ZOBRAZ
60/20112011-03-28Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033rev?zia hasiacich pr?strojov91.2 ZOBRAZ
61/20112011-03-28CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 3/20118.4 ZOBRAZ
62/20112011-03-29Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pr?strojov60.49 ZOBRAZ
63/20112011-03-29Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar123.85 ZOBRAZ
64/20112011-04-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 1-3/201189.7 ZOBRAZ
65/20112011-04-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky139.56 ZOBRAZ
66/20112011-04-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn 4/20113700 ZOBRAZ
67/20112011-04-05Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia elektrick?ch spotrebi?ov384.77 ZOBRAZ
68/20112011-04-05Instamik Slovakia s.r.o. Myslenicka 3001/1, Pezinok35886544vodoin?tala?n? materi?l13.84 ZOBRAZ
69/20112011-04-05KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 3/201116.56 ZOBRAZ
70/20112011-04-06S-EPI s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina36014991Verejn? spr?va SR - ro?n? pr?stup66 ZOBRAZ
71/20112011-04-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda 1-3/2011645.56 ZOBRAZ
72/20112011-04-07VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374Pr?ru?ka Vema/PAM 201130 ZOBRAZ
73/20112011-04-07ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 3/2011579.62 ZOBRAZ
74/20112011-04-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO 1.?tvr?rok 201169.71 ZOBRAZ
75/20112011-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 3/201134.7 ZOBRAZ
76/20112011-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 3/201174.96 ZOBRAZ
77/20112011-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 3/201137.28 ZOBRAZ
78/20112011-04-07Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu54.94 ZOBRAZ
79/20112011-04-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 4/20118.4 ZOBRAZ
80/20112011-04-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 4/201116.8 ZOBRAZ
81/20112011-04-08Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767tabu?ky majstra Leonarda8 ZOBRAZ
82/20112011-04-08Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 3/20111105 ZOBRAZ
83/20112011-04-12Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 3/2011694.42 ZOBRAZ
84/20112011-04-12TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 3/2011130 ZOBRAZ
85/20112011-04-12DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021Deratiz?cia Z?50.4 ZOBRAZ
86/20112011-04-13MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice NJ656.6 ZOBRAZ
87/20112011-04-13TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby146.08 ZOBRAZ
88/20112011-04-13PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.88 ZOBRAZ
89/20112011-04-14ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia235.32 ZOBRAZ
90/20112011-04-15TOVA, s.r.o. Staromyjavska 687/19 Myjava30998492tehlov? antuka-dr?545.38 ZOBRAZ
91/20112011-04-19Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135?J pracovn? odevy165.53 ZOBRAZ
92/20112011-04-19Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847Malovanie okien na budove Z?300 ZOBRAZ
93/20112011-04-28Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda 1.-5. 4/201188.66 ZOBRAZ
94/20112011-05-02Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tla?iv?76.32 ZOBRAZ
95/20112011-05-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 5/20113700 ZOBRAZ
96/20112011-05-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby130.02 ZOBRAZ
97/20112011-05-05KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 4/201116.56 ZOBRAZ
98/20112011-05-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 5/201125.2 ZOBRAZ
99/20112011-05-05Antonia Badurova ABA - sluzby, obchod, Pezinok34406191?J - rev?zia v??ahu59.75 ZOBRAZ
100/20112011-05-06Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606um?vacie prostriedky do um?va?ky252 ZOBRAZ
101/20112011-05-10SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763keramick? tabu?a a stierky344.52 ZOBRAZ
102/20112011-05-10RHgreen, s.r.o. Kamenice 12 Pezinok44722249v?mena piesku v pieskovisku330 ZOBRAZ
103/20112011-05-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 4/2011219.87 ZOBRAZ
104/20112011-05-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 4/201160.9 ZOBRAZ
105/20112011-05-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 4/201137.52 ZOBRAZ
106/20112011-05-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 4/201125.64 ZOBRAZ
107/20112011-05-10Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718?KD - v?chovn? program v praxy 5/201135.9 ZOBRAZ
108/20112011-05-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky337.62 ZOBRAZ
109/20112011-05-11SA SportAcademy s.r.o. Nad Luckami 4 Bratislava45966940u?ebn? pom?cky TV189.48 ZOBRAZ
110/20112011-05-12Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676CD29.7 ZOBRAZ
111/20112011-05-12Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 4/2011929.5 ZOBRAZ
112/20112011-05-13LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599tri?ko s potla?ou239.4 ZOBRAZ
113/20112011-05-17TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne 4/2011130 ZOBRAZ
114/20112011-05-17SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? stoly a stoli?ky6218.8 ZOBRAZ
115/20112011-05-17Katolicke pedagogicke a katecheticke centrum, n.o. Bottova 15 Levoca35581441kurikulum / n?bo?enstvo8 ZOBRAZ
116/20112011-05-17Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysved?enia67.54 ZOBRAZ
117/20112011-05-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 4/2011436.91 ZOBRAZ
118/20112011-05-20Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973?KD u?ebn? pom?cky733.89 ZOBRAZ
119/20112011-05-19Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339atletika ob?erstvenie140 ZOBRAZ
120/20112011-05-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n? 1 - 4.5 /201146.44 ZOBRAZ
121/20112011-05-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u200.88 ZOBRAZ
122/20112011-05-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.88 ZOBRAZ
123/20112011-05-27Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky ?KD32.87 ZOBRAZ
124/20112011-05-31Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Kni?nice programu e-?kola39 ZOBRAZ
125/20112011-06-01VARIANT SLOVAKIA, spol. s.r.o. Lamacska 97 Bratislava35768789kon?k a oprava preliezky900 ZOBRAZ
126/20112011-06-01AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovska 870 Komarno36707741skrinky na prezle?enie2258.28 ZOBRAZ
127/20112011-06-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 6/201125.2 ZOBRAZ
128/20112011-06-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 6/20113700 ZOBRAZ
129/20112011-06-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 5/201116.56 ZOBRAZ
130/20112011-06-03Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339v?mena bat?ri? v senzore21.14 ZOBRAZ
131/20112011-06-03LIBRI s.r.o. Betliarska 12 Bratislava17054346kni?ky18.85 ZOBRAZ
132/20112011-06-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 5/20111158.3 ZOBRAZ
133/20112011-06-09ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia242.3 ZOBRAZ
134/20112011-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 5/201140.91 ZOBRAZ
135/20112011-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 5/201180.84 ZOBRAZ
136/20112011-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 5/201137.74 ZOBRAZ
137/20112011-06-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 5/2011325.36 ZOBRAZ
138/20112011-06-10SUGARBOOKS, s.r.o. Marianska 277 Horne Lefantovce44833865program na interakt?vnu tabu?u15.44 ZOBRAZ
139/20112011-06-14Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - oprava um?va?ky riadu45.12 ZOBRAZ
140/20112011-06-14Dezider Demovic, Sturova 10/36 Modra43133495oprava plechov?ch striech65 ZOBRAZ
141/20112011-06-14Franz Eckert, STIHL SERVIS, Hrnciarska 12 Vinosady14137411motorov? krovinorez137.91 ZOBRAZ
142/20112011-06-16Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tla?iv?162.14 ZOBRAZ
143/20112011-06-16STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513V?u?bov? CD404.5 ZOBRAZ
144/20112011-06-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 5/2011493.91 ZOBRAZ
145/20112011-06-23OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566u?ebnice, CD AJ434.17 ZOBRAZ
146/20112011-06-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kop?rky144.3 ZOBRAZ
147/20112011-06-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge + toner190.55 ZOBRAZ
148/20112011-06-28STAMMUSS, s.r.o. Na vyhliadke 37 Bratislava36778311PVC Stella458.64 ZOBRAZ
149/20112011-06-28Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129Smernice a organiza?n? predpisy pre ?kolstvo79.2 ZOBRAZ
150/20112011-06-02PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007Na?a ?kola, 2011-201212.72 ZOBRAZ
151/20112011-06-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l107.18 ZOBRAZ
152/20112011-06-29AT-CLIP s.r.o. Hrnciarska 3 Pezinok31413641oprava notebooku51 ZOBRAZ
153/20112011-06-30Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky439.26 ZOBRAZ
154/20112011-07-04BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 4-6/201189.7 ZOBRAZ
155/20112011-07-04Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov 6/20111064.7 ZOBRAZ
156/20112011-07-06Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar230.86 ZOBRAZ
157/20112011-07-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu54.19 ZOBRAZ
158/20112011-07-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 7/20113700 ZOBRAZ
159/20112011-07-06KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna ki?nica 6/201116.56 ZOBRAZ
160/20112011-07-07SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice AJ67.1 ZOBRAZ
161/20112011-07-07Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085u?ebn? pom?cky512.98 ZOBRAZ
162/20112011-07-08ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 6/2011125.46 ZOBRAZ
164/20112011-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 6/201181.77 ZOBRAZ
165/20112011-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 6/201137.58 ZOBRAZ
166/20112011-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 6/201129.2 ZOBRAZ
167/20112011-07-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technika PO 4-6 201169.71 ZOBRAZ
168/20112011-07-08TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
169/20112011-07-12STAMMUSS, s.r.o. Na vyhliadke 37 Bratislava36778311v?mena PVC856.81 ZOBRAZ
170/20112011-07-13Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 6/2011586.78 ZOBRAZ
171/20112011-07-13Milos Kadlecik, Pod lipou 13 Pezinok33500011v?mena lamin?tov?ch podl?h354.5 ZOBRAZ
172/20112011-07-15KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357?istenie lapa?a v ?J199.16 ZOBRAZ
173/20112011-07-15DARPOL, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok35737131v?roba a mont? dreven?ch parapiet1103.48 ZOBRAZ
174/20112011-07-15Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847sadrokart?n a maliarske pr?ce v ?J1850 ZOBRAZ
175/20112011-08-01Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky148.65 ZOBRAZ
176/20112011-08-02SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? stoly stoli?ky a skrine3442.48 ZOBRAZ
177/20112011-08-02STAMMUSS, s.r.o. Na vyhliadke 37 Bratislava36778311v?mena PVC na chodbe293.66 ZOBRAZ
178/20112011-08-02Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847maliarske pr?ce500 ZOBRAZ
179/20112011-08-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna ki?nica 7/201116.56 ZOBRAZ
180/20112011-08-04ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia242.3 ZOBRAZ
181/20112011-08-04Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?plne znenie r.2010103.76 ZOBRAZ
182/20112011-08-04SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763korkov? tabu?a50.8 ZOBRAZ
183/20112011-08-03ISTRO Glass - Peter Kuzma, Tranovskeho 28 Bratislava1020195352deliaca stena s vchodov?mi dverami857 ZOBRAZ
184/20112011-08-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 7/201140.86 ZOBRAZ
185/20112011-08-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 7/201137.28 ZOBRAZ
186/20112011-08-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 7/201123.92 ZOBRAZ
187/20112011-08-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 8/20113700 ZOBRAZ
188/20112011-08-11Peter Pokorny, Stefanovska 572/24 Casta34406654oprava vodoin?tal?cie470 ZOBRAZ
189/20112011-08-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 7/2011678.09 ZOBRAZ
190/20112011-08-16ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l150.43 ZOBRAZ
191/20112011-08-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 7-2011295.5 ZOBRAZ
192/20112011-08-18Martin Brezik M&S - Stolarstvo, Hrnciarska 405/71 Pezinok40547094skrinka na kl??e135 ZOBRAZ
193/20112011-08-19MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice NJ338.78 ZOBRAZ
194/20112011-08-19SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763keramick? tabule649.03 ZOBRAZ
195/20112011-08-22PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.6 ZOBRAZ
196/20112011-08-22TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby a u?ebn? pom?cky919.14 ZOBRAZ
197/20112011-08-23Pavol Minarik TEP SERVIS, Grobska 551/6 Vinicne41025458tepovanie kobercov78 ZOBRAZ
198/20112011-08-23ISTRO Glass - Peter Kuzma, Tranovskeho 28 Bratislava1020195352mont? plastov?ch dver?79.99 ZOBRAZ
199/20112011-08-24Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? potreby99.76 ZOBRAZ
200/20112011-08-25Katolicke pedagogicke a katecheticke centrum, n.o. Bottova 15 Levoca35581441metodick? pr?ru?ka pre 4 - 9 ro?.120 ZOBRAZ
201/20112011-08-25PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630mont? elektronick?ho vr?tnika146.15 ZOBRAZ
202/20112011-08-25Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616spotrebn? materi?l116.54 ZOBRAZ
203/20112011-08-26ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l112.82 ZOBRAZ
204/20112011-08-26SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice AJ213.29 ZOBRAZ
205/20112011-08-26Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847maliarske pr?ce800 ZOBRAZ
206/20112011-08-26Milan Ondrejkovic, Cajlanska 1918/26 Pezinok35084626oprava elektroin?tal?cie250 ZOBRAZ
207/20112011-08-30EDOS-PEM s.r.o. Tematinska 4 Bratislava36287229?kolenie88 ZOBRAZ
208/20112011-09-05Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?le? kup?ny1060.19 ZOBRAZ
209/20112011-09-02Miroslav Voscinar, Kukucinova 40 Bratislava32141696rev?zia telocvi??ov?ho n?radia371.3 ZOBRAZ
210/20112011-09-02Mgr. Kliment Ondrejka, Majernikova 3007/12 Bratislava35272414u?ebnice a pracovn? zo?ity20.7 ZOBRAZ
211/20112011-09-05KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna ki?nica 8/201116.56 ZOBRAZ
212/20112011-09-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 9/20113700 ZOBRAZ
213/20112011-09-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045Roho?e 9/201125.2 ZOBRAZ
214/20112011-09-07Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847malovanie v budove ?koly1000 ZOBRAZ
215/20112011-09-07Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar216.22 ZOBRAZ
216/20112011-09-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099LCD telev?zor344 ZOBRAZ
217/20112011-09-08MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594u?ebnice NJ640.5 ZOBRAZ
218/20112011-09-09Antonia Badurova ABA - sluzby, obchod, Pezinok34406191?J rev?zia v??ahu59.75 ZOBRAZ
219/20112011-09-09Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu63.74 ZOBRAZ
220/20112011-09-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 8/201137.28 ZOBRAZ
221/20112011-09-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 8/201184.7 ZOBRAZ
222/20112011-09-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 8/201123.92 ZOBRAZ
223/20112011-09-12Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J oprava plynov?ho kotla39.12 ZOBRAZ
224/20112011-09-13RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004?J hrnce, sito ...477.48 ZOBRAZ
225/20112011-09-14METRO Cash & Carry SR s.r.o. Senecka cesta 1881 Ivanka pri Dunaji45952671tepova? na koberce179.21 ZOBRAZ
226/20112011-09-14Ing. Eva Jankovicova - Geo-servis, Opletalova 6870/54 Bratislava32219059?asopis geografia10 ZOBRAZ
227/20112011-09-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia bleskozvodov158.4 ZOBRAZ
228/20112011-09-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Rev?zia kotolne506 ZOBRAZ
229/20112011-09-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982V?mena radi?tor. ventilu a opravy1825.56 ZOBRAZ
230/20112011-09-16Robert Holub, Lotysska 20 Bratislava44720165pr?stre?ok nad schodiskom1179 ZOBRAZ
231/20112011-09-20TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Kancel?rske potreby a u?ebn? pom?cky41.4 ZOBRAZ
232/20112011-09-20ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281Elektrick? energia 8/2011629.8 ZOBRAZ
233/20112011-09-21SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763stierky na mag. tabu?u60 ZOBRAZ
234/20112011-09-21Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131licencia e-tla?iv?684 ZOBRAZ
235/20112011-09-21Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131licencia i?k72 ZOBRAZ
236/20112011-09-21IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia winibeu83.65 ZOBRAZ
237/20112011-09-21Katolicke pedagogicke a katecheticke centrum, n.o. Bottova 15 Levoca35581441metodick? pr?ru?ka36 ZOBRAZ
238/20112011-09-21Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099wifi52.03 ZOBRAZ
239/20112011-09-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? sto?n? 8-201180.21 ZOBRAZ
240/20112011-09-23Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032hygienick? potreby130.68 ZOBRAZ
241/20112011-09-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP po??ta?e, notebooky, projektory4420.16 ZOBRAZ
242/20112011-09-26Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevy a obuv227.69 ZOBRAZ
243/20112011-09-26Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevy a obuv280.66 ZOBRAZ
244/20112011-09-26E3 spol. s.r.o. Kukucinova 627/25 Pezinok36288594grav?rovanie plastov?ch ?t?tkov98 ZOBRAZ
245/20112011-09-27ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266pracovn? zo?ity matematika, SJ, biol?gia72.7 ZOBRAZ
246/20112011-09-28Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462cudzojazi?n? ?asopisy41.5 ZOBRAZ
247/20112011-09-28STAMIK, s.r.o. Iveta Mikluskova, Mladoboleslavska 14 Pezinok44196156zhotovenie z?clon879.01 ZOBRAZ
248/20112011-09-28Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky252 ZOBRAZ
249/20112011-09-29ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947Pren?jom servis hygienick? zariadenia242.3 ZOBRAZ
250/20112011-09-30BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 7-9/201189.7 ZOBRAZ
251/20112011-10-03TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063?eleziarsky tovar203.69 ZOBRAZ
252/20112011-10-03Proeling s.r.o. Manesovo namestie 3 Bratislava31340229oprava ?kolsk?ho rozhlasu141.18 ZOBRAZ
253/20112011-10-03Kortes s.r.o. Elektrarenska cesta 1 Komarno36841960program na interakt?vnu tabu?u79 ZOBRAZ
254/20112011-10-03KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 09/201116.56 ZOBRAZ
255/20112011-10-03Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339elektromont? - pr?ca - bleskozvod169.86 ZOBRAZ
256/20112011-10-03Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky -?J49.67 ZOBRAZ
257/20112011-10-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 10/20113700 ZOBRAZ
258/20112011-10-04Proeling s.r.o. Manesovo namestie 3 Bratislava31340229oprava ozvu?ovacej s?pravy174 ZOBRAZ
259/20112011-10-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?eleziarsky tovar135.17 ZOBRAZ
260/20112011-10-04Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503finan?n? spravodajca 201219.98 ZOBRAZ
261/20112011-10-04ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? + ?eleziarsky materi?l106.84 ZOBRAZ
262/20112011-10-04Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysved?enia bianco75.9 ZOBRAZ
263/20112011-10-05AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140u?ebnice 1. stupe?66.31 ZOBRAZ
264/20112011-10-05Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135Z? pracovn? odevy59.42 ZOBRAZ
265/20112011-10-05Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135?J pracovn? odevy297.71 ZOBRAZ
266/20112011-10-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 10/201125.2 ZOBRAZ
267/20112011-10-06OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roh?ky + skrinka na k???e120 ZOBRAZ
268/20112011-10-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO 7-9/201169.71 ZOBRAZ
269/20112011-10-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 7-9/2011660.34 ZOBRAZ
270/20112011-10-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 9/2011544.56 ZOBRAZ
271/20112011-10-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 9/201177.32 ZOBRAZ
272/20112011-10-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 9/201145.97 ZOBRAZ
273/20112011-10-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 9/201143.28 ZOBRAZ
274/20112011-10-07OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky39.56 ZOBRAZ
275/20112011-10-07OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky14.38 ZOBRAZ
276/20112011-10-07Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu101.64 ZOBRAZ
277/20112011-10-10Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099r?diomagnetof?n PHILIPS229.99 ZOBRAZ
278/20112011-10-10Retail Services, s.r.o. Nezabudkova 9 Zelenec45697841u?ebnice pre 1.stupe?77.76 ZOBRAZ
279/20112011-10-11Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847ma?ovanie ?koly265 ZOBRAZ
280/20112011-10-11Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129smernice a organiza?n? smernice pre ?kolstvo46.19 ZOBRAZ
281/20112011-10-12O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863?KD telef?n0.6 ZOBRAZ
282/20112011-10-13TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 9/2011130 ZOBRAZ
283/20112011-10-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 9/2011210.56 ZOBRAZ
284/20112011-10-13OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226podlo?ka12.59 ZOBRAZ
285/20112011-10-14Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 9/20111155.7 ZOBRAZ
286/20112011-10-20DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia Z?50.4 ZOBRAZ
287/20112011-10-20UNIQA poistovna, a.s. Lazaretska 15 Bratislava653501poistenie PC 11/2011 - 11/2012125 ZOBRAZ
288/20112011-10-20Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Mana?ment ?koly ro?n?k 201254.42 ZOBRAZ
289/20112011-10-20PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.6 ZOBRAZ
290/20112011-10-20TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?KD + Z? papiere314.5 ZOBRAZ
291/20112011-10-21OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky33.58 ZOBRAZ
292/20112011-10-21Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? prostriedky369.13 ZOBRAZ
293/20112011-10-25TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?KD papier fax185.33 ZOBRAZ
294/20112011-10-25Pavol Minarik TEP SERVIS, Grobska 551/6 Vinicne41025458tepovanie sedacej s?pravy25 ZOBRAZ
295/20112011-10-27Retail Services, s.r.o. Nezabudkova 9 Zelenec45697841zbierky ?loh102.78 ZOBRAZ
296/20112011-10-27Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462?asopis Hello kids58.5 ZOBRAZ
297/20112011-11-02Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022n?hradn? s??iastky do kosa?ky128.7 ZOBRAZ
298/20112011-11-02LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599?KD poh?r + medaile39.85 ZOBRAZ
299/20112011-11-02RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie ??tovn? z?vierka30 ZOBRAZ
300/20112011-11-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 11/201125.2 ZOBRAZ
301/20112011-11-07JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054vodoin?tala?n? materi?l113.95 ZOBRAZ
302/20112011-11-07KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 10/201116.56 ZOBRAZ
303/20112011-11-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 11/20113700 ZOBRAZ
304/20112011-11-07ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l220.92 ZOBRAZ
305/20112011-11-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 10/2011354.6 ZOBRAZ
306/20112011-11-07Mgr. Kliment Ondrejka, Majernikova 3007/12 Bratislava35272414atlasy157 ZOBRAZ
307/20112011-11-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099predl?ova?ky92.46 ZOBRAZ
308/20112011-11-08ISTRO Glass - Peter Kuzma, Tranovskeho 28 Bratislava1020195352?al?zie1059 ZOBRAZ
309/20112011-11-08Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e + z?mky111.28 ZOBRAZ
310/20112011-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 10/201165.18 ZOBRAZ
311/20112011-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 10/201139 ZOBRAZ
312/20112011-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 10/201136.65 ZOBRAZ
313/20112011-11-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063?eleziarsky tovar93.16 ZOBRAZ
314/20112011-11-10B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467prev?dzkovanie kotolne 10/2011130 ZOBRAZ
316/20112011-11-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 10/2011731.25 ZOBRAZ
317/20112011-11-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?J aktualiz?cia programu39.32 ZOBRAZ
318/20112011-11-15JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054vodoin?tala?n? materi?l24.26 ZOBRAZ
319/20112011-11-16STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapa84 ZOBRAZ
320/20112011-11-16STAMIK, s.r.o. Iveta Mikluskova, Mladoboleslavska 14 Pezinok44196156z?clona ?KD + ?J164.21 ZOBRAZ
321/20112011-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery cannon88.2 ZOBRAZ
322/20112011-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612VGA na PC147.6 ZOBRAZ
323/20112011-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?istenie kop?rky296.03 ZOBRAZ
324/20112011-11-21Jozef Bachraty, Frana Krala 486/3 Pezinok44197349zasklievanie oken?c197.7 ZOBRAZ
325/20112011-11-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky94.44 ZOBRAZ
326/20112011-11-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vdn? sto?n? 11/2011331.37 ZOBRAZ
327/20112011-11-23Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 10/20111244.1 ZOBRAZ
328/20112011-11-21Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674vr?ten? jed?lensk? kup?ny92.04 ZOBRAZ
329/20112011-11-23Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace potreby233.21 ZOBRAZ
330/20112011-11-24ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom hyg. zariaden?242.3 ZOBRAZ
331/20112011-11-24BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914?iarovky242.56 ZOBRAZ
332/20112011-11-24Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu54.94 ZOBRAZ
333/20112011-11-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery + cartridge173.05 ZOBRAZ
334/20112011-11-25CENTRUM NARADIA, s.r.o. Gagarinova 10A, Bratislava35875607?iarovky147.82 ZOBRAZ
335/20112011-11-16Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?le? kup?ny368.5 ZOBRAZ
336/20112011-11-28Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky387.16 ZOBRAZ
337/20112011-11-28TLP media plus, a.s. Bratislavska 79 Pezinok31328008pr?ru?ka slov. pravopisu99.2 ZOBRAZ
338/20112011-11-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505vodoin?tala?n? materi?l245.87 ZOBRAZ
339/20112011-12-05ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266u?ebnice 5-6 ro?n?k11.5 ZOBRAZ
340/20112011-12-05TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
341/20112011-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plzn 12/2011 - 18.1/20123700 ZOBRAZ
342/20112011-12-06Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973u?ebn? pom?cky ?KD566.92 ZOBRAZ
343/20112011-12-06KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberec170 ZOBRAZ
344/20112011-12-06KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294mikroskopy + kamera1162.68 ZOBRAZ
345/20112011-12-06JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054n?radie + materi?l158.51 ZOBRAZ
346/20112011-12-06Robert Cavojsky ELTES, Kosovska 187/34 Kanianka33782776florbal hokejky - sada167 ZOBRAZ
347/20112011-12-06PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier221.4 ZOBRAZ
348/20112011-12-06Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace potreby247.46 ZOBRAZ
349/20112011-12-06Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847ma?ovanie v objekte ?koly100 ZOBRAZ
350/20112011-12-07Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 11/20111352 ZOBRAZ
351/20112011-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 11/201166.1 ZOBRAZ
352/20112011-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 11/201135.59 ZOBRAZ
353/20112011-12-07TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?J telef?n 11/201137.57 ZOBRAZ
354/20112011-12-07FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245z?chytn? siete + st?piky1167.29 ZOBRAZ
355/20112011-12-07Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Rodina a ?kola SK7.7 ZOBRAZ
356/20112011-12-07Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Zvesti MS a MK SR6 ZOBRAZ
357/20112011-12-07Ing. Dana Halamova - Ucebne pomocky Slovakia, Malachovska cesta 17 Banska Bystrica40598942u?ebn? pom?cky256.9 ZOBRAZ
358/20112011-12-07SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763tabule KOTAB ECONOMY108.34 ZOBRAZ
359/20112011-12-07Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858dekora?n? siete174 ZOBRAZ
360/20112011-12-07KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberce + kocky333.71 ZOBRAZ
361/20112011-12-08ALEX kovovy a skolsky nabytok s.r.o. Hadovska 870 Komarno36553859skri?a na chemik?lie513.6 ZOBRAZ
362/20112011-12-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 12/201142 ZOBRAZ
363/20112011-12-08VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374VEMA 12/2011 - 11/2012232.8 ZOBRAZ
364/20112011-12-08Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785?J pr?bor487.15 ZOBRAZ
365/20112011-12-09ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 11/20111063.1 ZOBRAZ
366/20112011-12-09Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099514.43 ZOBRAZ
367/20112011-12-09Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099?KD - TV, USB, DVD969.28 ZOBRAZ
368/20112011-12-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 11/201116.8 ZOBRAZ
369/20112011-12-09Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798PC + office18052.5 ZOBRAZ
370/20112011-12-12Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky504 ZOBRAZ
371/20112011-12-12Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534skri?a235 ZOBRAZ
372/20112011-12-12Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO 10 - 12 / 201169.71 ZOBRAZ
373/20112011-12-12Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085u?ebn? pom?cky ?KD797 ZOBRAZ
374/20112011-12-12B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467zdvih?k, skri?a schod?ky468 ZOBRAZ
375/20112011-12-12KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtu?lna kni?nica 11/201116.56 ZOBRAZ
376/20112011-12-14Proeling s.r.o. Manesovo namestie 3 Bratislava31340229v?mena reproduktora182.87 ZOBRAZ
377/20112011-12-14Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevi a obuv63.94 ZOBRAZ
378/20112011-12-14TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?lna oprava25.29 ZOBRAZ
379/20112011-12-14Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e a z?mok42.44 ZOBRAZ
380/20112011-12-14RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004?J424.32 ZOBRAZ
381/20112011-12-15Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske potreby102.97 ZOBRAZ
382/20112011-12-12BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 10 - 12 /201189.7 ZOBRAZ
383/20112011-12-15Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vbodn? sto?n? 11/2011529.79 ZOBRAZ
384/20112011-12-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464u?ebn? pom?cky a kancel?rske potreby174.88 ZOBRAZ
385/20112011-12-20Alena Strakova - ALAMEDA, Okruzna 59 Drienov40638553v?sadzba zelene v are?le ?koly382.8 ZOBRAZ
386/20112011-12-20TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 12/2011130 ZOBRAZ
387/20112011-12-01Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy103.7 ZOBRAZ
388/20112011-12-22Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099s??ky do vys?va?a25.2 ZOBRAZ
389/20112011-12-22Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032hygienick? potreby84.41 ZOBRAZ
390/20112011-12-22SLOVTRADING Vinicne, s.r.o. Hlavna 209/206 Vinicne36283231bet?nov? ko?e317.04 ZOBRAZ
391/20112011-12-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612vizualiz?r LUMENS2376 ZOBRAZ
392/20112011-12-22KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?ebn? pom?cky biol?gia351.16 ZOBRAZ
393/20112011-12-30GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612in?tal?cie PC157.02 ZOBRAZ
1/20122012-01-16AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436publik?cie r. 201249 ZOBRAZ
2/20122012-01-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 12-201233.64 ZOBRAZ
3/20122012-01-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 12-201264.28 ZOBRAZ
4/20122012-01-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 12-201229.71 ZOBRAZ
5/20122012-01-16Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vy??tovanie 2011 ?pln? znenie53.94 ZOBRAZ
6/20122012-01-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 2012835.3 ZOBRAZ
7/20122012-01-16KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica 12-201116.56 ZOBRAZ
8/20122012-01-16CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 1-201242 ZOBRAZ
9/20122012-01-16Kortes s.r.o. Elektrarenska cesta 1 Komarno36841960Interakt?vny software SJ79 ZOBRAZ
10/20122012-01-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 12-2012491.78 ZOBRAZ
11/20122012-01-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 10-12 2011660.34 ZOBRAZ
12/20122012-01-16Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606kuchynsk? v?ha492 ZOBRAZ
13/20122012-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie r. 2011 finan?n? sprievodca21.19 ZOBRAZ
14/20122012-01-16KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica r. 2012198.72 ZOBRAZ
15/20122012-01-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na biele tabule72 ZOBRAZ
16/20122012-01-16Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332Poistenie v?eobecnej zodpovednosti za ?kolu1637 ZOBRAZ
17/20122012-01-17PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier147.6 ZOBRAZ
18/20122012-01-19Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 12-20121064.7 ZOBRAZ
19/20122012-01-20ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom a servis hygienick?ch zariaden?242.3 ZOBRAZ
20/20122012-01-23ENIGMA PUBLISHING s.r.o. Hurbanova 15 Nitra44542321DVD Zumba Neli10.24 ZOBRAZ
21/20122012-02-02Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973?asopis ?kola 201220 ZOBRAZ
22/20122012-02-02TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 1-2012130 ZOBRAZ
23/20122012-02-02Regulaterm spol. s.r.o. Landauova 1, Bratislava35694858?prava riad. syst?mu v kotolni222 ZOBRAZ
24/20122012-02-02VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374semin?r PAM44.4 ZOBRAZ
25/20122012-02-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 2-201242 ZOBRAZ
26/20122012-02-06Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Didaktika rok 201231.46 ZOBRAZ
27/20122012-02-07BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914?iarovky a elektroin?tala?n? mater?l253.09 ZOBRAZ
28/20122012-02-07Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny236.4 ZOBRAZ
29/20122012-02-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na biele tabule72 ZOBRAZ
30/20122012-02-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 1-2012618.43 ZOBRAZ
31/20122012-02-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 01-201235.17 ZOBRAZ
32/20122012-02-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J 01-201229.92 ZOBRAZ
33/20122012-02-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 01-201267.62 ZOBRAZ
34/20122012-02-10PREVENCIA AD, Generala Peknika 5 Pezinok35626585tr?ning soci?lnych zru?nost?400 ZOBRAZ
35/20122012-02-10OTTO Office (SK) s.r.o. Dostojevskeho rad 5 Bratislava35944226roho?ky22.76 ZOBRAZ
36/20122012-02-15LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaila10.08 ZOBRAZ
37/20122012-02-17SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739oprava r. 201112.48 ZOBRAZ
38/20122012-02-15SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu 2011 a? 18.1.20125109.08 ZOBRAZ
39/20122012-02-17Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?KD ?eky32.87 ZOBRAZ
40/20122012-02-17Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a hygienick? potreby1213.17 ZOBRAZ
41/20122012-02-17VT DATA s.r.o. A.Hlinku 60 Piestany34114017bat?ria BOSCH51.5 ZOBRAZ
42/20122012-02-22SPIRIT - informacne systemy, a.s. Kubaniho 14 Bratislava31345565Slu?ba neisp web114 ZOBRAZ
43/20122012-03-01SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739PLYN 19.1 - 29.2 20124.625 ZOBRAZ
44/20122012-02-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612k?ble k PC + adapt?r78.12 ZOBRAZ
45/20122012-02-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky + tonery239.5 ZOBRAZ
46/20122012-02-28TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky149.37 ZOBRAZ
47/20122012-02-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy76.92 ZOBRAZ
48/20122012-02-28Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 01-20121127.1 ZOBRAZ
49/20122012-03-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy94.84 ZOBRAZ
50/20122012-03-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 03-20124625 ZOBRAZ
51/20122012-03-05ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 02/2012652.89 ZOBRAZ
52/20122012-03-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 02/2012962 ZOBRAZ
53/20122012-03-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901preprava ve?koobjemov?ho kontajnera15.65 ZOBRAZ
54/20122012-03-06TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 2/2012130 ZOBRAZ
55/20122012-03-06GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery83.8 ZOBRAZ
56/20122012-03-06TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u54 ZOBRAZ
57/20122012-03-07TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982rev?zia kuchyne98.4 ZOBRAZ
58/20122012-03-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge minolta34.2 ZOBRAZ
59/20122012-03-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 02/201272.36 ZOBRAZ
60/20122012-03-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 02/201243.64 ZOBRAZ
61/20122012-03-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 02/201229.92 ZOBRAZ
62/20122012-03-09Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131obaly PVC, katal?g. listy125.93 ZOBRAZ
63/20122012-03-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 3/201242 ZOBRAZ
64/20122012-03-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba tla?iarne46.44 ZOBRAZ
65/20122012-03-09Luboslav Filipovic, Skolska 218/33 Chorvatsky Grob35031298rev?zia v?h v ?J75 ZOBRAZ
66/20122012-03-12Zdruzenie miest a obci, region JE Jaslovske Bohunice, Trhova 2 Trnava31826385publik?cia ??tov. s??asnosti v samospr?ve24 ZOBRAZ
67/20122012-03-13Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?le? kup?ny395.92 ZOBRAZ
67/20122012-03-13SLOVAKIA TAP, s.r.o. Bratislavska 85 Pezinok35715316schodov? hrana79.99 ZOBRAZ
69/20122012-03-15Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 02/2012491.86 ZOBRAZ
70/20122012-03-15Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ite?sk? pom?cky297.17 ZOBRAZ
71/20122012-03-15ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom hyg. zariadenie242.3 ZOBRAZ
72/20122012-03-15Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033rev?zia hasiacich pr?strojov246.94 ZOBRAZ
73/20122012-03-15ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281EL. ENERGIA 02/2012318.87 ZOBRAZ
74/20122012-03-19Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pr?strojov103.81 ZOBRAZ
75/20122012-03-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464farebn? papier na v?zdobu ?koly59.88 ZOBRAZ
76/20122012-03-23VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374?kolenie vema78 ZOBRAZ
77/20122012-03-23Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131webhosting 36 mesiacov81 ZOBRAZ
78/20122012-03-23Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis TV a ?port12 ZOBRAZ
79/20122012-03-26Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia el. spotrebi?ov391.68 ZOBRAZ
80/20122012-03-28Juraj Kmeto - EKOSPEKTRUM, Komenskeho 1567/21 Modra34408576znehodnotenie leb. chemik?l?24 ZOBRAZ
81/20122012-03-28JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy63.19 ZOBRAZ
82/20122012-03-29KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberce twister199.99 ZOBRAZ
83/20122012-03-29CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045vybavenie hyg. zariaden?270.12 ZOBRAZ
84/20122012-03-29CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045pren?jom a servis hyg. zariaden? 03/201263.1 ZOBRAZ
85/20122012-04-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technika BOZP 1-3/201289.7 ZOBRAZ
86/20122012-04-03Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy180.15 ZOBRAZ
87/20122012-04-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u72 ZOBRAZ
88/20122012-04-04PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798XEROX papier147.6 ZOBRAZ
89/20122012-04-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 04/20124625 ZOBRAZ
90/20122012-04-05GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612USB k???e186.3 ZOBRAZ
91/20122012-04-10PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektroin?tal?cie a napojenie gar?e580.06 ZOBRAZ
92/20122012-04-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky245.28 ZOBRAZ
93/20122012-04-10AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140kniha8.3 ZOBRAZ
94/20122012-04-10DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia ?koly50.4 ZOBRAZ
95/20122012-09-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO 1-3/201269.71 ZOBRAZ
96/20122012-04-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 1-3/2012735.1 ZOBRAZ
97/20122012-04-04Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131?iacka kni?ka pre Z?153.62 ZOBRAZ
98/20122012-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 03/201272.48 ZOBRAZ
99/20122012-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z? 03/201236.59 ZOBRAZ
100/20122012-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J 03/201229.92 ZOBRAZ
101/20122012-04-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne sto?n? 3/2012589.78 ZOBRAZ
102/20122012-04-16Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 03/20121406.6 ZOBRAZ
103/20122012-04-17TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzklovanie kotolne 03/201130 ZOBRAZ
104/20122012-04-17ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 3/2012567.56 ZOBRAZ
105/20122012-04-18Melinda Balogova Klavire.eu, 424 Budkovce46596186kompletn? servis klav?ra300 ZOBRAZ
106/20122012-04-19ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy46.97 ZOBRAZ
107/20122012-04-19CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e 3/2012 a pren?jom hyg priestorov88.3 ZOBRAZ
108/20122012-04-19Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284podlah. a mre?e na okno842.4 ZOBRAZ
109/20122012-04-23Frantisek Molnar, Zigmundikova 15 Pezinok30038472kachli?kovanie vchodov?ch dver?40 ZOBRAZ
110/20122012-04-23JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy69.89 ZOBRAZ
111/20122012-04-23SA SportAcademy s.r.o. Nad Luckami 4 Bratislava45966940basketbalov? k??200 ZOBRAZ
112/20122012-04-26TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy123.13 ZOBRAZ
113/20122012-04-30Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov 04/20121036.1 ZOBRAZ
114/20122012-05-02TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
115/20122012-05-04ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy35.27 ZOBRAZ
116/20122012-05-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e n?jom a servis hyg. zariaden? 05/201288.3 ZOBRAZ
117/20122012-05-04ALZA.cz a.s. Jatecni 33a Praha27082440laserov? tla?iare? canon265.05 ZOBRAZ
118/20122012-05-17MUZIKER, a.s. Einsteinova 18 Bratislava35840773Voice-kraft bezdr?tov? syst?m (mikrog?ny)199 ZOBRAZ
119/20122012-05-09BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l, ?iarovky325.95 ZOBRAZ
120/20122012-05-15ALZA.cz a.s. Jatecni 33a Praha27082440notebook + ta?ka, monitor581.19 ZOBRAZ
121/20122012-05-17Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131e?kola datab?zov? aplik?cia10 ZOBRAZ
122/20122012-05-23Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616materi?l na opravy28.2 ZOBRAZ
123/20122012-05-15SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 5/20124625 ZOBRAZ
124/20122012-05-24ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. Lichardova 16, Skalica36226947pren?jom servis hyg. zariaden?242.3 ZOBRAZ
125/20122012-05-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 04/2012526.68 ZOBRAZ
126/20122012-05-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 04/201229.92 ZOBRAZ
127/20122012-05-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 04/201238.47 ZOBRAZ
128/20122012-05-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 04/201254.17 ZOBRAZ
129/20122012-05-25Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky401.45 ZOBRAZ
130/20122012-05-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge canon68.68 ZOBRAZ
131/20122012-05-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612BENQ lampa pre projektor123 ZOBRAZ
132/20122012-05-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge + tonery144.79 ZOBRAZ
133/20122012-05-25Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 04/20120.3 ZOBRAZ
134/20122012-05-28KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberec ?KD799.97 ZOBRAZ
135/20122012-05-27LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaila, ?t?tky, k???enky,219.24 ZOBRAZ
136/20122012-05-28Slovensky filmovy ustav, Grosslingova 32 Bratislava891444DVD7.82 ZOBRAZ
137/20122012-05-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky72.72 ZOBRAZ
138/20122012-05-28ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el.energia 4/2012235.2 ZOBRAZ
139/20122012-05-26GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612laserov? tla?iare? Canon270 ZOBRAZ
140/20122012-05-25Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339ob?erstvenie pre deti150 ZOBRAZ
141/20122012-05-29Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798potla? tri?iek33 ZOBRAZ
142/20122012-05-30Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798potla? tri?iek36 ZOBRAZ
143/20122012-06-06Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace potreby92.26 ZOBRAZ
144/20122012-06-05TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 04/2012130 ZOBRAZ
145/20122012-06-06AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140u?ebnicve pre I. stupe?113.95 ZOBRAZ
146/20122012-06-01Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534v?roba a mont? skrine na mieru688 ZOBRAZ
147/20122012-06-07Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503ro?n? pr?stup71 ZOBRAZ
148/20122012-06-12B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467montovan? 2 policov? voz?k261.6 ZOBRAZ
149/20122012-06-09LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599?KD medaile, n?lepky75.94 ZOBRAZ
150/20122012-06-18Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171obedy zamestnancov1280.5 ZOBRAZ
151/20122012-06-07AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171u?ebnice75.62 ZOBRAZ
152/20122012-06-15SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 06/20124625 ZOBRAZ
153/20122012-06-27CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e, n?jom a servis hyg. zariaden? 06/201288.3 ZOBRAZ
154/20122012-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 05/201229.92 ZOBRAZ
155/20122012-06-19PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007?asopis na?a ?kola12.72 ZOBRAZ
156/20122012-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 05/201271.09 ZOBRAZ
157/20122012-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n42.23 ZOBRAZ
158/20122012-06-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u65.11 ZOBRAZ
159/20122012-06-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? sto?n? 05/2012559.31 ZOBRAZ
160/20122012-06-25ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 05/2012187.22 ZOBRAZ
161/20122012-06-13MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084Zbierka ?loh pre 5. ro?n?k27 ZOBRAZ
162/20122012-06-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?ckovanie kotolne130 ZOBRAZ
163/20122012-06-19Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky do ?k?l504 ZOBRAZ
164/20122012-06-25MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084?asopis P?n u?ite?18.9 ZOBRAZ
165/20122012-06-26Mgr. Kliment Ondrejka, Majernikova 3007/12 Bratislava35272414N?stenn? mapa Slovenska70 ZOBRAZ
166/20122012-06-29Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676eD28.3 ZOBRAZ
167/20122012-06-29Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889U?ebnice zbierka testov52.02 ZOBRAZ
168/20122012-06-29Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973U?ebn? pom?cky662.4 ZOBRAZ
169/20122012-07-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
170/20122012-07-03MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice691.14 ZOBRAZ
171/20122012-07-03Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901Materi?l na opravy102.49 ZOBRAZ
172/20122012-07-06Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085U?ebn? pom?cky697.26 ZOBRAZ
173/20122012-07-06Miroslav Voscinar, Kukucinova 40 Bratislava32141696N?radie do telocvi?ne396.5 ZOBRAZ
174/20122012-07-09TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063Materi?l na opravy105.11 ZOBRAZ
175/20122012-07-09TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky136.04 ZOBRAZ
176/20122012-07-09Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov1119.3 ZOBRAZ
177/20122012-07-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO69.71 ZOBRAZ
178/20122012-07-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn4625 ZOBRAZ
179/20122012-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n59.28 ZOBRAZ
180/20122012-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n35.72 ZOBRAZ
181/20122012-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?kolsk? jed?le? telef?n30.3 ZOBRAZ
182/20122012-07-11Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Vodn? a sto?n?515.78 ZOBRAZ
183/20122012-07-12Ladislav Paxian - ONIX, Hrnciarska 4490/12A Pezinok33511055Svietidl? a ?iarovky976.15 ZOBRAZ
184/20122012-07-12Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiac? a hzgienick? prostriedky675.95 ZOBRAZ
185/20122012-07-16O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telef?n0.22 ZOBRAZ
186/20122012-07-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia16.54 ZOBRAZ
187/20122012-07-17Jozef Jankovic, Novomeskeho 10 Pezinok34679120V?mena podlahy, krytiny1440 ZOBRAZ
188/20122012-07-17Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847Materi?l na ma?ovanie1000 ZOBRAZ
189/20122012-07-18Milos Kadlecik, Pod lipou 13 Pezinok33500011Mont? podlahy256.65 ZOBRAZ
190/20122012-07-19TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovnie kotolne130 ZOBRAZ
191/20122012-07-19KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357Kompletn? vy?istenie lapa?a tukov199.16 ZOBRAZ
192/20122012-07-19Ladislav Paxian - ONIX, Hrnciarska 4490/12A Pezinok33511055?iarovky95.04 ZOBRAZ
193/20122012-08-01Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda736.85 ZOBRAZ
194/20122012-08-01Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Tla?iv?191.72 ZOBRAZ
195/20122012-08-01A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518Stojan na odpad, vrecia106.92 ZOBRAZ
196/20122012-08-01BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?t. materi?l588.63 ZOBRAZ
197/20122012-08-01Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243Rev?zia v??ahu ?kolskej jed?lne36 ZOBRAZ
198/20122012-08-01DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073N?bytok do kancel?rie807.47 ZOBRAZ
199/20122012-08-03Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?lne kup?ny1152.77 ZOBRAZ
200/20122012-08-06TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Oprava k?reniaa v?mena rad. ventilov9685.63 ZOBRAZ
201/20122012-08-07Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901Odvoz odpadu64.75 ZOBRAZ
202/20122012-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n41.4 ZOBRAZ
203/20122012-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n35.17 ZOBRAZ
204/20122012-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?j telef?n29.92 ZOBRAZ
205/20122012-08-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Plyn4625 ZOBRAZ
206/20122012-08-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook Leneovo 2ks994.8 ZOBRAZ
207/20122012-08-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook Lenovo 2ks994.8 ZOBRAZ
208/20122012-08-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612ta?ky na notebooky, my?i146.4 ZOBRAZ
209/20122012-08-10DATART INTERNATIONAL, a.s. - organizacna zlozka, Zadunajska cesta 10 Bratislava46112766Chladni?ka Whirlpool369 ZOBRAZ
210/20122012-08-20Peter Kinder, Druzstevna 1399/11 Modra35084847Maliarsk? pr?ce1650 ZOBRAZ
211/20122012-08-20Jozef Jankovic, Novomeskeho 10 Pezinok34679120V?mena podlahovej krytiny710 ZOBRAZ
212/20122012-08-21URAMIS spol. s.r.o. nam. Slobody 580/7 Velke Ulany31436404z?mkov? dla?ba839.84 ZOBRAZ
213/20122012-08-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n15.98 ZOBRAZ
214/20122012-08-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n9.98 ZOBRAZ
215/20122012-08-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?216.16 ZOBRAZ
216/20122012-08-21ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el energia644.56 ZOBRAZ
217/20122012-08-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Dataprojektor + in?tal?cia979.2 ZOBRAZ
218/20122012-08-22Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858dekora?n? siete534.4 ZOBRAZ
219/20122012-08-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798dekor?cia147.6 ZOBRAZ
220/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073Zostava n?bytku POINT28.57 ZOBRAZ
221/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073zostava n?bytku POINT864.95 ZOBRAZ
222/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073Zostava n?bytku768.24 ZOBRAZ
223/20122012-08-27DECODOM, spol. s.r.o. Pilska 7 Topolcany36305073Zostava n?bytku819.44 ZOBRAZ
224/20122012-08-27Frantisek Molnar, Zigmundikova 15 Pezinok30038472Zasklievanie okien100 ZOBRAZ
225/20122012-08-30NAY a.s. Tuhovska 15 Bratislava35739487fax Panasonic89.9 ZOBRAZ
226/20122012-08-30Iveta Mikluskova, Nova 52537 A Vinicne43362559Z?clony v ?j851 ZOBRAZ
227/20122012-08-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464farebn? papier34.31 ZOBRAZ
228/20122012-08-31Martin Brezik M&S - Stolarstvo, Hrnciarska 405/71 Pezinok40547094smrekov? parapetn? dosky1308 ZOBRAZ
229/20122012-09-03SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice + cd, AJ104.55 ZOBRAZ
230/20122012-09-03SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebice + cd, AJ378.25 ZOBRAZ
231/20122012-09-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045servis hyg. zariaden?124.75 ZOBRAZ
232/20122012-09-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045vybavenie hyg. zariaden? + ?istiace prostriedky497.9 ZOBRAZ
233/20122012-09-03LAYLA MOON s.r.o. Cermelske prielohy 1386/7 Kosice36704661u?. pom?cky pre Z?387.4 ZOBRAZ
234/20122012-09-03ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822?asopis Vychov?vate?15 ZOBRAZ
235/20122012-09-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464kancel?rske a u?. pom?cky524.02 ZOBRAZ
236/20122012-09-04TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982rev?zia a servis kotolne848.4 ZOBRAZ
237/20122012-09-04TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982dod?vka a mont? + voda, kotol?a670.03 ZOBRAZ
238/20122012-09-05TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464farebn? papier67.39 ZOBRAZ
239/20122012-09-05RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie31 ZOBRAZ
243/20122012-09-06VIVERA, s.r.o. Razusova 43 Pezinok44654316?kolsk? rozhlas1183.95 ZOBRAZ
244/20122012-09-06CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom hyg. servisu88.3 ZOBRAZ
245/20122012-09-06CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045hyg. potreby82.99 ZOBRAZ
246/20122012-09-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu181.21 ZOBRAZ
247/20122012-09-07SLOVAK VENTURES s.r.o. Kasalova 6 Nitra31441432u?ebnice Projekt Aj123.42 ZOBRAZ
248/20122012-09-07MY DVA Slovakia, s.r.o. Polianky 11 Bratislava35937548ISO PLAST lavice + stoly1454.39 ZOBRAZ
249/20122012-09-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n35.29 ZOBRAZ
250/20122012-09-07Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kl??e + z?mky259.04 ZOBRAZ
251/20122012-09-07Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny61.95 ZOBRAZ
252/20122012-09-10Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?plne znenia103.76 ZOBRAZ
253/20122012-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?35.71 ZOBRAZ
254/20122012-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?j29.92 ZOBRAZ
255/20122012-09-11Igor Noga KES&COM, Cajlanska 1913/16 Pezinok41490525Halog?nov? ?iarivka , ihrisko24 ZOBRAZ
256/20122012-09-11TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy110.36 ZOBRAZ
257/20122012-09-12Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?213.28 ZOBRAZ
258/20122012-09-14Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767hrav? fyzika a ch?mia22.6 ZOBRAZ
259/20122012-09-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n13.99 ZOBRAZ
260/20122012-09-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia697.14 ZOBRAZ
261/20122012-09-14Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858u?. pom?cky TV41.81 ZOBRAZ
262/20122012-09-17Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339Miner?lna voda64.13 ZOBRAZ
263/20122012-09-18SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? n?bytok + tabule-korok1611.24 ZOBRAZ
264/20122012-09-18Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky do ?j.49.67 ZOBRAZ
265/20122012-09-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n22.39 ZOBRAZ
266/20122012-09-20Maros Darula, Skolska 231/59 Vinosady43639607Pracovn? stoly980 ZOBRAZ
267/20122012-09-21PUBLICOM s.r.o. Polnohospodarov 6 Prievidza36337897Portr?ty osobnost?312 ZOBRAZ
268/20122012-09-21Marcel Strezenicky, Skolska 190/18 Vinosady36953423Pracovn? stoly980 ZOBRAZ
269/20122012-09-25PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektro mont?ne pr?ce - vr?tnik70.52 ZOBRAZ
270/20122012-09-28Color Centrum, s.r.o. Bratislavska 85 Pezinok45697647Farby na v?zdobu30.66 ZOBRAZ
271/20122012-09-28TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabulu90 ZOBRAZ
272/20122012-10-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494Technik BOZP89.7 ZOBRAZ
273/20122012-10-02MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice24.93 ZOBRAZ
274/20122012-10-02MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice75.87 ZOBRAZ
275/20122012-10-02TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Baliaci papier25.27 ZOBRAZ
276/20122012-10-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901?ele?iarsk? tovar70.24 ZOBRAZ
277/20122012-10-02ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266U?ebnice102.6 ZOBRAZ
278/20122012-10-04SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763Magnetick? stierka na tabu?u+ plus ?isti?76.56 ZOBRAZ
279/20122012-10-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?ky213.1 ZOBRAZ
280/20122012-10-05Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901Odvoz odpadu66.65 ZOBRAZ
281/20122012-10-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
282/20122012-10-09MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594U?ebnice27.79 ZOBRAZ
283/20122012-10-09IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia WINIBEU83.65 ZOBRAZ
284/20122012-10-09Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky783.23 ZOBRAZ
285/20122012-10-09ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505Materi?l na opravy94.16 ZOBRAZ
286/20122012-10-09JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054Materi?l na opravy77.48 ZOBRAZ
287/20122012-10-09Psychodiagnostika a.s. Mickiewiczova 2 Bratislava31385770psychodiagnostick? testy64.9 ZOBRAZ
288/20122012-10-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO69.71 ZOBRAZ
289/20122012-10-10Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990Kl??e a z?mky125.38 ZOBRAZ
290/20122012-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?j.29.92 ZOBRAZ
291/20122012-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?.63.49 ZOBRAZ
292/20122012-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?.29.82 ZOBRAZ
293/20122012-10-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370Zr?kov? voda744.43 ZOBRAZ
294/20122012-10-11Produkcia s.r.o. Mickiewiczova 2 Bratislava36830194?kolenie30 ZOBRAZ
295/20122012-10-11Domisoft SK s.r.o. Novozamocka cesta 4894 Komarno46760849interakt?vny v?ukov? software129 ZOBRAZ
296/20122012-10-11Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243Rev?zia v??ahu36 ZOBRAZ
297/20122012-10-11CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045maxi rolka toal. papieru33.41 ZOBRAZ
298/20122012-10-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973Kancel?rske a u?. pom?cky698.22 ZOBRAZ
299/20122012-10-11Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?524.48 ZOBRAZ
300/20122012-10-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge tonery501.68 ZOBRAZ
301/20122012-10-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook + Ms office534 ZOBRAZ
302/20122012-10-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia55.54 ZOBRAZ
303/20122012-10-12TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
304/20122012-10-15Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy Zamestnancov1263.6 ZOBRAZ
305/20122012-10-16DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021Deratiz?cia ?koly50.4 ZOBRAZ
306/20122012-10-17Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606Oprava my?ky70.32 ZOBRAZ
307/20122012-10-17LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599?kd. medaile30.24 ZOBRAZ
308/20122012-10-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n16.12 ZOBRAZ
309/20122012-10-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n22.49 ZOBRAZ
310/20122012-10-23PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630oprava elektroin?tal. osvetlenia60.8 ZOBRAZ
311/20122012-10-23PACHNER, vzdelavaci software, s.r.o. Nademlejnska 600/1 Praha 927223809licencia k ?kolsk?m vzdel. programom153.4 ZOBRAZ
312/20122012-10-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u36 ZOBRAZ
313/20122012-10-24FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245?dr?ba viac??e?. ihriska360 ZOBRAZ
314/20122012-10-24Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767U?ebnice9 ZOBRAZ
315/20122012-10-24Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616Materi?l na opravy30.78 ZOBRAZ
316/20122012-10-25ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266U?ebnica2.5 ZOBRAZ
317/20122012-10-23Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistka elektroniky33 ZOBRAZ
318/20122012-10-31A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518Stojan na bicykle302.4 ZOBRAZ
319/20122012-10-31ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505Materi?l na opravy177.61 ZOBRAZ
320/20122012-10-05Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131Vysved?enia112.8 ZOBRAZ
321/20122012-11-05Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Mana?ment ?koly v praxi 201356.16 ZOBRAZ
322/20122012-11-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov1363.7 ZOBRAZ
323/20122012-11-06Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901Odvoz odpadu59.33 ZOBRAZ
324/20122012-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
325/20122012-11-06TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063Materi?l na opravy100.89 ZOBRAZ
326/20122012-11-06Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462Cudzojazy?n? ?asopisy64 ZOBRAZ
327/20122012-11-06RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie30 ZOBRAZ
328/20122012-11-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?ky229.9 ZOBRAZ
329/20122012-11-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099elektroin?tal. materi?l103.92 ZOBRAZ
330/20122012-10-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?.68.78 ZOBRAZ
331/20122012-11-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?j.22.92 ZOBRAZ
332/20122012-11-08PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papiera147.6 ZOBRAZ
333/20122012-11-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava a ?istenie kop?rok334.2 ZOBRAZ
334/20122012-10-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge38.28 ZOBRAZ
335/20122012-11-12Slovenske pedagogicke nakladatelstvo - Mlade leta, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava31333176Knihy do kni?nice17.8 ZOBRAZ
336/20122012-11-14SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214licencia k programu ?j339.32 ZOBRAZ
337/20122012-11-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n22.49 ZOBRAZ
338/20122012-11-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n32.4 ZOBRAZ
339/20122012-11-15TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u63 ZOBRAZ
340/20122012-09-05Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858u?. pom?cky TV462.6 ZOBRAZ
340/20122012-11-16EPL s.r.o. Bystricka 5899/3 Bratislava46724605?asopis Geografia10 ZOBRAZ
341/20122012-09-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
341/20122012-11-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia601.77 ZOBRAZ
342/20122012-09-06Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858u?. pom?cky141.82 ZOBRAZ
342/20122012-11-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge155.15 ZOBRAZ
343/20122012-11-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?613.73 ZOBRAZ
344/20122012-11-21VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374semin?r78 ZOBRAZ
345/20122012-11-21Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava my?ky39.12 ZOBRAZ
346/20122012-11-21MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594u?ebnice49.88 ZOBRAZ
347/20122012-11-20Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135Pracovn? obuv613.37 ZOBRAZ
348/20122012-11-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge155.15 ZOBRAZ
349/20122012-11-21Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie v?eob. zodpovednosti za ?kodu1637 ZOBRAZ
350/20122012-11-22TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky289.37 ZOBRAZ
351/20122012-11-23Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616Materi?l na opravy31.64 ZOBRAZ
352/20122012-11-23JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054Materi?l na opravy19.4 ZOBRAZ
353/20122012-11-27DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021Dezinfekcia v ?kol. priestoroch111.72 ZOBRAZ
354/20122012-11-27VIVERA, s.r.o. Razusova 43 Pezinok44654316Zosi??ova?289 ZOBRAZ
355/20122012-11-29Jaroslav Prazenka NETCAM, Sturova 430/12 Svaty Jur46647767Servisn? oprava kamerov?ho syst?my158 ZOBRAZ
356/20122012-11-30Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085?kolsk? potreby ?kd.656.42 ZOBRAZ
357/20122012-11-30GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge tonery195.31 ZOBRAZ
358/20122012-11-30Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Zvesti MS a MKSR -20136 ZOBRAZ
359/20122012-11-30Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Rodina a ?kola Sk -20137.7 ZOBRAZ
360/20122012-11-30ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505Materi?l na opravy97.73 ZOBRAZ
361/20122012-11-30Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262?asopis Didaktika32.83 ZOBRAZ
362/20122012-12-03BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tal. materi?l237.83 ZOBRAZ
363/20122012-12-03Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674Jed?lne kup?ny460.8 ZOBRAZ
364/20122012-12-04Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace a kuch. prostriedky361.2 ZOBRAZ
365/20122012-12-04Martin Brezik M&S Stolarstvo, Hrnciarska 405/71 Pezinok40547094oblo?enie te?ocvi?ne240 ZOBRAZ
366/20122012-12-05TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na bielu tabu?u112.68 ZOBRAZ
367/20122012-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4625 ZOBRAZ
368/20122012-12-05RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004?j- stoli?ka plyn570.24 ZOBRAZ
369/20122012-12-06Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973?kd. ?kolsk? potreby pre deti988.11 ZOBRAZ
370/20122012-12-06Skolska jedalen pri ZS Kupeckeho 74, Pezinok36062171Obedy zamestnancov1002.4 ZOBRAZ
371/20122012-12-06CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045N?jom servisu kuch. zariaden? + roho?ka229.9 ZOBRAZ
372/20122012-12-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
373/20122012-12-06ECO-LOGIC s.r.o. Kratka 4 Senec45401454V?mena osvetlenia v telocvi?ni6520.08 ZOBRAZ
374/20122012-12-06Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901Materi?l na opravy141.7 ZOBRAZ
375/20122012-12-06VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualiz?cia verzie242.4 ZOBRAZ
376/20122012-12-06Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284kovov? rebr?ky na budovu960 ZOBRAZ
377/20122012-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?j. telef?n29.92 ZOBRAZ
378/20122012-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n68.66 ZOBRAZ
379/20122012-12-07TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
380/20122012-12-07Ing. Ivan Psenko MILOP, 533 Skacany32814704CD- Varovn? sign?ly10 ZOBRAZ
381/20122012-12-10SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763Pracovn? doska, ?k. st?l classic330.48 ZOBRAZ
382/20122012-12-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356Technik PO69.71 ZOBRAZ
383/20122012-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494Technik BOZP89.7 ZOBRAZ
384/20122012-12-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?692.06 ZOBRAZ
385/20122012-12-10Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973Kancel?rske a u?ebn? pom?cky261.32 ZOBRAZ
386/20122012-12-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Kop?rka cannon2656.8 ZOBRAZ
387/20122012-12-10HM Global, s.r.o. F.P. Drobiseva 2582/28 Pezinok35942673stoly980 ZOBRAZ
388/20122012-12-11Maros Darula, Skolska 231/59 Vinosady43639607Pracovn? stoly980 ZOBRAZ
389/20122012-12-11Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243Rev?zia v??ahov36 ZOBRAZ
390/20122012-12-12HM Global, s.r.o. F.P. Drobiseva 2582/28 Pezinok35942673stoly490 ZOBRAZ
391/20122012-12-12Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099r?dio CD -9 ks. pr??ka, varn? konvica1543 ZOBRAZ
392/20122012-12-12TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy68.03 ZOBRAZ
393/20122012-12-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Dataprojektor + dr?iak763.68 ZOBRAZ
394/20122012-12-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dr?iak projektoru, k?bel vga, usb kl??e568.8 ZOBRAZ
395/20122012-12-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge - farebn?99.6 ZOBRAZ
396/20122012-12-12Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny41.14 ZOBRAZ
397/20122012-12-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia542.73 ZOBRAZ
398/20122012-12-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n35.95 ZOBRAZ
399/20122012-12-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464kancel?rske a u?ebn? pom?cky979.34 ZOBRAZ
400/20122012-12-14PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier290.4 ZOBRAZ
401/20122012-12-14Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky134.21 ZOBRAZ
402/20122012-12-14Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?istiace prostriedky do my?ky504 ZOBRAZ
403/20122012-12-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n22.64 ZOBRAZ
404/20122012-12-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?. telef?n24.38 ZOBRAZ
405/20122012-12-18TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
406/20122012-12-18ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy15.04 ZOBRAZ
407/20122012-12-18BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elekroin?tal. materi?l156.85 ZOBRAZ
1/20132013-01-10AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436kniha - ?o m? vedie? mzdov? ??tovn??ka49.5 ZOBRAZ
2/20132013-01-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n 12/201229.92 ZOBRAZ
3/20132013-01-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n 12/201230.96 ZOBRAZ
4/20132013-01-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n 12/201254.31 ZOBRAZ
5/20132013-01-11Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda 10-12/2012744.43 ZOBRAZ
6/20132013-01-11CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e215.98 ZOBRAZ
7/20132013-01-14Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 12/2012422.21 ZOBRAZ
8/20132013-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie Uz. ro?n?k 201246.67 ZOBRAZ
9/20132013-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Vy??tovanie Finan?n? spravodajca11.3 ZOBRAZ
10/20132013-01-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.12.2012-7.1.201324.48 ZOBRAZ
11/20132013-01-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.12.2012-7.1.201314.2 ZOBRAZ
12/20132013-01-17Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Finan?n? spravodajca ro?n?k 201319.98 ZOBRAZ
13/20132013-01-18ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 12/2012409.16 ZOBRAZ
14/20132013-01-23Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973?asopis ?KOLA r. 201222 ZOBRAZ
15/20132013-01-23SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu rok 20121203.3 ZOBRAZ
16/20132013-01-28SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu 1-18.1.201326.41 ZOBRAZ
17/20132013-01-28TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne 01/2013130 ZOBRAZ
18/20132013-01-30Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava plynov?ho kotla v ?J71.52 ZOBRAZ
19/20132013-01-31Petit Press, a.s. Lazaretska 12 Bratislava35790253denn? tla? Senec - Pezinok75 ZOBRAZ
20/20132013-01-31KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?. pom?cky fyzika925.1 ZOBRAZ
21/20132013-02-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 19.1.20134609 ZOBRAZ
22/20132013-02-05SPIRIT - informacne systemy, a.s. Kubaniho 14 Bratislava31345565spracovanie inventariz?cie emisi? za rok 2012114 ZOBRAZ
23/20132013-02-05Gabriel Gajdos - REPREZENT, Sekcovska 19 Raslavice14287315z?stava zvisl? 2ks56.2 ZOBRAZ
24/20132013-02-05Slovenske pedagogicke nakladatelstvo - Mlade leta, s.r.o. Sasinkova 5 Bratislava31333176knihy do kni?nice299.51 ZOBRAZ
25/20132013-02-05Albatros Media Slovakia s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava46106596knihy do kni?nice240.1 ZOBRAZ
26/20132013-02-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n 01/201330.96 ZOBRAZ
27/20132013-02-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 01/2013646.39 ZOBRAZ
28/20132013-02-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 01/201352.12 ZOBRAZ
29/20132013-02-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 01/201329.92 ZOBRAZ
30/20132013-02-08JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy40.5 ZOBRAZ
31/20132013-02-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e 02/2013215.98 ZOBRAZ
32/20132013-02-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner canon124.8 ZOBRAZ
33/20132013-02-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kop?rky111.9 ZOBRAZ
34/20132013-02-08Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis TV a ?port rok 201312 ZOBRAZ
35/20132013-02-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge HP farebn?135.15 ZOBRAZ
36/20132013-02-12RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie - ??tovn?ctvo RO za rok 201331 ZOBRAZ
37/20132013-02-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464Popisova?e na tabu?u + kancel?rske potreby41.64 ZOBRAZ
38/20132013-02-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace potreby281.82 ZOBRAZ
39/20132013-02-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n18.98 ZOBRAZ
40/20132013-02-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469tele?n24.38 ZOBRAZ
41/20132013-02-15KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
42/20132013-02-15GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner canon123.55 ZOBRAZ
43/20132013-02-19ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia561.69 ZOBRAZ
44/20132013-02-19Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033rev?zia hasiacich pr?strojov a hydrantov247.38 ZOBRAZ
45/20132013-02-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464baliaci papier86.51 ZOBRAZ
46/20132013-02-25TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u41.64 ZOBRAZ
47/20132013-02-25Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - v?mena termostatu115.92 ZOBRAZ
48/20132013-02-25Jan Grajzel, Cordakova 1217/32 Kosice45655634z?stava SR - preambula351 ZOBRAZ
49/20132013-02-25Peter Matousek LORD, Svatoplukova 41 Pezinok30362610oprava zvodu da??ovej vody zo strechy124 ZOBRAZ
50/20132013-02-28ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy37.68 ZOBRAZ
51/20132013-03-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.96 ZOBRAZ
52/20132013-03-06Jozef Rusnak, Myslenicka 141 Pezinok17605032?istiace prostriedky660.12 ZOBRAZ
53/20132013-03-06JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy49.02 ZOBRAZ
54/20132013-03-06Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pr?strojov91.12 ZOBRAZ
55/20132013-03-06Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503ro?n? pr?stup VS SR internet. pr?stup76 ZOBRAZ
56/20132013-03-06TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
57/20132013-03-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
58/20132013-03-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn 03/20134609 ZOBRAZ
59/20132013-03-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 02/2013 Z?55.46 ZOBRAZ
60/20132013-03-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 02/2013 ?J32.11 ZOBRAZ
61/20132013-03-14Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? 02/2013634.15 ZOBRAZ
62/20132013-03-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace prostriedky65.78 ZOBRAZ
63/20132013-03-14CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e 03/2013229.9 ZOBRAZ
64/20132013-03-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 02/2013488.14 ZOBRAZ
65/20132013-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.2. - 7.3.2013 Z?24.48 ZOBRAZ
66/20132013-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n 8.2. - 7.3.201316.14 ZOBRAZ
67/20132013-03-14PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kop?rovac? papier217.8 ZOBRAZ
68/20132013-03-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u54 ZOBRAZ
69/20132013-03-15PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektro-mont?ne pr?ce17.74 ZOBRAZ
70/20132013-03-20PROFKREATIS, Ruzova dolina 29 Bratislava30815321u?. pom?cka ?KD270 ZOBRAZ
71/20132013-03-20Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262odborn? publik?cie33.8 ZOBRAZ
72/20132013-03-21SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn8574.34 ZOBRAZ
73/20132013-03-22Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284kovov? rebr?k + oprava plotov516 ZOBRAZ
74/20132013-03-25Jan Grajzel, Cordakova 1217/32 Kosice45655634per?213.5 ZOBRAZ
75/20132013-03-25Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674stravovacie kup?ny158.4 ZOBRAZ
76/20132013-03-26JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy43.22 ZOBRAZ
77/20132013-03-28BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l187.74 ZOBRAZ
78/20132013-04-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy76.49 ZOBRAZ
79/20132013-04-02GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon78 ZOBRAZ
80/20132013-04-02DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia ?koly50.4 ZOBRAZ
81/20132013-04-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
82/20132013-04-04TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
83/20132013-04-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4609 ZOBRAZ
84/20132013-04-05Grapa Media, s.r.o. Guothova 2/B Bratislava45456836mot?lia z?hrada111.5 ZOBRAZ
85/20132013-04-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
86/20132013-04-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge Canon155.15 ZOBRAZ
87/20132013-04-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge Canon + IBM160.99 ZOBRAZ
88/20132013-04-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
89/20132013-04-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda699.43 ZOBRAZ
90/20132013-04-09Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny460.8 ZOBRAZ
91/20132013-04-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J31.19 ZOBRAZ
92/20132013-04-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?50.78 ZOBRAZ
93/20132013-04-10Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
94/20132013-04-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy103.94 ZOBRAZ
95/20132013-04-10Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131?iacke kni?ky + tla?iv?381.02 ZOBRAZ
96/20132013-04-10Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099parn? gener?tor234 ZOBRAZ
97/20132013-04-10Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022n?hradn? s??iastky na kosa?ku129.07 ZOBRAZ
98/20132013-04-10Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny178.4 ZOBRAZ
99/20132013-04-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
100/20132013-04-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky467.42 ZOBRAZ
101/20132013-04-12STAMIK, s.r.o. Iveta Mikluskova, Mladoboleslavska 14 Pezinok44196156u?itie z?vesov441 ZOBRAZ
102/20132013-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
103/20132013-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n14.7 ZOBRAZ
104/20132013-04-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u + papier167 ZOBRAZ
105/20132013-04-17Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243rev?zia bal?ku v ?J36 ZOBRAZ
106/20132013-04-17ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia 03/2013119.46 ZOBRAZ
107/20132013-04-22Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022n?hradn? s??iastky na kosa?ku127.36 ZOBRAZ
108/20132013-04-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u + ?istiace prostriedky814.52 ZOBRAZ
109/20132013-04-25AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140kniha10.86 ZOBRAZ
110/20132013-04-25TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
111/20132013-04-29Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?517.86 ZOBRAZ
112/20132013-04-29Bedminton s.r.o. Plzenska 2 Presov44575394bedmintonov? bal?k na TV99.9 ZOBRAZ
113/20132013-04-29JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy63.62 ZOBRAZ
114/20132013-05-02RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie30 ZOBRAZ
115/20132013-05-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739Vy??tovanie plynu 01-03/201314067.5 ZOBRAZ
116/20132013-05-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuch. zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
117/20132013-05-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
118/20132013-05-06PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798papier145.2 ZOBRAZ
119/20132013-05-06TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u47.34 ZOBRAZ
120/20132013-05-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?83.38 ZOBRAZ
121/20132013-05-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4609 ZOBRAZ
122/20132013-05-06ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy23.5 ZOBRAZ
123/20132013-05-06PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630oprava elektr. vr?tnika157.5 ZOBRAZ
124/20132013-05-07PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007?asopis - Na?a ?kola -13.72 ZOBRAZ
125/20132013-05-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J29.92 ZOBRAZ
126/20132013-05-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?51.67 ZOBRAZ
127/20132013-05-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339rev?zia elektronick?ch spotrebi?ov420.24 ZOBRAZ
128/20132013-05-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon78 ZOBRAZ
129/20132013-05-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?istenie a oprava kop?rky57.24 ZOBRAZ
130/20132013-05-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?istenie a oprava kop?rky57.24 ZOBRAZ
131/20132013-05-15KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
132/20132013-05-14Antonin Mlynek AUTODOPRAVA AM, F.P.Drobiseva 2584/32 Pezinok34679791preprava ?iakov na MS-basketbal250 ZOBRAZ
133/20132013-05-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n23.38 ZOBRAZ
134/20132013-05-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n17.89 ZOBRAZ
135/20132013-05-16Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099Samsung ve?a, r?dio, kanvica351.4 ZOBRAZ
136/20132013-05-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464dobropis k FA58.86 ZOBRAZ
137/20132013-05-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464oprava k FA41.04 ZOBRAZ
138/20132013-05-16KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294digit?lne v?hy57.6 ZOBRAZ
139/20132013-05-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP farebn?99.6 ZOBRAZ
140/20132013-05-17ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia287.35 ZOBRAZ
141/20132013-05-21LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599potla? dresov79.8 ZOBRAZ
142/20132013-05-21LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaile, poh?re, potla? tri?iek, z?stava313.67 ZOBRAZ
143/20132013-05-22Ing. Vojtech Gottschall BAGETA, Stefanikova 10 Pezinok30104424pizza rohl?ky pre deti47.04 ZOBRAZ
144/20132013-05-22Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339ob?erstvenie pre deti92.96 ZOBRAZ
145/20132013-05-22TORBIA, s.r.o. Piaristicka 6667 Trencin36343129?istiace prostriedky294.58 ZOBRAZ
146/20132013-05-22Satina s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok34124616stavebn? materi?l18.43 ZOBRAZ
147/20132013-05-23Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085?KD - u?.pom?cky564.22 ZOBRAZ
148/20132013-05-23Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pracovn? zo?ity pre u?ite?ov278.6 ZOBRAZ
149/20132013-05-24Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973u?.pom?cky ?KD633.28 ZOBRAZ
150/20132013-05-28ARONET, s.r.o. Steinerova 56 Beroun26446031plaveck? pom?cky na TV174.85 ZOBRAZ
151/20132013-05-28TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
152/20132013-05-29BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l92.3 ZOBRAZ
153/20132013-05-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace a hygienick? prostriedky210.55 ZOBRAZ
154/20132013-05-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabu?u73.25 ZOBRAZ
155/20132013-05-31GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP89.28 ZOBRAZ
156/20132013-06-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?557.36 ZOBRAZ
157/20132013-06-04SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn4609 ZOBRAZ
158/20132013-06-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?30.96 ZOBRAZ
159/20132013-06-10ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy114.7 ZOBRAZ
160/20132013-06-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy265.47 ZOBRAZ
161/20132013-06-10KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
162/20132013-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n ?J29.92 ZOBRAZ
163/20132013-06-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n Z?59.71 ZOBRAZ
164/20132013-06-10CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045N?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
165/20132013-06-10VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374?kolenie PAM202.8 ZOBRAZ
166/20132013-06-11Peter Mrazek, Nadrazni 527, Zasmuky, Ceska Republika69639485?J - Biologick? ?istenie odpadov330 ZOBRAZ
167/20132013-06-11ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia122.77 ZOBRAZ
168/20132013-06-16Pro Solutions, s.r.o. Hroznova 3/A Bratislava35848260projekt - knihy do kni?nice148.5 ZOBRAZ
169/20132013-06-17SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214?J - in?tal?cia ??ta?ky ?ipov1159.4 ZOBRAZ
170/20132013-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
171/20132013-06-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n23.35 ZOBRAZ
172/20132013-06-19FORZA SLOVAKIA, s.r.o. Hurbanova 725/61 Kopcany36246450mapy28 ZOBRAZ
173/20132013-06-19TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
174/20132013-06-24OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384farebn? papier - ?KD182.36 ZOBRAZ
175/20132013-06-24OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384Meradl? teploty - ?KD304.32 ZOBRAZ
176/20132013-06-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612LCD obrazovka174 ZOBRAZ
177/20132013-06-27Slovenska legalna metrologia, n.o. Hviezdoslavova 31 Banska Bystrica37954521?J - kalibr?cia teplomerov66 ZOBRAZ
178/20132013-06-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge farebn? + ?ierna204.46 ZOBRAZ
179/20132013-06-27SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763?kolsk? n?bytok2713.51 ZOBRAZ
180/20132013-06-27Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534katedra, st?l, kancel?rsky st?l1843 ZOBRAZ
181/20132013-06-28Andrej Nagy - Linea, Nakovna 5 Bratislava11791675Lepenie PVC - V?mena v triedach1517 ZOBRAZ
182/20132013-06-28Ing. Oliver Ochodnicky - MONTEX, L. Novomeskeho 2705/4 Pezinok46887024osvetlenie v triedach6274 ZOBRAZ
183/20132013-07-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
184/20132013-07-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy86.18 ZOBRAZ
185/20132013-07-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy161.24 ZOBRAZ
186/20132013-07-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
187/20132013-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.96 ZOBRAZ
188/20132013-07-08KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
189/20132013-07-08SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrutky na ?kolsk? stoly31.02 ZOBRAZ
190/20132013-07-09Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243?J - rev?zia v??ahu36 ZOBRAZ
191/20132013-07-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
192/20132013-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n29.92 ZOBRAZ
193/20132013-07-11FASADENA, s.r.o. Vazska 3 Piestany44144644materi?l na opravy155.28 ZOBRAZ
194/20132013-07-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n48.12 ZOBRAZ
195/20132013-07-12Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda705.98 ZOBRAZ
196/20132013-07-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia27.4 ZOBRAZ
197/20132013-07-17RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004chladni?ka - ?J1170 ZOBRAZ
198/20132013-07-17LegalSoft, s.r.o. Partizanska 34 Turcianske Teplice44854056U?.pom?cky 1.stupe?294.45 ZOBRAZ
199/20132013-07-19Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu139.82 ZOBRAZ
200/20132013-07-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n25.08 ZOBRAZ
201/20132013-07-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.78 ZOBRAZ
202/20132013-07-19KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357?J - vy?istenie lapa?a tukov119.16 ZOBRAZ
203/20132013-07-19TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982Prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
204/20132013-07-19Andrej Nagy - Linea, Nakovna 5 Bratislava11791675PVC do ?J93.2 ZOBRAZ
205/20132013-07-31Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e, z?mky95.51 ZOBRAZ
206/20132013-07-31Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tla?iv?183.19 ZOBRAZ
207/20132013-07-31ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy53.93 ZOBRAZ
208/20132013-07-31MELO-DIAK Slovakia s.r.o. L. Kossutha 101 Kralovsky Chlmec36200701uc. pomocky55.66 ZOBRAZ
209/20132013-07-31Ing. Juraj Halama - UCEBNE POMOCKY SLOVAKIA, Malachovska cesta 2101/17 Banska Bystrica45932212DVD199.65 ZOBRAZ
210/20132013-07-31SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plynu8869.92 ZOBRAZ
211/20132013-08-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.96 ZOBRAZ
212/20132013-08-06Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny860.16 ZOBRAZ
213/20132013-08-07KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
214/20132013-08-07GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky157.5 ZOBRAZ
215/20132013-08-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
216/20132013-08-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n29.92 ZOBRAZ
217/20132013-08-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n30.2 ZOBRAZ
218/20132013-08-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?1193.7 ZOBRAZ
219/20132013-08-19JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054v?ta?ka99.79 ZOBRAZ
220/20132013-08-19O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telef?n - signaliz?cia19.88 ZOBRAZ
221/20132013-08-19NABYTEK-ENO, s.r.o. Delnicka 414 Bzenec28301251botn?ky220.06 ZOBRAZ
222/20132013-08-20SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrutky na ?kolsk? stoly67.2 ZOBRAZ
223/20132013-08-20SILCOM Multimedia SK, s.r.o. Janosikova 1 Zilina36665134?k. multilicencia263.4 ZOBRAZ
224/20132013-08-20JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy51 ZOBRAZ
225/20132013-08-20Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n14.7 ZOBRAZ
226/20132013-08-20Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
227/20132013-08-20ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia604.52 ZOBRAZ
228/20132013-08-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebooky HP + office + pr?slu?enstvo3373.2 ZOBRAZ
229/20132013-08-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba notebooku24 ZOBRAZ
230/20132013-08-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kop?rovac? papier145.2 ZOBRAZ
231/20132013-08-23Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099konektory, k?bel, klie?te449.31 ZOBRAZ
232/20132013-08-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Vizualiz?r LUMENS 5ks3525 ZOBRAZ
233/20132013-08-28ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822?asopis Vychov?vate?15 ZOBRAZ
234/20132013-08-28OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384ve?iaky + kop. papier color301.13 ZOBRAZ
235/20132013-08-30Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?201.88 ZOBRAZ
236/20132013-08-30Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534reg?le do ?J365 ZOBRAZ
237/20132013-09-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy57.84 ZOBRAZ
238/20132013-09-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektory + pr?slu?enstvo1434 ZOBRAZ
239/20132013-09-04TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464?istiace a hygienick? prostriedky570.12 ZOBRAZ
240/20132013-09-04TRIPSY s.r.o. Fucikova 462, Sladkovicovo36276464kancel?rske a u?ebn? pom?cky1443.92 ZOBRAZ
241/20132013-09-04Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606?J - Zapojenie um?va?ky437.76 ZOBRAZ
242/20132013-09-04SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763Korkov? tabule, stierky342.8 ZOBRAZ
243/20132013-09-04Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?pln? znenie ro?n?k 2014108.97 ZOBRAZ
244/20132013-09-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
245/20132013-09-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner78 ZOBRAZ
246/20132013-09-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava notebooku96 ZOBRAZ
247/20132013-09-09RHgreen, s.r.o. Kamenice 12 Pezinok44722249v?sadba kr?kov, ?prava, odvoz720 ZOBRAZ
248/20132013-09-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045N?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
249/20132013-09-09KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberce100 ZOBRAZ
250/20132013-09-09KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?. pom?cky848.35 ZOBRAZ
251/20132013-09-09A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518Nerezov? policov? voz?k286.8 ZOBRAZ
252/20132013-09-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n30.96 ZOBRAZ
253/20132013-09-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n29.92 ZOBRAZ
254/20132013-09-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z?- telef?n27.92 ZOBRAZ
255/20132013-09-10Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767u?ebnica matematiky250 ZOBRAZ
256/20132013-09-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky157.5 ZOBRAZ
257/20132013-09-10Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?ebn? pom?cky676.32 ZOBRAZ
258/20132013-09-12O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863vy??tovanie telef?nu19.82 ZOBRAZ
259/20132013-09-12OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566Aj-CD + u?ebnica21 ZOBRAZ
260/20132013-09-12Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131obal PVC28.61 ZOBRAZ
261/20132013-09-16Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645u?ebnice NJ39.22 ZOBRAZ
262/20132013-09-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n13.99 ZOBRAZ
263/20132013-09-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.38 ZOBRAZ
264/20132013-09-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge76.2 ZOBRAZ
265/20132013-09-16RHgreen, s.r.o. Kamenice 12 Pezinok44722249dod?vka a v?sadba kvet?n280 ZOBRAZ
266/20132013-09-16GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba notebooku23.88 ZOBRAZ
267/20132013-09-16KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Vizu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
268/20132013-09-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia650.84 ZOBRAZ
269/20132013-09-17Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?asopis Rodina a ?kola2.31 ZOBRAZ
270/20132013-09-17LAYLA MOON s.r.o. Cermelske prielohy 1386/7 Kosice36704661pom?cky na cvi?enie350 ZOBRAZ
271/20132013-09-18Matilda Blahova - FLP, Vrancovicova 83 Bratislava33621462cudzojazy?n? ?asopisy81.3 ZOBRAZ
272/20132013-09-20PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630oprava elektroin?tal?cie v ?J63.23 ZOBRAZ
273/20132013-09-20Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu79.82 ZOBRAZ
274/20132013-09-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099k?bel LAN357 ZOBRAZ
275/20132013-09-20Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie elektroniky33 ZOBRAZ
276/20132013-09-20Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Finan?n? spravodajca19.98 ZOBRAZ
277/20132013-09-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?313.79 ZOBRAZ
278/20132013-09-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612bat?ria HP36 ZOBRAZ
279/20132013-09-23LegalSoft, s.r.o. Partizanska 34 Turcianske Teplice44854056u?. pom?cky259.8 ZOBRAZ
280/20132013-09-23BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroin?tala?n? materi?l402.59 ZOBRAZ
281/20132013-09-25OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566u?ebnice + CD19.89 ZOBRAZ
282/20132013-09-26TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
283/20132013-09-26TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982rev?zia kotolne a ?J813.6 ZOBRAZ
284/20132013-09-30Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?eky ?KD32.87 ZOBRAZ
285/20132013-10-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494Technik BOZP89.7 ZOBRAZ
286/20132013-10-02FEST interier, s.r.o. Holubyho 83 Pezinok35914726v?mena skla na vchodov?ch dver?ch82.02 ZOBRAZ
287/20132013-10-03SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763magnetick? tabu?a107.69 ZOBRAZ
288/20132013-10-03JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy13.34 ZOBRAZ
289/20132013-10-03MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594u?ebnice a CD - Aj50.1 ZOBRAZ
290/20132013-10-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy182.76 ZOBRAZ
291/20132013-10-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e213.1 ZOBRAZ
292/20132013-10-04DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 Bratislava31322590u?ebnice39.75 ZOBRAZ
293/20132013-10-04VESNA, n.o. Smolenicka 14 Bratislava36076911?kolenie37 ZOBRAZ
294/20132013-10-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612xeroxov? papier22.08 ZOBRAZ
295/20132013-10-04GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon104.28 ZOBRAZ
296/20132013-10-07ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy97.81 ZOBRAZ
297/20132013-10-07MELO-DIAK Slovakia s.r.o. L. Kossutha 101 Kralovsky Chlmec36200701u?ebn? pom?cky296.32 ZOBRAZ
298/20132013-10-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda713.58 ZOBRAZ
299/20132013-10-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
300/20132013-10-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
301/20132013-10-09TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
302/20132013-10-09PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier217.8 ZOBRAZ
303/20132013-10-08OXICO s.r.o. Panonska cesta 3819/6 Bratislava47850566Aj-u?ebnice27.25 ZOBRAZ
304/20132013-10-10DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratiz?cia Z?50.4 ZOBRAZ
305/20132013-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J - telef?n30.61 ZOBRAZ
306/20132013-10-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n52.64 ZOBRAZ
307/20132013-10-11Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Mana?ment ?koly v praxi r.201464.2 ZOBRAZ
308/20132013-10-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
309/20132013-10-11Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645u?ebnice NJ139.4 ZOBRAZ
310/20132013-10-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? - telef?n28.97 ZOBRAZ
311/20132013-10-11TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy240.4 ZOBRAZ
312/20132013-10-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia156.63 ZOBRAZ
313/20132013-10-16Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472rev?zia telocvi?n?ho n?radia100 ZOBRAZ
314/20132013-10-17KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294u?. pom?cky132.5 ZOBRAZ
315/20132013-10-17KVANT spol. s r.o. FMFI UK, Mlynska Dolina Bratislava31398294koberec ?KD174 ZOBRAZ
316/20132013-10-17OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384kancel?rske potreby521.52 ZOBRAZ
317/20132013-10-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n - Z?24.38 ZOBRAZ
318/20132013-10-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n - ?J18.04 ZOBRAZ
319/20132013-10-21Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085sklada?ka LEGO223.02 ZOBRAZ
320/20132013-10-21Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531u?ebnice Aj 3.ro?n?k858.88 ZOBRAZ
321/20132013-10-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612PC + office + LCD + extern? disk964.56 ZOBRAZ
322/20132013-10-22Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n? september 2013649.52 ZOBRAZ
323/20132013-10-23IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia WinIBU 11/2013 - 10/201483.65 ZOBRAZ
324/20132013-10-25Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676CD - Jano Pavel??k de?om28.3 ZOBRAZ
325/20132013-10-29ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy17.66 ZOBRAZ
326/20132013-11-05Roman Pikulik - RODEKOV, Senkvicka cesta /areal PD Pezinok33841284v?roba a mont? dr?iakov456 ZOBRAZ
327/20132013-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
328/20132013-11-06Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262publik?cia: Riadenie ?koly12.8 ZOBRAZ
329/20132013-11-07INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradensk? slu?by441 ZOBRAZ
330/20132013-11-08Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243?J rev?zia v??ahu36 ZOBRAZ
331/20132013-11-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n54.94 ZOBRAZ
332/20132013-11-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n29.92 ZOBRAZ
333/20132013-11-08TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464?istiace a hygienick? potreby1286.54 ZOBRAZ
334/20132013-11-08TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
335/20132013-11-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden? + roho?e229.9 ZOBRAZ
336/20132013-11-08Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jed?lne kup?ny491.52 ZOBRAZ
337/20132013-11-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n29.96 ZOBRAZ
338/20132013-11-11EPL s.r.o. Bystricka 5899/3 Bratislava46724605?asopis Geografia r.201312 ZOBRAZ
339/20132013-11-11Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysved?enie - list135.6 ZOBRAZ
340/20132013-11-11KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica16.56 ZOBRAZ
341/20132013-11-12Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798tri?k? s podtla?ou135 ZOBRAZ
342/20132013-11-12SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrinky, korkov? tabule546.12 ZOBRAZ
343/20132013-11-12FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245?dr?ba viac??elov?ho ihriska360 ZOBRAZ
344/20132013-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n14.29 ZOBRAZ
345/20132013-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n27.06 ZOBRAZ
346/20132013-11-13GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery a cartridge232.37 ZOBRAZ
347/20132013-11-13SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214licencia ?J4 na 12 mesiacov39.32 ZOBRAZ
348/20132013-11-14GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge127.82 ZOBRAZ
349/20132013-11-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
350/20132013-11-18ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia549.1 ZOBRAZ
351/20132013-11-19SPORT INDUSTRY s.r.o. Suvorovova 28 Pezinok44742509u?. pom?cky TV10 ZOBRAZ
352/20132013-11-19SPORT INDUSTRY s.r.o. Suvorovova 28 Pezinok44742509u? pom?cky TV527.76 ZOBRAZ
353/20132013-11-19KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica198.72 ZOBRAZ
354/20132013-11-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?660.49 ZOBRAZ
355/20132013-11-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP bat?ria96 ZOBRAZ
356/20132013-11-21KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977Virtu?lna kni?nica33.12 ZOBRAZ
357/20132013-11-25OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384u?. pom?cky ?KD369.96 ZOBRAZ
358/20132013-11-25OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384?KD - potraviny130.56 ZOBRAZ
359/20132013-11-28Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472n?hradn? diely na kruhy - TV60 ZOBRAZ
360/20132013-11-28VIVERA, s.r.o. Razusova 43 Pezinok44654316video - vr?tnik 12+ 4 stanica2656.8 ZOBRAZ
361/20132013-11-29SLOVAKIA TAP, s.r.o. Bratislavska 85 Pezinok35715316koberce ku vchod. dver?m53.42 ZOBRAZ
362/20132013-12-02GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor649.8 ZOBRAZ
363/20132013-12-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901materi?l na opravy110.35 ZOBRAZ
364/20132013-12-02Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava3573012903.12.2013 - 02.12.2014158.34 ZOBRAZ
365/20132013-12-02Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie v?eob. zodpovednosti1637 ZOBRAZ
366/20132013-12-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505materi?l na opravy67.96 ZOBRAZ
367/20132013-12-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
368/20132013-12-03VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374licencia mzd. programu246 ZOBRAZ
369/20132013-12-04Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancel?rske a u?. pom?cky524.48 ZOBRAZ
370/20132013-12-05FASADENA, s.r.o. Vazska 3 Piestany44144644maliarske potreby349.93 ZOBRAZ
371/20132013-12-05JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054materi?l na opravy48.26 ZOBRAZ
372/20132013-12-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden?229.9 ZOBRAZ
373/20132013-12-09Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990k???e, z?mky, k?u?ky83.12 ZOBRAZ
374/20132013-12-09Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Zvesti MS a MK SR6 ZOBRAZ
375/20132013-12-09Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124Rodina a ?kola15.4 ZOBRAZ
376/20132013-12-09TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063materi?l na opravy59.63 ZOBRAZ
377/20132013-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n29.96 ZOBRAZ
378/20132013-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n30 ZOBRAZ
379/20132013-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n54.96 ZOBRAZ
380/20132013-12-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
381/20132013-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
382/20132013-12-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
383/20132013-12-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova? na bielu tabu?u180 ZOBRAZ
384/20132013-12-10PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xrerox. papier160.92 ZOBRAZ
385/20132013-12-11T-med, s.r.o. Mierove namestie 6 Senec44029926zdrav. obuv + vesty259.96 ZOBRAZ
386/20132013-12-11Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872?J - um?vacie prostriedky300.05 ZOBRAZ
387/20132013-12-11LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599rozli?ova? tri?iek - TV67.2 ZOBRAZ
388/20132013-12-12Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243rev?zia v??ahu v ?J36 ZOBRAZ
389/20132013-12-13INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradensk? slu?by VO639 ZOBRAZ
390/20132013-12-13JS servis, s.r.o. Bratislavska 83 Pezinok34152181vzduchovky a diabolky - TV485.5 ZOBRAZ
391/20132013-12-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n24.48 ZOBRAZ
392/20132013-12-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n21.13 ZOBRAZ
393/20132013-12-13GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook HP532.8 ZOBRAZ
394/20132013-12-16Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovn? odevy a obuv375.98 ZOBRAZ
395/20132013-12-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia628.53 ZOBRAZ
396/20132013-12-16Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124?J ?eky49.67 ZOBRAZ
397/20132013-12-16ALVEX, spol. s.r.o. Stefanikova 35 Ivanka pri Dunaji34139435n?stroj na ?istenie kr?ja?a v ?J145.2 ZOBRAZ
398/20132013-12-16SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763stoli?ky, opierky1897.2 ZOBRAZ
399/20132013-12-16STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapy497 ZOBRAZ
400/20132013-12-16Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy316.91 ZOBRAZ
401/20132013-12-16VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374?kolenie VEMA60 ZOBRAZ
402/20132013-12-17Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085hra?ky ?KD813.88 ZOBRAZ
403/20132013-12-17TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982oprava poruchy453.6 ZOBRAZ
404/20132013-12-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?636.36 ZOBRAZ
405/20132013-12-18DEMI sport, s.r.o. Juraja Slottu 47 Trnava43985955br?nky na TV186.5 ZOBRAZ
406/20132013-12-18Europsky institut, s.r.o. Zamocka 18 Bratislava47180811knihy s DVD99 ZOBRAZ
407/20132013-12-19PUBLICOM s.r.o. Polnohospodarov 6 Prievidza36337897obrazy207.12 ZOBRAZ
408/20132013-12-19My Haaf s.r.o. Mojmirova 7 Slovensky Grob46420061divadeln? predstavenie ?KD250 ZOBRAZ
409/20132013-12-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099fotoapar?t, karta, ta?ka350.51 ZOBRAZ
410/20132013-12-20Tatiana Vrablova - V-sport, Nitrianska 7572/20 Piestany34217746lopty820.9 ZOBRAZ
411/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tla?iare? Canon132 ZOBRAZ
412/20132013-12-20Ing. Oliver Ochodnicky - MONTEX, L. Novomeskeho 2705/4 Pezinok46887024osvetlenie v triedach3726 ZOBRAZ
413/20132013-12-20SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn106 ZOBRAZ
414/20132013-12-20ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383u?ebn? pom?cky1031.09 ZOBRAZ
415/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba kop?rky38.75 ZOBRAZ
416/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612vizualiz?r LUMENS 8ks5640 ZOBRAZ
417/20132013-12-20GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612?dr?ba300 ZOBRAZ
418/20132013-12-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook HP 5ks2811 ZOBRAZ
419/20132013-12-30SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739dobropis plyn106 ZOBRAZ
1/20142014-01-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn28.43 ZOBRAZ
2/20142014-01-07AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436odborn? publik?cia49.5 ZOBRAZ
3/20142014-01-08Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503?pln? znenie r.201336.9 ZOBRAZ
4/20142014-01-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zr?kov? voda713.58 ZOBRAZ
5/20142014-01-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n42.41 ZOBRAZ
6/20142014-01-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n29.96 ZOBRAZ
7/20142014-01-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n29.96 ZOBRAZ
8/20142014-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n 8.12.2013-7.1.121424.38 ZOBRAZ
9/20142014-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n 8.12.2013-7.1.121414.7 ZOBRAZ
10/20142014-01-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu hygienick?ch zariaden?173.98 ZOBRAZ
11/20142014-01-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045roho?e42 ZOBRAZ
12/20142014-01-10ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia339.91 ZOBRAZ
13/20142014-01-15GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP29.4 ZOBRAZ
14/20142014-01-16RM Gastro - JAZ s.r.o. Rybarska 1 Nove Mesto nad Vahom34153004kastr?l, pokrievka, hrniec312.17 ZOBRAZ
15/20142014-01-16Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vy??tovanie Finan?n? spravodajca14.21 ZOBRAZ
16/20142014-01-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?561.76 ZOBRAZ
17/20142014-01-24Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973?asopis ?KOLA22 ZOBRAZ
18/20142014-01-24GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge175.48 ZOBRAZ
19/20142014-01-28SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vy??tovanie plyn2.7 ZOBRAZ
20/20142014-02-03MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084?asopis - P?n U?ite?18.9 ZOBRAZ
21/20142014-02-03Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471?asopis - TV a ?port12 ZOBRAZ
22/20142014-02-03BS ACOUSTIC, s.r.o. 145 Radosovce36237809prenosn? zosil?ova?329 ZOBRAZ
23/20142014-02-03GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612lupa - projektor448.2 ZOBRAZ
24/20142014-02-03GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.8 ZOBRAZ
25/20142014-02-03Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy243.84 ZOBRAZ
26/20142014-02-05Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370dobripis561.76 ZOBRAZ
27/20142014-02-05Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodn? a sto?n?559.55 ZOBRAZ
28/20142014-02-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739?J plyn81 ZOBRAZ
29/20142014-02-05CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045n?jom servisu kuchynsk?ch zariaden?215.98 ZOBRAZ
30/20142014-02-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n29.96 ZOBRAZ
31/20142014-02-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Z? telef?n43.19 ZOBRAZ
32/20142014-02-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469?J telef?n32.16 ZOBRAZ
33/20142014-02-07RVC, Trhova 2, Trnava37902938?kolenie30 ZOBRAZ
34/20142014-02-12TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prev?dzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
35/20142014-02-18PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kop?r. papier148.2 ZOBRAZ
36/20142014-02-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n25.38 ZOBRAZ
37/20142014-02-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telef?n20.84 ZOBRAZ
38/20142014-02-18SPIRIT - informacne systemy, a.s. Kubaniho 14 Bratislava31345565spracovanie inventariz?cie emisi?114 ZOBRAZ
39/20142014-02-18OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384odpadkov? ko?e, rukavice85.06 ZOBRAZ
40/20142014-02-18KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357?istenie kanaliza?n?ho potrubia777.67 ZOBRAZ
41/20142014-02-19ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia343.72 ZOBRAZ
42/20142014-02-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisova?e na bielu tabu?u90 ZOBRAZ
43/20142014-02-19GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP adapter47.52 ZOBRAZ
44/20142014-02-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke prostriedky242.21 ZOBRAZ
45/20142014-02-19Zdruzenie miest a obci, region JE Jaslovske Bohunice, Trhova 2 Trnava31826385publikacia uctovne suvstaznosti r.201423 ZOBRAZ
46/20142014-02-20OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384odpadkove kose96 ZOBRAZ
47/20142014-03-03Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne722.2 ZOBRAZ
48/20142014-03-03Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne62.41 ZOBRAZ
49/20142014-03-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy55.1 ZOBRAZ
50/20142014-03-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
51/20142014-03-05PROFIMONT SLOVAKIA, s.r.o. 900 23 Hlavna 47 Vinicne35957034oprava kanalizacneho potrubia504 ZOBRAZ
52/20142014-03-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
53/20142014-03-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon41.51 ZOBRAZ
54/20142014-03-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni229.9 ZOBRAZ
55/20142014-03-07GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.8 ZOBRAZ
56/20142014-03-07Luboslav Filipovic, Skolska 218/33 Chorvatsky Grob35031298kalibracia vah v SJ229 ZOBRAZ
57/20142014-03-13Ing. Ivana Pitonakova, Rosna 1 Kosice32524676CD - Jano Pavelcak detom66.6 ZOBRAZ
58/20142014-03-13Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033kontrola hasiacich pristrojov a hydrantov253.04 ZOBRAZ
59/20142014-03-13INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178verejne obstaravanie1080 ZOBRAZ
60/20142014-03-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el.energia70.26 ZOBRAZ
61/20142014-03-14Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pristrojov193.79 ZOBRAZ
62/20142014-03-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Testovanie 9. - metodika39.81 ZOBRAZ
63/20142014-03-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Priprava na testovanie 8. - Slov. jazyk24 ZOBRAZ
64/20142014-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon17.5 ZOBRAZ
65/20142014-03-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
66/20142014-03-18Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503rocny pristup na Verejnu spravu SR76 ZOBRAZ
67/20142014-03-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne443.57 ZOBRAZ
68/20142014-03-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisovac na bielu tabulu90 ZOBRAZ
69/20142014-03-19Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu v SJ36 ZOBRAZ
70/20142014-03-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099kabel, konektor, sada naradia334 ZOBRAZ
71/20142014-03-25Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon29.96 ZOBRAZ
72/20142014-03-25AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171ucebnice a pracovne zosity264.05 ZOBRAZ
73/20142014-03-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirky46.5 ZOBRAZ
74/20142014-03-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirky62.16 ZOBRAZ
75/20142014-03-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon62.16 ZOBRAZ
76/20142014-03-27TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
77/20142014-03-27Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131ziacke knizky356.6 ZOBRAZ
78/20142014-03-28Andrej Marso - MA, Sturova 3500/49 Pezinok41027493oprava preliezok na skolskom dvore672.48 ZOBRAZ
79/20142014-03-31GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor468 ZOBRAZ
80/20142014-04-03SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skolopny pult na stolicku 4ks100.2 ZOBRAZ
81/20142014-04-03BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
82/20142014-04-04CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
83/20142014-04-04DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia skoly47.5 ZOBRAZ
84/20142014-04-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon29.96 ZOBRAZ
85/20142014-04-08Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda696.73 ZOBRAZ
86/20142014-04-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
87/20142014-04-08ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383polystyrenove vajicka41.79 ZOBRAZ
88/20142014-04-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
89/20142014-04-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor BENQ792 ZOBRAZ
90/20142014-04-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon64.72 ZOBRAZ
91/20142014-04-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon29.96 ZOBRAZ
92/20142014-04-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP82.08 ZOBRAZ
93/20142014-04-10PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier148.2 ZOBRAZ
94/20142014-04-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisovace na bielu tabulu90 ZOBRAZ
95/20142014-04-10Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony143.4 ZOBRAZ
96/20142014-04-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339revizia elektroinstalacie636 ZOBRAZ
97/20142014-04-14Peter Mrazek, Nadrazni 527, Zasmuky, Ceska Republika69639485SJ - biologicke osetrenie odpadov363 ZOBRAZ
98/20142014-04-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
99/20142014-04-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby453.61 ZOBRAZ
100/20142014-04-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464dobropis na cistiace prostriedky16.38 ZOBRAZ
101/20142014-04-14PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007casopis - Nasa Skola14.4 ZOBRAZ
102/20142014-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon13.99 ZOBRAZ
103/20142014-04-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon18.66 ZOBRAZ
104/20142014-04-23JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy49.55 ZOBRAZ
105/20142014-04-23Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne693.22 ZOBRAZ
106/20142014-04-23ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia220.45 ZOBRAZ
107/20142014-04-24Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531odborne publikacie25.82 ZOBRAZ
108/20142014-04-25TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby1504.45 ZOBRAZ
109/20142014-04-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612toner Canon163.44 ZOBRAZ
110/20142014-04-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612box do kopirky39 ZOBRAZ
111/20142014-04-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612Cartridge131.52 ZOBRAZ
112/20142014-04-25Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099fotoaparat, radio346 ZOBRAZ
113/20142014-05-01GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky210.36 ZOBRAZ
114/20142014-05-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn81 ZOBRAZ
115/20142014-05-07PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektromontazne prace340.66 ZOBRAZ
116/20142014-05-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu kuch. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
117/20142014-05-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
118/20142014-05-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon54.62 ZOBRAZ
119/20142014-05-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon29.96 ZOBRAZ
120/20142014-05-09LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599Atletika - medaile, pohare + tricka465.97 ZOBRAZ
121/20142014-05-09Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony188.4 ZOBRAZ
122/20142014-05-12Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky318.53 ZOBRAZ
123/20142014-05-15JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy48.89 ZOBRAZ
124/20142014-05-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS14.59 ZOBRAZ
125/20142014-05-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS18.66 ZOBRAZ
126/20142014-05-15FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. Dlha 89B Nitra36536245udrzba viacuceloveho ihriska432 ZOBRAZ
127/20142014-05-15O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telefon signalizacia garaze0.05 ZOBRAZ
128/20142014-05-15GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge54.72 ZOBRAZ
129/20142014-05-15TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
130/20142014-05-15TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464praci prasok SJ30.4 ZOBRAZ
131/20142014-05-15Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky475.82 ZOBRAZ
132/20142014-05-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464obrusky12.77 ZOBRAZ
133/20142014-05-19ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia61.06 ZOBRAZ
134/20142014-05-19Infra Services, a.s. Hranicna 10 Bratislava43898190montaz a vymena ventilov568.3 ZOBRAZ
135/20142014-05-19PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier135 ZOBRAZ
136/20142014-05-19VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualizacia programu VEMA72 ZOBRAZ
137/20142014-05-19Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503uplne znenie r.2015108.97 ZOBRAZ
138/20142014-05-19B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467stojany na vrecia s vrchnakmi93.6 ZOBRAZ
139/20142014-05-21Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085ucebne pomocky SKD699.58 ZOBRAZ
140/20142014-05-22TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiaci prostriedok do mycky SJ74.76 ZOBRAZ
141/20142014-05-23TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464popisovace + pera342.83 ZOBRAZ
142/20142014-05-26Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne679.85 ZOBRAZ
143/20142014-05-26Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339ATLETIKA - obcerstvenie91.17 ZOBRAZ
144/20142014-05-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery Canon108.96 ZOBRAZ
145/20142014-05-27BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914ziarovky, elektroinstalacny material578.51 ZOBRAZ
146/20142014-05-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.44 ZOBRAZ
147/20142014-05-28GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirky46.5 ZOBRAZ
148/20142014-02-28ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy31.01 ZOBRAZ
149/20142014-05-29LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599potlac triciek78 ZOBRAZ
150/20142014-06-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pracovne zosity166.6 ZOBRAZ
151/20142014-06-04Bc. Tomas Lazar - ANTIKVARIATIK.SK, Banska Stiavnica43852114obraz + ramovanie405 ZOBRAZ
152/20142014-06-04LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok367475994SB s potlacou235.2 ZOBRAZ
153/20142014-06-05Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy81.19 ZOBRAZ
154/20142014-06-06Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645ucebnice NJ63.67 ZOBRAZ
155/20142014-06-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
156/20142014-06-06VESNA, n.o. Smolenicka 14 Bratislava36076911skolenie MZDY37 ZOBRAZ
157/20142014-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS49.82 ZOBRAZ
158/20142014-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS26.83 ZOBRAZ
159/20142014-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ29.96 ZOBRAZ
160/20142014-06-09GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP39.84 ZOBRAZ
161/20142014-06-09Franz Eckert, STIHL SERVIS, Hrnciarska 12 Vinosady14137411motorova kosacka137 ZOBRAZ
162/20142014-06-12O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telefon signalizacia garaze0.31 ZOBRAZ
163/20142014-06-12CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
164/20142014-06-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia96.36 ZOBRAZ
165/20142014-06-13Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky, stitky192.06 ZOBRAZ
166/20142014-06-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.09 ZOBRAZ
167/20142014-06-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
168/20142014-06-16VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374konzultacia ku vyuzivaniu aplikacie PER130.8 ZOBRAZ
169/20142014-06-16AT PUBLISHING, s.r.o. Rovniankova 2475/5 Bratislava47361140publikacia - eticka vychova49.5 ZOBRAZ
170/20142014-06-17ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383SKD - kostimy/drak194.74 ZOBRAZ
171/20142014-06-18TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
172/20142014-06-18TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982odstranenie havarijneho stavu UK398.92 ZOBRAZ
173/20142014-06-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne633.04 ZOBRAZ
174/20142014-06-19BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
175/20142014-06-19LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599tricka s potlacou128.64 ZOBRAZ
176/20142014-06-19PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
177/20142014-06-20PROFIT - ELEKTRO spol. s r.o. Moyzesova 39, Modra36697630elektromontazne prace50.72 ZOBRAZ
178/20142014-06-20Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262odborna publikacia35.9 ZOBRAZ
179/20142014-06-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge17.28 ZOBRAZ
180/20142014-06-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612HP bateria42 ZOBRAZ
181/20142014-06-23DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 Bratislava31322590ucebnice90.3 ZOBRAZ
182/20142014-06-24Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243SJ - revizia vytahu36 ZOBRAZ
183/20142014-06-26LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599ocenenie ziakov114.26 ZOBRAZ
184/20142014-06-26ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383kostimy - ciapky, zvieratka277.15 ZOBRAZ
185/20142014-06-27GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery a cartridge695.76 ZOBRAZ
186/20142014-07-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
187/20142014-07-02GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612USB kabel24.84 ZOBRAZ
188/20142014-07-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Manazment triedy28.15 ZOBRAZ
189/20142014-07-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy164.71 ZOBRAZ
190/20142014-07-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy142.39 ZOBRAZ
191/20142014-07-07Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky731.73 ZOBRAZ
192/20142014-07-07ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161licencia - dochadzkovy system174 ZOBRAZ
193/20142014-07-07Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tlaciva223.18 ZOBRAZ
194/20142014-07-07Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu v SJ42.55 ZOBRAZ
195/20142014-07-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda704.47 ZOBRAZ
196/20142014-07-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS - plyn3469 ZOBRAZ
197/20142014-07-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn81 ZOBRAZ
198/20142014-07-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik69.71 ZOBRAZ
199/20142014-07-07TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky249.7 ZOBRAZ
200/20142014-07-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon81.48 ZOBRAZ
201/20142014-07-10SA SportAcademy s.r.o. Nad Luckami 4 Bratislava45966940ucebna pomocka TV350 ZOBRAZ
202/20142014-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon43.27 ZOBRAZ
203/20142014-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon24.91 ZOBRAZ
204/20142014-07-16TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne142 ZOBRAZ
205/20142014-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.99 ZOBRAZ
206/20142014-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
207/20142014-07-16KANAL M.P.S s.r.o. Samorinska 39 Senec35710357kompletne vycistenie lapaca tuku199.16 ZOBRAZ
208/20142014-07-16TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby111.43 ZOBRAZ
209/20142014-07-16ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia154.68 ZOBRAZ
210/20142014-07-23Rastislav Trajda - MANAT, Druzstevna 857/4 Modra34675949maliarske prace v ZS980 ZOBRAZ
211/20142014-07-23Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124tlac sekov SKD32.87 ZOBRAZ
212/20142014-07-23GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612bateria hp do notebooku42 ZOBRAZ
213/20142014-07-28B.F. - stav. spol. s.r.o. 461 Vinicne34139711oprava plastovych dveri do TV261.36 ZOBRAZ
214/20142014-07-30Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne682.08 ZOBRAZ
215/20142014-07-31TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby SJ258.5 ZOBRAZ
216/20142014-08-07JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy72.35 ZOBRAZ
217/20142014-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS56.11 ZOBRAZ
218/20142014-08-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ30.12 ZOBRAZ
219/20142014-08-13ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSc dochadzka - cipovy system704 ZOBRAZ
220/20142014-08-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn3600 ZOBRAZ
221/20142014-08-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
222/20142014-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
223/20142014-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
224/20142014-08-18O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24 Bratislava35848863telefon - signalizacia garaze0.06 ZOBRAZ
225/20142014-08-18AB SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Hadovska 870 Komarno36707741skrinky na prezliekanie738 ZOBRAZ
226/20142014-08-18ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia692.15 ZOBRAZ
227/20142014-04-18Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske potreby521.19 ZOBRAZ
228/20142014-08-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne334.36 ZOBRAZ
229/20142014-08-20Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858ucebne pomocky na TV996.74 ZOBRAZ
230/20142014-08-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612EPSON lampa174 ZOBRAZ
231/20142014-08-21GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge24.96 ZOBRAZ
232/20142014-08-21BANKNOTE kft. Cziraki u. 26-32 Budapest13585349tester bankoviek143.87 ZOBRAZ
233/20142014-08-222U spol. s.r.o. Martinengova 1 Bratislava17315786obraz prezidenta37.8 ZOBRAZ
234/20142014-08-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tlaciaren canon240 ZOBRAZ
235/20142014-08-26SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrinky, tabule2399.12 ZOBRAZ
236/20142014-08-26GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge HP49.92 ZOBRAZ
237/20142014-08-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby627.6 ZOBRAZ
238/20142014-08-26ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822casopis Vychovavatel15 ZOBRAZ
239/20142014-08-28Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony952.32 ZOBRAZ
240/20142014-09-03ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSe dochadzka - cipovy system149 ZOBRAZ
241/20142014-09-04Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099ventilator, kanvica90.7 ZOBRAZ
242/20142014-09-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy263.5 ZOBRAZ
243/20142014-09-05TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy249.35 ZOBRAZ
244/20142014-09-05JMJ loziska, s.r.o. Mlynska 1 Nove Mesto nad Vahom35881054material na opravy11.26 ZOBRAZ
245/20142014-09-08Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674JK sutaz cezpolny beh88.4 ZOBRAZ
246/20142014-09-08FEST interier, s.r.o. Holubyho 83 Pezinok35914726sklo - plasove dvere21.24 ZOBRAZ
247/20142014-09-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn81 ZOBRAZ
248/20142014-09-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS plyn3600 ZOBRAZ
249/20142014-09-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612reproduktor TV + reproduktor k notebooku240.6 ZOBRAZ
250/20142014-09-10Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858hokejky na TV56.03 ZOBRAZ
251/20142014-09-11Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu60.79 ZOBRAZ
252/20142014-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon32.23 ZOBRAZ
253/20142014-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon55.49 ZOBRAZ
254/20142014-09-11INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradenske sluzby VO1080 ZOBRAZ
255/20142014-09-12CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
256/20142014-09-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612vizualizery3195 ZOBRAZ
257/20142014-09-12GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebooky2280 ZOBRAZ
258/20142014-09-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia683.34 ZOBRAZ
259/20142014-09-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne762.32 ZOBRAZ
260/20142014-09-16Marian Supa, Holleho 164 Velke Kostolany11906022nahradne suciastky na kosacku249.08 ZOBRAZ
261/20142014-09-16Klett nakladatelstvi s.r.o. Prumyslova 1472/11 Praha49615645ucebnice NJ114.49 ZOBRAZ
262/20142014-09-17Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889ucebnice AJ pre 3. a 4. rocnik1074 ZOBRAZ
263/20142014-09-17Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472revizia a oprava naradia v TV224.3 ZOBRAZ
264/20142014-09-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
265/20142014-09-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
266/20142014-09-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby824.53 ZOBRAZ
267/20142014-09-18ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s.r.o. Hrachova 34 Bratislava17323266metodiky 5.rocnik24 ZOBRAZ
268/20142014-09-18BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroinstalacny material135.65 ZOBRAZ
269/20142014-09-18Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie najetku33 ZOBRAZ
270/20142014-09-22BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
271/20142014-09-22GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tlaciaren CANON453.6 ZOBRAZ
272/20142014-09-23PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier247.5 ZOBRAZ
273/20142014-09-23LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599cezpolny beh - medaile29.95 ZOBRAZ
274/20142014-09-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464mapy43.2 ZOBRAZ
275/20142014-09-29GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612papier 160g40.8 ZOBRAZ
276/20142014-10-01Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu v SJ36 ZOBRAZ
277/20142014-10-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
278/20142014-10-02Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129predplatne Online Kniznica148.55 ZOBRAZ
279/20142014-10-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
280/20142014-10-02TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
281/20142014-10-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy64.42 ZOBRAZ
282/20142014-10-03Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovne odevy + obuv447.08 ZOBRAZ
283/20142014-10-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS58.92 ZOBRAZ
284/20142014-10-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda712.21 ZOBRAZ
285/20142014-10-06Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne a kancelarske pomocky1665.39 ZOBRAZ
286/20142014-10-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn81 ZOBRAZ
287/20142014-10-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS plyn3608 ZOBRAZ
288/20142014-10-07OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384ucebne pomocky SKD364.44 ZOBRAZ
289/20142014-10-07DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia budovy skoly42 ZOBRAZ
290/20142014-10-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
291/20142014-10-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ44.64 ZOBRAZ
292/20142014-10-10Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262Manazment skoly v praxi 201566 ZOBRAZ
293/20142014-10-10GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky72.78 ZOBRAZ
294/20142014-10-13Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531odborna publikacia114 ZOBRAZ
295/20142014-10-14ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia6.94 ZOBRAZ
296/20142014-10-14Grapa Media, s.r.o. Guothova 2/B Bratislava45456836-111.5 ZOBRAZ
297/20142014-10-14Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339revizia elektrickych spotrebicov441.48 ZOBRAZ
298/20142014-10-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718-119 ZOBRAZ
299/20142014-10-16ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383dekoracne siete199.9 ZOBRAZ
300/20142014-10-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS10.24 ZOBRAZ
301/20142014-10-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS20.87 ZOBRAZ
302/20142014-10-16Jaroslav Paskuliak JP-KOMPLET, 2 Kyselica34418130vymena dveri1656 ZOBRAZ
303/20142014-10-16PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798dobropis k FA247.5 ZOBRAZ
304/20142014-10-16PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xeroxovy papier202.5 ZOBRAZ
305/20142014-10-20RVC, Trhova 2, Trnava37902938skolenie - uctovna zavierka RO30 ZOBRAZ
306/20142014-10-20Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu10.94 ZOBRAZ
307/20142014-10-20Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503Praca, mzdy a odmenovanie50.09 ZOBRAZ
308/20142014-10-22STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy27.97 ZOBRAZ
309/20142014-10-23FUNSTAR s.r.o. Tovarnicka 14 Topolcany45416761stol na stolny tenis249.9 ZOBRAZ
310/20142014-10-23EPL s.r.o. Bystricka 5899/3 Bratislava46724605casopis Geografia12 ZOBRAZ
311/20142014-10-23IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957licencia WINIBEU83.65 ZOBRAZ
312/20142014-10-23SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763policova skrinka + zamok168.24 ZOBRAZ
313/20142014-10-24Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785SJ - Lyzice291.6 ZOBRAZ
314/20142014-10-24GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612NOTEBOOK HP462.6 ZOBRAZ
315/20142014-10-27OFFICE DEPOT, s.r.o. Prievozska 4/B Bratislava36192384hygienicke potreby42.04 ZOBRAZ
316/20142014-10-27Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099radio, baterky222 ZOBRAZ
317/20142014-10-28IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957skolenie20 ZOBRAZ
318/20142014-10-28ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383pocitadlo323.73 ZOBRAZ
319/20142014-10-28Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne849.25 ZOBRAZ
320/20142014-11-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464hygienicke a cistiace potreby128.47 ZOBRAZ
321/20142014-11-04Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy92.48 ZOBRAZ
322/20142014-11-04ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383pocitadlo109.9 ZOBRAZ
323/20142014-11-04ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383SKD-koberce1862.6 ZOBRAZ
324/20142014-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn3600 ZOBRAZ
325/20142014-11-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn81 ZOBRAZ
326/20142014-11-06SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214aktualizacia programu SJ439.24 ZOBRAZ
327/20142014-11-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon57.53 ZOBRAZ
328/20142014-11-07PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier202.5 ZOBRAZ
329/20142014-11-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni229.9 ZOBRAZ
330/20142014-11-07Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131list - bianco s vodotlacou81 ZOBRAZ
331/20142014-11-11INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradenske sluzby VO1602 ZOBRAZ
332/20142014-11-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982revizia a servis902.2 ZOBRAZ
333/20142014-11-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982odstranenie reviznych zavad550.2 ZOBRAZ
334/20142014-11-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
335/20142014-11-11AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171CD + metodiky - 1.rocnik83 ZOBRAZ
336/20142014-11-12Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony645.12 ZOBRAZ
337/20142014-11-13Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne436.88 ZOBRAZ
338/20142014-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon39.32 ZOBRAZ
339/20142014-11-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia244.38 ZOBRAZ
340/20142014-11-14ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822skolsky casopis GATE32.1 ZOBRAZ
341/20142014-11-18Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu14.69 ZOBRAZ
342/20142014-11-19GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612sluchadla135 ZOBRAZ
343/20142014-11-19CONATEX-DIDACTIC Ucebni pomucky, s.r.o. Velvarska 1698/31 Praha25783688uc. pomocky prirodopis82.89 ZOBRAZ
344/20142014-11-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon18.66 ZOBRAZ
345/20142014-11-19Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon9.99 ZOBRAZ
346/20142014-11-19KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtualna kniznica198.72 ZOBRAZ
347/20142014-11-21RVC, Trhova 2, Trnava37902938skolenie30 ZOBRAZ
348/20142014-11-21AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171SKD - pracovne listy653.4 ZOBRAZ
349/20142014-11-24Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576knihy do kniznice141.33 ZOBRAZ
350/20142014-11-24GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge99.36 ZOBRAZ
351/20142014-11-24Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085ucebne pomocky v SKD831 ZOBRAZ
352/20142014-11-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky1222.31 ZOBRAZ
353/20142014-11-24Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky562.82 ZOBRAZ
354/20142014-11-24Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576ucebnice27.37 ZOBRAZ
355/20142014-11-27Lubica Orsaghova EBEN, Slnecna 233/14 Limbach33507431umely vianocny stromcek SKD220 ZOBRAZ
356/20142014-11-07Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Sikanovanie v skole95 ZOBRAZ
357/20142014-12-01Saleziani don Bosca - Slovenska provincia, Mileticova 7 Bratislava586421DVD + ucebnice50.97 ZOBRAZ
358/20142014-11-26Branislav Dvoriscak - GASTRO - GALAXI, 195 Stulany41231082vybavenie SJ128.38 ZOBRAZ
359/20142014-12-02STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy210.34 ZOBRAZ
360/20142014-12-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy85.54 ZOBRAZ
361/20142014-12-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy66.37 ZOBRAZ
362/20142014-12-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy159.34 ZOBRAZ
363/20142014-12-02Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy50.15 ZOBRAZ
364/20142014-12-03Topforsport s.r.o. Besuvka 810/19 Brno29213291TV360 ZOBRAZ
365/20142014-12-03Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske potreby, pomocky, ucebnice1118.5 ZOBRAZ
366/20142014-12-03CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze229.9 ZOBRAZ
367/20142014-12-03TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy63.38 ZOBRAZ
368/20142014-12-04Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099radio, rychlovarna kanvica239.59 ZOBRAZ
369/20142014-12-04VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualizacia licencie VEMA250.8 ZOBRAZ
370/20142014-12-04TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostiedky SJ812.53 ZOBRAZ
371/20142014-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn81 ZOBRAZ
372/20142014-12-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739ZS plyn3600 ZOBRAZ
373/20142014-12-05SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763handricky na biele tabule57.6 ZOBRAZ
374/20142014-12-05Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243SJ - revizia vytahu36 ZOBRAZ
375/20142014-12-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099chladnicky, mikrovlnka514.99 ZOBRAZ
376/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky75.18 ZOBRAZ
377/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky 1. stupen101.82 ZOBRAZ
378/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky 2. stupen83.1 ZOBRAZ
379/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612servis IT techniky23.88 ZOBRAZ
380/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612instalacia IT techniky24 ZOBRAZ
381/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612office + servis408.96 ZOBRAZ
382/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge161.64 ZOBRAZ
383/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery a cartridge255.12 ZOBRAZ
384/20142014-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612lampa ESPON, VGA kabel280.8 ZOBRAZ
385/20142014-12-08PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier337.5 ZOBRAZ
386/20142014-12-09INOWIS, s.r.o. Radlinskeho 295/1 Zilina45977178poradenske sluzby VO918 ZOBRAZ
387/20142014-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon38.53 ZOBRAZ
388/20142014-12-09Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie zodpovednosti 12.01.2015-11.01.20161637 ZOBRAZ
389/20142014-12-09TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
390/20142014-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS61.15 ZOBRAZ
391/20142014-12-09Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
392/20142014-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP89.7 ZOBRAZ
393/20142014-12-11Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne a kancelarske pomocky1218.62 ZOBRAZ
394/20142014-12-11Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124casopis - Rodina a skola20 ZOBRAZ
395/20142014-12-11EVISION, spol. s.r.o. Vajnorska 137 Bratislava35809078oprava pocitacovej siete996.78 ZOBRAZ
396/20142014-12-12ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia364.23 ZOBRAZ
397/20142014-12-12Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu11.45 ZOBRAZ
398/20142014-12-12Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky100.99 ZOBRAZ
399/20142014-12-15Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne646.4 ZOBRAZ
400/20142014-12-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.3 ZOBRAZ
401/20142014-12-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
402/20142014-12-15STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513online hry a pomocky36 ZOBRAZ
403/20142014-12-15BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
404/20142014-12-15Michal Frejer - CC INSPIRATION, 372 Stozok45597308vyzdoba112.55 ZOBRAZ
405/20142014-12-15Ing. Oliver Ochodnicky - MONTEX, L. Novomeskeho 2705/4 Pezinok46887024rekonstrukcia osvetlenia tried12289.9 ZOBRAZ
406/20142014-12-17TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy61.69 ZOBRAZ
407/20142014-12-17AP MEDIA, s.r.o. Stare Grunty 7 Bratislava35691883interaktivna tabula SMART Board4536 ZOBRAZ
408/20142014-12-18JP-KOMPLET IN s.r.o. Kyselica 2 Kyselica47575344nakup dveri a ich osadenie19992.1 ZOBRAZ
409/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612fixacia na kopirku224.4 ZOBRAZ
410/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612pera na interaktivnu tabulu228 ZOBRAZ
411/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612montaz reproduktorov v TV180 ZOBRAZ
412/20142014-12-18GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612notebook HP757.2 ZOBRAZ
413/20142014-12-18STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513vyucbovy software, CD875 ZOBRAZ
414/20142014-12-19Martin Kubov MK therm, Hrnciarska 73 Pezinok14056712demontaz vduchotechniky2299.5 ZOBRAZ
415/20142014-12-22Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske potreby127.33 ZOBRAZ
416/20142014-12-29Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ zneskodnenie odpadu12.31 ZOBRAZ
417/20142014-12-29Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099ohrievac SENCOR58 ZOBRAZ
418/20142014-12-29Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534atypicky kancelarsky nabytok585 ZOBRAZ
419/20142014-12-30GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612tonery, cartridge509.28 ZOBRAZ
420/20142014-12-30Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576knihy do kniznice32.4 ZOBRAZ
421/20142014-12-30Vydavatelstvo Fragment, s.r.o. Mickiewiczova 9 Bratislava35907576knihy do kniznice32.4 ZOBRAZ
1/20152015-01-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon32.39 ZOBRAZ
2/20152015-01-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon57.7 ZOBRAZ
3/20152015-01-05AJFA + AVIS, s.r.o. Klemensova 34 Zilina31602436publikacia - Co ma vediet mzd. uct.49.5 ZOBRAZ
4/20152015-01-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda712.21 ZOBRAZ
5/20152015-01-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze215.98 ZOBRAZ
6/20152015-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
7/20152015-01-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.19 ZOBRAZ
8/20152015-01-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vyuctovanie plynu5562.86 ZOBRAZ
9/20152015-01-13ZSE Energia, a.s. Culenova 6, Bratislava36677281el. energia234.94 ZOBRAZ
10/20152015-01-16Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vyuctovanie - uplne znenie35.07 ZOBRAZ
11/20152015-01-19Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503vyuctovanie - financny spravodajca48.86 ZOBRAZ
12/20152015-01-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne657.55 ZOBRAZ
13/20152015-01-22Marian Medlen - JURISDAT Ondavska 8 Bratislava11821973casopis Skola23 ZOBRAZ
14/20152015-01-22SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn103 ZOBRAZ
15/20152015-01-23ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161cipy - dochadzka60 ZOBRAZ
16/20152015-01-23Slovenska vedecka spolocnost pre telesnu vychovu a sport, Nabr.L.Svobodu 9, Bratislava31789471casopis - Telesna vychova a sport12 ZOBRAZ
17/20152015-01-28SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739vyuctovanie plynu SJ78.92 ZOBRAZ
18/20152015-01-28Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339obcerstvenie70.65 ZOBRAZ
19/20152015-01-29VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374skolenie PAM60 ZOBRAZ
20/20152015-01-29Beyond Media, s.r.o. Daxnerovo nam. 3 Bratislava36737895knihy do kniznice133.15 ZOBRAZ
21/20152015-02-02Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674JK - Dejepisna olympiada94.4 ZOBRAZ
22/20152015-02-03Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718personalne riadenie v praci72.75 ZOBRAZ
23/20152015-02-03Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718dokumentacia ZS79.75 ZOBRAZ
24/20152015-02-03Peter Tahotny, PROFIT-ELEKTRO s.r.o. Moyzesova 39, Modra11693339elektroinstalacne prace23.76 ZOBRAZ
25/20152015-02-03TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
26/20152015-02-09Jan Grajzel, Cordakova 1217/32 Kosice45655634kavove lyzicky169.38 ZOBRAZ
27/20152015-02-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS55.8 ZOBRAZ
28/20152015-02-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze215.98 ZOBRAZ
29/20152015-02-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn SJ103 ZOBRAZ
30/20152015-02-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ35.08 ZOBRAZ
31/20152015-02-11Taktik vydavatelstvo, s.r.o. Krompasska 510/96 Kosice45258767ucebnice11.5 ZOBRAZ
32/20152015-02-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne635.27 ZOBRAZ
33/20152015-02-16SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia221.89 ZOBRAZ
34/20152015-02-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
35/20152015-02-17Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon19.25 ZOBRAZ
36/20152015-02-17ZMOP, spol. s.r.o. Narodna 1961 Modra 218046339ubytovanie hosti130 ZOBRAZ
37/20152015-02-18Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava skrabky na zemiaky189.84 ZOBRAZ
38/20152015-02-19Somorovsky Peter, Vajanskeho 60 Modra22686339obcerstvenie68.44 ZOBRAZ
39/20152015-02-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464SJ - cistiace a hyg. potreby180.65 ZOBRAZ
40/20152015-02-20Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu21 ZOBRAZ
41/20152015-02-24Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099rychlovarna kanvica41.9 ZOBRAZ
42/20152015-02-24SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739oprava fa. plyn 01/20154727 ZOBRAZ
43/20152015-02-27PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox papier135 ZOBRAZ
44/20152015-03-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy167.96 ZOBRAZ
45/20152015-03-03JP-KOMPLET IN s.r.o. Kyselica 2 Kyselica47575344natieranie kovovych zabradli998.8 ZOBRAZ
46/20152015-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS59.16 ZOBRAZ
47/20152015-03-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ34.67 ZOBRAZ
48/20152015-03-10SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn SJ103 ZOBRAZ
49/20152015-03-10Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033revizia hasiacich pristrojov255.97 ZOBRAZ
50/20152015-03-10Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131obaly149.39 ZOBRAZ
51/20152015-03-10TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hyg. potreby1259.48 ZOBRAZ
52/20152015-03-12Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu63.72 ZOBRAZ
53/20152015-03-12Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Testovanie 9125.11 ZOBRAZ
54/20152015-03-12CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze229.9 ZOBRAZ
55/20152015-03-16SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia108.5 ZOBRAZ
56/20152015-03-16SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn18699.7 ZOBRAZ
57/20152015-01-16Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu33 ZOBRAZ
58/20152015-03-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
59/20152015-03-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
60/20152015-03-18Ladislav Molnar Rotalix, Mlynarovicova 12, Bratislava11810033oprava hasiacich pristrojov236.87 ZOBRAZ
61/20152015-03-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464mopy a vedra21.59 ZOBRAZ
62/20152015-03-19Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky433.31 ZOBRAZ
63/20152015-03-19Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu36 ZOBRAZ
64/20152015-03-19TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky138.79 ZOBRAZ
65/20152015-03-20MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594knihy AJ108.3 ZOBRAZ
66/20152015-03-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne675.38 ZOBRAZ
67/20152015-03-23TRIO PUBLISHING, s.r.o. Trajanova 3A Bratislava31401392knihy do kniznice154.84 ZOBRAZ
68/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirok SKD145.62 ZOBRAZ
69/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba kopirok157.5 ZOBRAZ
70/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirok 2. stupen210.5 ZOBRAZ
71/20152015-03-25GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612dataprojektor661.2 ZOBRAZ
72/20152015-03-27Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava cukrarenskych peci371.04 ZOBRAZ
73/20152015-03-27DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia skoly42 ZOBRAZ
74/20152015-03-27Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon0.96 ZOBRAZ
75/20152015-03-27Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129Spravodajca vo verejnej sprave122.4 ZOBRAZ
76/20152015-04-01TRIO PUBLISHING, s.r.o. Trajanova 3A Bratislava31401392ucebnice138.27 ZOBRAZ
77/20152015-04-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP115 ZOBRAZ
78/20152015-04-01PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xerox. papier202.5 ZOBRAZ
79/20152015-04-01ZYX, s.r.o. Kalinciakova 4 Bratislava17328349material na kosacku - vymena43.68 ZOBRAZ
80/20152015-04-01CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045majom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
81/20152015-04-01Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - vychovny program pre SVVZ64.35 ZOBRAZ
82/20152015-04-08BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971servis a poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
83/20152015-04-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
84/20152015-04-08SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ playn103 ZOBRAZ
85/20152015-04-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS56.56 ZOBRAZ
86/20152015-04-08Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131vysvedcenie pre 5.-9. rocnik8.8 ZOBRAZ
87/20152015-04-09TRIO PUBLISHING, s.r.o. Trajanova 3A Bratislava31401392ucebnice254.19 ZOBRAZ
88/20152015-04-10Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky176.35 ZOBRAZ
89/20152015-04-10Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda575.08 ZOBRAZ
90/20152015-04-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ telefon3.07 ZOBRAZ
91/20152015-04-13SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn ZS3927.92 ZOBRAZ
92/20152015-04-13TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
93/20152015-04-14STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy32.96 ZOBRAZ
94/20152015-04-14Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne650.87 ZOBRAZ
95/20152015-04-15Grapa Media, s.r.o. Guothova 2/B Bratislava45456836Motylia zahrada139.4 ZOBRAZ
96/20152015-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
97/20152015-04-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.3 ZOBRAZ
98/20152015-04-17Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124seky SJ48.47 ZOBRAZ
99/20152015-04-17Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu30 ZOBRAZ
100/20152015-04-21BEKAPE, a.s. Frana Krala 1/B Pezinok35722495autobusova doprava394.8 ZOBRAZ
101/20152015-04-22Slovenska rope skippingova asociacia, Podhradie 2 Svaty Jur31813283startovne80 ZOBRAZ
102/20152015-04-23T-med, s.r.o. Mierove namestie 6 Senec44029926zdravotna obuv215 ZOBRAZ
103/20152015-04-24Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedlne kupony138.24 ZOBRAZ
104/20152015-04-27Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Dokumentacia ZS44.95 ZOBRAZ
105/20152015-04-27Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085SKD - hry a ucebne pomocky429.37 ZOBRAZ
106/20152015-04-28Ladislav Sebok, SL - Gastro, Kostolna 1249/20, Jelka41785606oprava plynoveho kotla v SJ33.72 ZOBRAZ
107/20152015-04-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
108/20152015-04-30PAMIKO spol. s.r.o. Racianska 89 Bratislava31320007casopis Nasa skola15 ZOBRAZ
109/20152015-04-30Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy214.55 ZOBRAZ
110/20152015-04-30Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718odborna publikacia - personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
111/20152015-05-05DIDAKTIS, s.r.o. Hyrosova 4 Bratislava31322590ucebnice218.96 ZOBRAZ
112/20152015-05-07Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu60 ZOBRAZ
113/20152015-05-07SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
114/20152015-05-07CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
115/20152015-05-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon55.6 ZOBRAZ
116/20152015-05-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612cartridge19.92 ZOBRAZ
117/20152015-05-11GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612udrzba + oprava kopirky221.1 ZOBRAZ
118/20152015-05-11Firma KOSIK - siete, s.r.o. Detvianska 6 Nove Zamky36556858montaz sieti na mutif. ihrisko588.4 ZOBRAZ
119/20152015-05-12JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Povazska Tepla 602 Povazska Bystrica31633986kriketove lopticky23.48 ZOBRAZ
120/20152015-05-12Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon63.32 ZOBRAZ
121/20152015-05-12SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412vyuctovanie el. energie24.11 ZOBRAZ
122/20152015-05-14SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn2370 ZOBRAZ
123/20152015-05-14SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412vyuctovanie el. energie89.03 ZOBRAZ
124/20152015-05-18LEXICON s.r.o. Bacikova 6 Kosice47105135startovne v sutazi Englishstar110 ZOBRAZ
125/20152015-05-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon19.06 ZOBRAZ
126/20152015-05-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.39 ZOBRAZ
127/20152015-05-18STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy12.96 ZOBRAZ
128/20152015-05-18Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674JK OKA ATLETIKA225.28 ZOBRAZ
129/20152015-05-14LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599OK ATLETIKA - ceny pre vitazov459.07 ZOBRAZ
130/20152015-05-18LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599tricka s potlacou171.6 ZOBRAZ
131/20152015-05-19Infra Services, a.s. Hranicna 10 Bratislava43898190vzdelavanie ucitelov338.3 ZOBRAZ
132/20152015-05-20Bc. Tomas Lazar - ANTIKVARIATIK.SK, Banska Stiavnica43852114obrazy1400 ZOBRAZ
133/20152015-05-20Gastro-max, s.r.o. Pri mlyne 5206/1 Pezinok45339571obcerstvenie pre deti - OK ATLETIKA98.14 ZOBRAZ
134/20152015-05-20Frantisek Slamka, Kukucinova 14 Pezinok30897793obcerstvenie pre deti - OK ATLETIKA34.75 ZOBRAZ
135/20152015-05-21Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne757.86 ZOBRAZ
136/20152015-05-25TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne130 ZOBRAZ
137/20152015-05-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky15.18 ZOBRAZ
138/20152015-05-26TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky31.32 ZOBRAZ
139/20152015-05-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
140/20152015-05-28Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Vychovny program SVVZ42.66 ZOBRAZ
141/20152015-05-29PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
142/20152015-05-29STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy11.29 ZOBRAZ
143/20152015-06-01ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy94.25 ZOBRAZ
144/20152015-06-01TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hyg. prostriedky1285.51 ZOBRAZ
145/20152015-06-01SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn103 ZOBRAZ
146/20152015-06-01EMBA Trade, spol. s.r.o. Komarnanska cesta 13 Nove Zamky34142860archivna skatula 100ks191 ZOBRAZ
147/20152015-06-05LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599medaila na sutaze SKD23.4 ZOBRAZ
148/20152015-06-08Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085SKD - ucebne pomocky319.81 ZOBRAZ
149/20152015-06-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon55.66 ZOBRAZ
150/20152015-06-09Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243SJ - revizia vytahu36 ZOBRAZ
151/20152015-06-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najon servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
152/20152015-06-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469Sj - telefon30.29 ZOBRAZ
153/20152015-06-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn1051.54 ZOBRAZ
154/20152015-06-11Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu70.56 ZOBRAZ
155/20152015-06-12Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718dokumentacia ZS46.7 ZOBRAZ
156/20152015-06-12Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu SJ57 ZOBRAZ
157/20152015-06-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
158/20152015-06-15Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon11.3 ZOBRAZ
159/20152015-06-12SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia120.09 ZOBRAZ
160/20152015-06-17K-7 Psovodi - zachranari Slovenskej republiky, Dolne Rudiny 1 Zilina37981889vdelavanie ziakov - kurz ochrany cloveka a prirody1210.94 ZOBRAZ
161/20152015-06-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne769.01 ZOBRAZ
162/20152015-06-22Slovenska rope skippingova asociacia, Podhradie 2 Svaty Jur31813283svihadla165 ZOBRAZ
163/20152015-06-22TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464dobropis10.08 ZOBRAZ
164/20152015-06-23ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSc Agenda Komplet349 ZOBRAZ
165/20152015-06-23Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy134.76 ZOBRAZ
166/20152015-06-23Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872cistiaci prosriedok24.72 ZOBRAZ
167/20152015-06-24AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171pracovne zosity pre ucitelov29.37 ZOBRAZ
168/20152015-06-25Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky SKD809.79 ZOBRAZ
169/20152015-06-25Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky676.96 ZOBRAZ
170/20152015-06-25Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718odborna publikacia - Personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
171/20152015-06-26MUSICA LITURGICA s.r.o. Safranova 5, Bratislava35856084casopis - Pan ucitel24 ZOBRAZ
172/20152015-06-26Gravitech s.r.o. Zahradna 1375/3 Pezinok47784717peciatky197.06 ZOBRAZ
173/20152015-06-29Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
174/20152015-06-30ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy76.3 ZOBRAZ
175/20152015-06-30STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy172.33 ZOBRAZ
176/20152015-07-01BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP115 ZOBRAZ
177/20152015-07-03SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
178/20152015-07-22CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni36.24 ZOBRAZ
179/20152015-07-03PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798xeroxovy papier202.5 ZOBRAZ
180/20152015-07-07Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda697.84 ZOBRAZ
181/20152015-07-07Technotronic, s.r.o. Svatoplukova 3588/34 Pezinok46324798tricka352 ZOBRAZ
182/20152015-07-07Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
183/20152015-07-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon55.64 ZOBRAZ
184/20152015-07-07Lepsia geografia, Bernolakova 41 Banska Bystica50200950clenstvo na portali - Lepsia geografia40 ZOBRAZ
185/20152015-07-09INFRA Slovakia, s.r.o. Ul. Jana Holleho 875 Velke Levare44752423materialy154.9 ZOBRAZ
186/20152015-07-09BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971servis a poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
187/20152015-07-10SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn962.36 ZOBRAZ
188/20152015-07-10Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
189/20152015-07-09SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia194.1 ZOBRAZ
190/20152015-07-13Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne797.98 ZOBRAZ
191/20152015-07-14TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
192/20152015-07-14TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464SJ - cistiace postriedky258.64 ZOBRAZ
193/20152015-07-16Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571SJ - zneskodnenie odpadu54 ZOBRAZ
194/20152015-07-16Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131tlaciva203.6 ZOBRAZ
195/20152015-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon11.81 ZOBRAZ
196/20152015-07-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon21.12 ZOBRAZ
197/20152015-08-03Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.59 ZOBRAZ
198/20152015-08-03ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na pravy72.96 ZOBRAZ
199/20152015-08-05SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
200/20152015-08-06Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
201/20152015-08-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon56.3 ZOBRAZ
202/20152015-08-11Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony1483.78 ZOBRAZ
203/20152015-08-10TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy69.34 ZOBRAZ
204/20152015-08-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn758.14 ZOBRAZ
205/20152015-08-11Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu267.29 ZOBRAZ
206/20152015-08-11SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203poplatok za zriadenie optickej pripojky1198.8 ZOBRAZ
207/20152015-08-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne724.43 ZOBRAZ
208/20152015-08-18SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia664.64 ZOBRAZ
209/20152015-08-18TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky27.14 ZOBRAZ
210/20152015-08-18SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie20.57 ZOBRAZ
211/20152015-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
212/20152015-08-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
213/20152015-08-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky27.34 ZOBRAZ
214/20152015-08-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke prostriedky657.65 ZOBRAZ
215/20152015-08-21TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464hygienicke prostriedky28.8 ZOBRAZ
216/20152015-08-18Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503publikacia - Praca, mzdy a odmenvanie59.56 ZOBRAZ
217/20152015-08-19Poradca podnikatela, s.r.o. Martina Razusa 23A, Zilina31592503publikacia - Uplne znenie r.2016119.87 ZOBRAZ
218/20152015-08-25Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099kabel na internetove pripojenie593.6 ZOBRAZ
219/20152015-08-26Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099pracka330 ZOBRAZ
220/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357malovanie v ucebniach853 ZOBRAZ
221/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357izolovanie stien640 ZOBRAZ
222/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357malovanie tried965 ZOBRAZ
223/20152015-08-27Gabriel Csicsola, 912 Tesedikovo35368357murarske prace830 ZOBRAZ
224/20152015-08-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
225/20152015-08-28smartown s.r.o. Seberiniho 1 Bratislava46754466smart wall pointer - farba na int. tabulu411.48 ZOBRAZ
226/20152015-08-28ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822casopis - Vychovavatel15 ZOBRAZ
227/20152015-08-31LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599menovky na dvere + cisla1087.2 ZOBRAZ
228/20152015-09-02HALLON, s.r.o. M.R.Stefanika 167/4 Bosany47333618knihy116.1 ZOBRAZ
229/20152015-09-02Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky325.46 ZOBRAZ
230/20152015-09-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
231/20152015-09-02CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hyg. zariadeni + rohoze213.1 ZOBRAZ
232/20152015-09-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ - plyn103 ZOBRAZ
233/20152015-09-04KORREKT s.r.o. Karloveska 6C Bratislava35829371ucebnice AJ1045 ZOBRAZ
234/20152015-09-04K-7 Psovodi - zachranari Slovenskej republiky, Dolne Rudiny 1 Zilina37981889vdelavanie ziakov - kurz ochrany cloveka a prirody1310.26 ZOBRAZ
235/20152015-09-07Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy458.68 ZOBRAZ
236/20152015-09-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS - telefon61.08 ZOBRAZ
237/20152015-09-07STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy312.55 ZOBRAZ
238/20152015-09-07SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el. energia600.81 ZOBRAZ
239/20152015-09-08Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne a kancelarske pomocky1999.68 ZOBRAZ
240/20152015-09-08LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599menovky na dvere10.32 ZOBRAZ
241/20152015-09-10BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroinstalacny material672.71 ZOBRAZ
242/20152015-09-10Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony725.77 ZOBRAZ
243/20152015-09-10Quo - SQ spol. s.r.o. Puchovska 12 Bratislava31351450okenne folie990 ZOBRAZ
244/20152015-09-11Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon32.64 ZOBRAZ
245/20152015-09-11SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
246/20152015-09-14Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889Ucebnice AJ + vyukove CD301.56 ZOBRAZ
247/20152015-09-14Wolters Kluwer s.r.o. Mlynske nivy 48 Bratislava31348262casopis - Manazment skoly v praxi111.74 ZOBRAZ
248/20152015-09-14Akademia Alexandra s.r.o. Martin46100261elektronicka ucebnica informatiky217.5 ZOBRAZ
249/20152015-09-16Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne396.76 ZOBRAZ
250/20152015-09-16KORREKT s.r.o. Karloveska 6C Bratislava35829371ucebnice AJ33.12 ZOBRAZ
251/20152015-09-16SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn868.49 ZOBRAZ
252/20152015-09-17MEGABOOKS SK, s.r.o. Kopcianska 3748/41, Bratislava36699594ucebnice RJ 5.rocnik280.43 ZOBRAZ
253/20152015-09-17Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu423.34 ZOBRAZ
254/20152015-09-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
254/20152015-09-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.99 ZOBRAZ
255/20152015-09-21Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.66 ZOBRAZ
256/20152015-09-23Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Vychovny program pre SVVZ c.242.66 ZOBRAZ
257/20152015-09-23Akademia Alexandra s.r.o. Martin46100261elektronicka ucebnica informatiky217.5 ZOBRAZ
258/20152015-09-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464predlzovaci privod s vypinacom21.94 ZOBRAZ
259/20152015-09-24Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129predplatne - Online skola efektivne180 ZOBRAZ
260/20152015-09-28SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203dobropis600 ZOBRAZ
261/20152015-09-28ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy100.42 ZOBRAZ
262/20152015-09-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
264/20152015-10-01ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Svoradova 7 Bratislava31361161aSc dochadzka - cipy60 ZOBRAZ
265/20152015-10-02BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP115 ZOBRAZ
266/20152015-10-02PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
267/20152015-10-05Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Dokumentacia ZS45.65 ZOBRAZ
268/20152015-10-05PcProfi, s.r.o. Finticka 14050/119 Presov44685173vizualizer Lumens2661.6 ZOBRAZ
269/20152015-10-05Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS55.42 ZOBRAZ
270/20152015-10-06Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pracovne zosity15 ZOBRAZ
271/20152015-10-06TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy173.85 ZOBRAZ
272/20152015-10-06Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370zrazkova voda705.58 ZOBRAZ
273/20152015-10-06DERO-ZDRUZENIE, Pezinok40546021deratizacia skoly42 ZOBRAZ
274/20152015-10-06SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
275/20152015-10-06LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599celopolny beh - medaile100 ZOBRAZ
276/20152015-10-06AITEC, s.r.o. Slovinska 12, Bratislava43829171SKD - Veselo je v skolskom klube781.11 ZOBRAZ
277/20152015-10-07Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony258.05 ZOBRAZ
278/20152015-10-07Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu36 ZOBRAZ
279/20152015-10-08Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099dvojplatnicka + rychlovarna kanvica101 ZOBRAZ
280/20152015-10-08Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon29.96 ZOBRAZ
281/20152015-10-08Radoslav Lyziciar - BEZPO, Plk.Prvonica 4, Bratislava40231356technik PO69.71 ZOBRAZ
282/20152015-10-08BESONE, s.r.o. Priemyselna 1 Liptovsky Mikulas44277971servis a poskytnutie zodpovednej osoby135 ZOBRAZ
283/20152015-10-08TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby1185.86 ZOBRAZ
284/20152015-10-08SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
285/20152015-10-08CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni213.1 ZOBRAZ
286/20152015-10-09SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el.energia148.31 ZOBRAZ
287/20152015-10-12SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn961.97 ZOBRAZ
288/20152015-10-12Pavel Belan DUBEL, Pod lipou 9 Pezinok30940486montaz laminatovej podlahy902 ZOBRAZ
289/20152015-10-14Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124tlac sekov SKD32.87 ZOBRAZ
290/20152015-10-14Peter Lipar D.A.P.D, Hlavna 302/58 Vinicne40546641dodavka vnutornych parapetnych dosiek950 ZOBRAZ
291/20152015-10-14Peter Lipar D.A.P.D, Hlavna 302/58 Vinicne40546641montaz vnutornych parapetnych dosiek850 ZOBRAZ
292/20152015-10-14Ing. Martina Durisova - Trenciansky vzdelavaci servis, Inovecka 1140/22 Trencin48291374elektronicka prirucka na CD42 ZOBRAZ
293/20152015-10-14Up Slovensko, s.r.o. Tomasikova 23/D, Bratislava31396674jedalne kupony67.73 ZOBRAZ
294/20152015-10-15ARES, spol. s r.o. Sportova 5 Bratislava31363822casopis GATE32.1 ZOBRAZ
295/20152015-10-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.09 ZOBRAZ
296/20152015-10-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
297/20152015-10-16Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099fotoaparat CANON383.8 ZOBRAZ
298/20152015-10-19Marian Bagita - Dual BP, Roznavska 1 Bratislava35962135pracovne odevy a obuv497.51 ZOBRAZ
299/20152015-10-20Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne762.32 ZOBRAZ
300/20152015-10-20STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapy689 ZOBRAZ
301/20152015-10-21ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383modely - rastlinna a zivocisna bunka522 ZOBRAZ
302/20152015-10-21Jan Hanusek, Pezinska 170 Vinosady30939534material na opravy39.4 ZOBRAZ
303/20152015-10-21IVES-Organizacia pre informatiku verejnej spravy, Csl.armady 20 Kosice162957STP WinIBEU83.65 ZOBRAZ
304/20152015-10-21BISNODE SLOVENSKO, s.r.o. Racianska 153 Bratislava35840404certifikat solventnosti252 ZOBRAZ
305/20152015-10-22Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889AJ - karty57.12 ZOBRAZ
306/20152015-10-26Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531AJ - karty258.24 ZOBRAZ
307/20152015-10-26Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531matodiky - priprava na testovanie 525.6 ZOBRAZ
308/20152015-10-27TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464vrecia do kosa21.58 ZOBRAZ
309/20152015-10-28TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky41.18 ZOBRAZ
310/20152015-10-29BONI FRUCTI, s.r.o. Lipnicka ul. 3035/162 Dunajska Luzna35766981zneskodnenie odpadu30.6 ZOBRAZ
311/20152015-11-02Peter Skubak - AD REM, Svabinskeho 16 Bratislava11782889ucebnice AJ1860.48 ZOBRAZ
312/20152015-11-02Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718publikacia - Personalne riadenie42.55 ZOBRAZ
313/20152015-11-02ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy177.58 ZOBRAZ
314/20152015-11-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
315/20152015-11-02Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469ZS telefon6.49 ZOBRAZ
316/20152015-11-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke prostriedky290.53 ZOBRAZ
317/20152015-11-04STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy14.63 ZOBRAZ
318/20152015-11-04DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363instalacia pocitacovej kabelaze3907.2 ZOBRAZ
319/20152015-11-06TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464dobropis60.24 ZOBRAZ
320/20152015-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon ZS55.34 ZOBRAZ
321/20152015-11-09Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718testovanie 939.06 ZOBRAZ
322/20152015-11-09PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
323/20152015-11-09CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni229.9 ZOBRAZ
324/20152015-11-09Statisticke a evidencne vydavatelstvo tlaciv, a.s. SEVT a.s. Plynarenska 6, Bratislava31331131list97.2 ZOBRAZ
325/20152015-11-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon SJ17.03 ZOBRAZ
326/20152015-11-09SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el.energia183.86 ZOBRAZ
327/20152015-11-10Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy229 ZOBRAZ
328/20152015-11-10B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467vstupne rohoze163.2 ZOBRAZ
329/20152015-11-10Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718pravny kurier pre skoly119 ZOBRAZ
330/20152015-11-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982revizia a servis VTZ1146.96 ZOBRAZ
331/20152015-11-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
332/20152015-11-10TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982vymena obehoveho cerpadla663.6 ZOBRAZ
333/20152015-11-11DELTACAR spedition s.r.o. U Masokombinatu 1242 Kosmonosy25705521ubytovanie zamestnantov MB713.84 ZOBRAZ
334/20152015-11-11SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn2783.65 ZOBRAZ
335/20152015-11-11SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
336/20152015-11-12SOFT - GL, spol. s.r.o. Kosice, Belehradska 1 Kosice36182214aktualizacia programu SJ439.24 ZOBRAZ
337/20152015-11-12Vladimir Micenko - AMICE, Huskova 15 Kosice14307472revizia a opravanaradia v telocvicni203 ZOBRAZ
338/20152015-11-12Verlag Dashofer vydavatelstvo, s.r.o. Zelezniciarska 13 Bratislava35730129predplatne - Novy Zakonnik prace v praxi149.04 ZOBRAZ
339/20152015-11-13Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu188.93 ZOBRAZ
340/20152015-11-13SKOLEX, spol. s.r.o. Horarska 12 Bratislava31396763skrinky, tabule3435.37 ZOBRAZ
341/20152015-11-13Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon13.86 ZOBRAZ
342/20152015-11-18Gravitech s.r.o. Zahradna 1375/3 Pezinok47784717pera na prezentaciu skoly100 ZOBRAZ
343/20152015-11-18Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon18.76 ZOBRAZ
344/20152015-11-19Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne760.09 ZOBRAZ
345/20152015-11-20Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718odborna publikacia - Dokumentacia ZS48.45 ZOBRAZ
346/20152015-11-20Zaneta Vargova - Moje hracky, Suvorovova 1633/28 Pezinok48048798oprava a vymena preliezok na skolskom dvore2000 ZOBRAZ
347/20152015-11-20LB DESIGN, s.r.o. Zahradna 17 Pezinok36747599igelitky s logom skoly104.4 ZOBRAZ
348/20152015-11-20Rastislav Brocka, Colormont, Kollarova 135/18, Pezinok30354099chladnicka, mikrovlnka, el.ohrievac500 ZOBRAZ
349/20152015-11-20Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky a kancelarske potreby578.63 ZOBRAZ
350/20152015-11-20Robert Szekeres, 328 Tesedikovo32353651malovanie triedy108 ZOBRAZ
351/20152015-11-20Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571zneskodnenie odpadu42 ZOBRAZ
352/20152015-11-23ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383ucebne pomocky na chemiu150.62 ZOBRAZ
353/20152015-11-24TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464hygienicky potreby21.6 ZOBRAZ
354/20152015-11-25KOMENSKY, s.r.o. Park mladeze 1/360, Kosice43908977virtualna kniznica198.72 ZOBRAZ
355/20152015-11-25Slovenska posta, a.s. B. Bystrica36631124casopis - Rodina a skola20 ZOBRAZ
356/20152015-11-25ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383butanovy plynovy horak45.83 ZOBRAZ
357/20152015-11-25DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363zdroj staleho napajania998.4 ZOBRAZ
359/20152015-11-26Generali Poistovna, a.s. Lamacska cesta 3/A Bratislava35709332poistenie zodpovednosti1637 ZOBRAZ
360/20152015-11-27Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon6.49 ZOBRAZ
361/20152015-11-30KLIMAX.sk, s.r.o. Medvedovej 1/A Bratislava43878288klimatizacia1845.65 ZOBRAZ
362/20152015-11-30PPS one, s.r.o. Galvaniho 1591/8, Bratislava36824798kopirovaci papier202.5 ZOBRAZ
363/20152015-11-30Milan Skovajsa, Kupeckeho 73 Pezinok31812767MB-221.57 ZOBRAZ
364/20152015-12-01DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363bezpectnostna kamera475.2 ZOBRAZ
365/20152015-12-02Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy80.06 ZOBRAZ
366/20152015-12-02VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374aktualizacia verzie VEMA253.32 ZOBRAZ
367/20152015-12-02SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739SJ plyn103 ZOBRAZ
368/20152015-12-03R.G. - PLAST s.r.o. Areal PD 319 Trstice36245585vymena vchodovych dveri4614.85 ZOBRAZ
369/20152015-12-03Marius Pedersen, a.s. Opatovska 1735 Trencin34115901odvoz odpadu66.65 ZOBRAZ
370/20152015-12-03TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby348.91 ZOBRAZ
371/20152015-12-04Tatiana Fricova - FIALKA, Stefanikova 26 Pezinok34406085ucebne pomocky do SKD910.48 ZOBRAZ
372/20152015-12-04Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973ucebne pomocky do SKD728.77 ZOBRAZ
373/20152015-12-04ESOPLAST SK s.r.o. Kuklov 286 Kuklov45330638dodavka a montaz steny - server890.65 ZOBRAZ
374/20152015-12-07Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon59.62 ZOBRAZ
375/20152015-12-07Robert Szekeres, 328 Tesedikovo32353651maliarske prace1221.6 ZOBRAZ
376/20152015-12-08SWAN PK, s.r.o. Glejovka 1 Pezinok45298203internetove pripojenie23.34 ZOBRAZ
377/20152015-12-08A J Produkty a.s. Galvaniho 7/B Bratislava36268518vozik + najazdova rampa436.8 ZOBRAZ
378/20152015-12-08Milan Grell - GRAFIT, Sturova 3504/57 Pezinok17578973kancelarske a ucebne pomocky795.6 ZOBRAZ
379/20152015-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612oprava kopirky65.16 ZOBRAZ
380/20152015-12-08GOcopy s.r.o. Dona Sandtnera 5655/19, Pezinok47491612reproduktory USB126 ZOBRAZ
381/20152015-12-08STROJARSKE CENTRUM, s.r.o. Bratislavska 79 Pezinok36289248material na opravy69.89 ZOBRAZ
382/20152015-12-08Stanislav Strazay - STRATEX, SNP 7 Pezinok41027990kluce, zamky206.8 ZOBRAZ
383/20152015-12-08TM MOTO, s.r.o. Kupeckeho 49, Pezinok44139063material na opravy99.95 ZOBRAZ
384/20152015-12-09SPP, a.s. Mlynske nivy 44C, Bratislava35910739plyn3779.06 ZOBRAZ
385/20152015-12-09Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469SJ - telefon21.17 ZOBRAZ
386/20152015-12-09Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785SJ - misky105.84 ZOBRAZ
387/20152015-12-09Dusan Badura Servis elektro-zdvihacie zariadenia, Trnavska 71 Pezinok32816243revizia vytahu36 ZOBRAZ
388/20152015-12-09P R O P S, spol. s.r.o. Limbasska 1 Bratislava35825669termonohavice267 ZOBRAZ
389/20152015-12-10SE Predaj, s.r.o. Mlynske nivy 47 Bratislava44553412el.energia159.36 ZOBRAZ
390/20152015-12-10CWS-boco Slovensko, s.r.o. Bojnicka 10, Bratislava31411045najom servisu hygienickych zariadeni + rohoze229.9 ZOBRAZ
391/20152015-12-10BP sluzby s.r.o. Lucna 461/46, Senkvice45306494technik BOZP + PZS115 ZOBRAZ
392/20152015-12-11BREM Slovakia, spol. s.r.o. 1.maja 2598/43 Pezinok45587914elektroinstalacny material508.99 ZOBRAZ
393/20152015-12-11ENTO zeleziarstvo, s.r.o. Turbinova 1 Bratislavska35798505material na opravy160.09 ZOBRAZ
394/20152015-12-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982prevadzkovanie kotolne260 ZOBRAZ
395/20152015-12-11TZB SK s.r.o. SNP 38, Pezinok36755982revizia velkokuchynskych spotrebicov87.2 ZOBRAZ
396/20152015-12-14Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon9.79 ZOBRAZ
397/20152015-12-14Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. Trnavska cesta 84, Bratislava35908718Vychvny program pre SVVZ42.66 ZOBRAZ
398/20152015-12-14VEMA s.r.o. Plynarenska 7/C, Bratislava31355374modul banky SEPA20.4 ZOBRAZ
399/20152015-12-14STIEFEL EUROCART s.r.o. Ruzinovska 1/A Bratislava31360513mapy638 ZOBRAZ
400/20152015-12-15B2B Partner s.r.o. Sulekova 2 Bratislava44413467kancelarske kresla a stolicky1888.8 ZOBRAZ
401/20152015-12-15Milan BANOCZKY TOMDUS, 508 Kralova pri Senci31111785taniere a odlievky do SJ422.15 ZOBRAZ
402/20152015-12-15Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872dvojdverova chladnicka1680 ZOBRAZ
403/20152015-12-15ProjektyStatika, s.r.o. Sibirska 1617/48 Bratislava47624566projektova dokumentacia200 ZOBRAZ
404/20152015-12-15Gastroslovak s.r.o. Eisnerova 3 Bratislava46682872remontaz chladnicky + opravy v SJ338.4 ZOBRAZ
405/20152015-12-16Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon19.82 ZOBRAZ
406/20152015-12-16ALVEX, spol. s.r.o. Stefanikova 35 Ivanka pri Dunaji34139435SJ - pekac, rost258 ZOBRAZ
407/20152015-12-17AP MEDIA, s.r.o. Stare Grunty 7 Bratislava35691883interaktivna tabula SMART5142 ZOBRAZ
408/20152015-12-17Ondrej Sandtner US ATYP, Kukucinova 16, Pezinok11692901material na opravy63.92 ZOBRAZ
409/20152015-12-17ENES s.r.o. Odborarska 52 Bratislava31398383nabytok do ucebne4980.54 ZOBRAZ
410/20152015-12-17BAUKER, s.r.o. Jesenskeho 8/650 Sala36278581dlazba152.72 ZOBRAZ
411/20152015-12-17Daffer spol. s.r.o. Vcelarska 1 Prievidza36320439lavicky ESO s operadlom914 ZOBRAZ
412/20152015-12-17Bratislavska vodarenska spolocnost a.s. Presovska 48, Bratislava35850370vodne a stocne766.78 ZOBRAZ
413/20152015-12-17Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571odvoz bio. odpadu60 ZOBRAZ
414/20152015-12-18DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363licencia software SysAid876 ZOBRAZ
415/20152015-12-18DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363bezpectnostna kamera VIVOTEK475.2 ZOBRAZ
416/20152015-12-21Kreativny raj, s.r.o. Vansovej 13/6533 Presov47456094farby a stetce136.8 ZOBRAZ
417/20152015-12-21Martinus.sk, s.r.o. M. R. Stefanika Martin36440531knihy260.14 ZOBRAZ
418/20152015-12-21DEXTRA MLADA BOLESLAV s.r.o. Ve Skalici 1393 Mlada Boleslav3703363notebooky5999.51 ZOBRAZ
419/20152015-12-22Pavel Belan DUBEL, Pod lipou 9 Pezinok30940486brusenie a lakovanie drevenej palubovky v tel.2250 ZOBRAZ
420/20152015-12-28Slovak Telekom, a.s. Bajkalska 28, Bratislava35763469telefon10.26 ZOBRAZ
421/20152015-12-28TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace a hygienicke potreby109.12 ZOBRAZ
422/20152015-12-29TRIPSY s.r.o. Fucikova 462 Sladkovicovo36276464cistiace prostriedky do umyvacky394.86 ZOBRAZ
423/20152015-12-30Global Green, s.r.o. Repaskeho 10 Bratislava35790571odvoz bio. odpadu30 ZOBRAZ
424/20152015-12-30MENERT spol. s.r.o. Hlboka 3 Sala17330165ocelove zabrany pre kontajnery1010.4 ZOBRAZ

<< Späť na transparentnú školu


 
Dôležité oznamy
Akcie v mes. NOVEMBER

4.-8.11.
Korčuliarsky kurz
1ABC,3.A,4AD

5.11.
Bábkové divadlo
1D,2BC,3BCD

5.11. o 18:00
Výbor RZ

6.11.
ŠK Olymp. SJL
2.st.

7.11.
ŠK Olymp. ANJ
2.kat.

7.11.
Ex. Jas.Bohunice
7.A,7B

7.11.
Bibliotéka
6.D

7.11.
Bienále ilustrácií
6.A,B

7.11.
Prof. orientácia
9.roč.

8.11.
ŠK Olymp. ANJ
1.kat.

11.-15.11.
Korčuliarsky kurz
1DE,2ABC,3.CD

11.11.
EkoTopFilm
7.-8.roč.

11.11.
IBobor
8.-9.roč.

12.11.
IBobor
2.-3.roč.

12.11.
Inter.vzdelávanie
3.-4.roč.

12.11.
Viem sa brániť

13.11.
Bienále ilustrácií
6.C,D

13.11.
IBobor
6.-7.roč.

14.11.
30.výročie Než.revolúcie
PKC

14.11.
Hodnotiaca PR
1.štvrťrok

15.11.
IBobor
4.-5.roč.

18.11.
Imatrikulácia 1.roč.
3.-5.hod.

19.11.
OK vybíjaná

20.11.
Testovanie 5
5.roč.

20.11.
Riaditeľské voľno
6.-7.roč.

20.11.
Ex.Modra
8.roč.

20.11.
Ex.Sereď
9.roč.

22.11.
OK Florbal

22.11.
Mat-Fyz náboj
8.-9.roč.

26.11.
Hvezdáreň Hlohovec
5.A,B

27.11.
Hvezdáreň Hlohovec
5.C,D

28.11. o 16:00
Vianočné tvorivé dielne
s rodičmi

28.11.
Expert súťaž
2.st.

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?