Zmluvy školy

Zmluva Datum Scan
Najomna zmluva - ihrisko2011-03-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - mala telocvicna2011-10-10 ZOBRAZ
Zmluva o dielo - GAMIX Slovakia TZB2016-07-04 ZOBRAZ
Zmluva skolske ovocie - Boni Fructi,spol. s.r.o.2016-04-08 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - Rodicovske zdruzenie pri ZS Kupeckeho2016-08-29 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - SKOLAK2016-09-12 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalovy klub Pezinok-obcianske zdr.2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Juraj Gubic2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Complet IT s.r.o.2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub Pezinok2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Latino2016-09-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Marian Oravec2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Sobolic2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecna akademia Sunnydance2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Torma Sorting s.r.o.2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Antonin Ales - Cirkus2016-10-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Milan Cech2016-10-24 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - SKOLAK2016-10-18 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - Rodicovske zdruzenie pri ZS2016-10-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak2016-10-21 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Slovensky zvaz hadankarov a krizovkarov - J.Farkas2016-11-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Peter Biz2016-11-15 ZOBRAZ
Darovacia zmluva - Rodicovske zdruzenie pri ZS2016-11-18 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dusan Jacko2016-12-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tarek Dental2016-12-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak2017-01-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Filip Kubik2017-01-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub Pezinok - Miroslav Horak2017-01-18 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Energie 2,a.s.,Ba,plyn, maloodber2017-01-27 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Energie 2,a.s.,Ba,plyn, strednA1 odber2017-01-27 ZOBRAZ
Najomna zmluva - gymnasticka telocvicna2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Energie 2,a.s.,Ba, elektrina2017-01-31 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - Sunnydance2017-02-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Milan Cech2017-04-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Kostal2017-04-25 ZOBRAZ
Zmluva o zabezpeceni umeleckeho vykonu - Mylansa s.r.o.2017-05-15 ZOBRAZ
Zmluva o dielo - Oskar Hanusek2017-05-22 ZOBRAZ
Hromadna licencna zmluva - SOZA2017-05-24 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Vaclav Kellner2017-05-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok - Silvia Svecova2017-06-05 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Milan Cech2017-10-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Marian Oravec2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Peter Biz2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Antonin Simek - cirkus Metropol2017-10-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr. Hana Krupikova - Na zdravicko2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Juraj Miskovsky - GoKids academy2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - JUDr. Peter Jedinak2017-10-09 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak - Karate-kickbox klub Pezinok2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalovy klub Pezinok - obcianske zdruzenie2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Melicherikova Zuzana - Mediasave2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - gymnasticka telocvicna2011-11-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Plavecky klub PK Pezinok - obcianske zdruzenie - Mgr. Nada Kudelova2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecna akademia SUNNYDANCE - Bronislava Jurasova - Groovedance2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok - Mgr. Silvia Svecova2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Gubric2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Patrik Miskovsky2017-10-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Sobolic2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ivan Sroka - Tomra Sorting s.r.o.2017-09-29 ZOBRAZ
Zmluva o dodavke didaktickych prostriedkov2017-10-25 ZOBRAZ
Zmluva o poskytnuti sluzieb2017-11-06 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Obcianske zdruzenie Reflectangulo2017-09-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko2012-04-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr. Michal Peniak2017-10-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Peter Vlasak - Malokarpatska hokejbalova liga Pezinok2017-10-30 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Zuzana Melicherikova - Mediasave2017-10-30 ZOBRAZ
Zmluva o odohrani divadelneho predstavenia - Mestske divadlo ACTORES2017-12-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - Tanecna akademia Sunnydance2017-12-19 ZOBRAZ
Zamuva o uhradach za poskytovanie vodneho a stocneho - Denis Travnicek, Spolocenstvo vlastnikov bytov a nebytovych priestorov ALFA2017-12-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - MUDr. Radomir Tarek, TAREK DENTAL, s.r.o.2017-12-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr.Hana Krupikova, La Espanolita2018-01-22 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Filip Regina2018-02-15 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Antonin Ales - Cirkus2018-03-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko2012-04-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva, Dodatok c.1 - Ing.Peter Biz2018-03-19 ZOBRAZ
Zmluva o poskytovani sluzby pri zbere odpadu - CMT Group s.r.o.2018-03-19 ZOBRAZ
Zmluva o poskytovani grantu - Nadacia Volkswagen Slovakia2018-03-13 ZOBRAZ
Zmluva o usporiadani a spolufinancovani sportovej sutaze - Miriam Valasikova2018-04-09 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - OZ Reflenctangulo 361°2018-03-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - Filip Regina2018-03-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok c.2 - Ing. Peter Biz2018-04-26 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Dodatok - Miroslav Horak2018-05-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - JUDr. Peter Jedinak2018-06-05 ZOBRAZ
Zmluva o zabezpeceni cinnosti sportoveho klubu - Slovensky atleticky zvaz2018-08-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-17 ZOBRAZ
Zmluva o dielo - Projektove poradenstvo s.r.o. - Ing. Roman Kristofic2018-09-08 ZOBRAZ
Prikazna zmluva - TZB SK s.r.o. - Miroslav Poluhar2018-08-27 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr. Veronika Berecova2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing. Milan Èech2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - La Espa?olita2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Gubric2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate - kickbox klub Pezinok2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate - kickbox klub Pezinok2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Obèianske združenie Sunny Dance2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Plavecký klub PK Pezinok – obèianske združenie2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalový klub Pezinok – obèianske združenie2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - mala telocvicna2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - GoKids academy2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Marek Soboliè2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Športový triatlonový klub Pezinok2018-10-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Malokarpatská hokejbalová liga Pezinok o.z2018-10-29 ZOBRAZ
Najomna zmluva - gymnasticka telocvicna2011-03-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-11-08 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2013-10-18 ZOBRAZ
Zmluva o zdruzenej dodavke elektriny2013-12-03 ZOBRAZ
Dodatok c. 01 k Zmluve o dodavke plynu2013-12-17 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2014-02-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko2011-04-11 ZOBRAZ
Zmluva o vykupe zivocisneho odpadu - Ladisco s.r.o.2014-02-11 ZOBRAZ
Zmluva o odbere VZP-3(odpadu)2014-03-06 ZOBRAZ
Najomna zmluva - miestnost c. 13 - zubar2014-03-10 ZOBRAZ
Dodavka mlynskych a potravinarskych vyrobkov2014-04-02 ZOBRAZ
Racova dohoda2014-04-02 ZOBRAZ
Ramcova dohoda2014-04-07 ZOBRAZ
Kapna zmluva2014-04-30 ZOBRAZ
Kapna zmluva2014-04-07 ZOBRAZ
Ramcova zmluva2014-04-23 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Dodavka zemiakov, cerstvej zeleniny a ovocia A,B,D2014-06-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko2011-04-11 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Dodavka zemiakov, cerstvej zeleniny a ovocia C2014-05-23 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Dodavka potravin2014-05-23 ZOBRAZ
Ramcova dohoda - A2014-06-03 ZOBRAZ
Ramcova dohoda - B,C,D,E,F,G,H,I2014-05-22 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-06-13 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny2014-06-12 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny2014-06-25 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny2014-06-25 ZOBRAZ
Kupna zmluva - Potraviny2014-06-25 ZOBRAZ
Zmluva o dodavke plynu2014-07-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko2011-05-23 ZOBRAZ
Ramcova dohoda2014-07-11 ZOBRAZ
Ramcova dohoda2014-07-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - ihrisko2011-05-23 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-09-25 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-04 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-07 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-10-03 ZOBRAZ
Zmluva o zdruzenej dodavke zemneho plynu2014-10-28 ZOBRAZ
Najomna zmluva2014-11-18 ZOBRAZ
Zmluva o odbere VZP2015-01-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak2015-02-03 ZOBRAZ
Kupna zmluva2014-12-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - CFK Pezinok-Cajla2015-02-13 ZOBRAZ
Dohoda o skonceni najomnej zmluvy2011-04-29 ZOBRAZ
Ramcova dohoda - Le Cheque Dejeuner2015-02-20 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr.Janka Pesslova2015-02-09 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Kristina Jassova2015-03-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak2015-04-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak2015-04-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala2015-05-01 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate klub, Miroslav Horak2015-05-12 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Marian Oravec2015-11-06 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Sportovy triatlonovy klub Pezinok2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub PK2015-11-03 ZOBRAZ
Najomna zmluva - velka telocvicna2011-10-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Amatersky sportovy klub Pezinok2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Miroslav Horak2015-11-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tomra Sorting2015-11-11 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Basketbalovy klub Pezinok-obcianske zdr.2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Ing.Miguel Angel Mendez Lara2015-11-18 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecna akademia Sunnydance2015-11-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala2015-11-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Juraj Gubric2015-11-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Mgr.Juraj Demovic2015-11-12 ZOBRAZ
Najomna zmluva - mala telocvicna2011-10-13 ZOBRAZ
Najomna zmluva - CFK Pezinok-Cajla2015-11-26 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Obcianske zdruzenie Reflectangulo2015-11-02 ZOBRAZ
Najomna zmluva - IMPEDIA2015-12-14 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Stanislav Slimak2016-02-16 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Karate-kickbox klub Pezinok2016-02-19 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecne centrum Charizma2016-03-14 ZOBRAZ
Zmluva o uhradach za poskytovanie vodneho a stocneho - ALFA2016-03-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tarek Dental2016-03-10 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Tanecne centrum Charizma2016-04-22 ZOBRAZ
Najomna zmluva - Michal Fiala2016-05-03 ZOBRAZ

<< Späť na transparentnú školu


 
Akcie v mes. NOVEMBER

5.11. =>> 17:30
Výbor RZ

6.11.
Týždeň vedy a techniky
Fyz, CHem

8.11.
ŠK OSJL

8.11.
Bibliotéka
5.A,B

8.11.
Amavet
Celoštátne kolo

9.11.
Noc v škole
1.st.

12.11.
IBobor
8.-9.roč.

13.11.
Exkurzia Tajov
7.roč.

13.11.
IBobor
2.-3.roč.

14.11.
IBobor
6.-7.roč.

14.11.
Mŕtve drevo
5.roč.

12.-14.11.
ŠK Ol. ANJ

16.11.
IBobor
4.-5.roč.

16.11.
Beseda T.Hujdič
9.roč.

21.11.
Testovanie 5

21.11.
Riaditeľské voľno
6.-8.roč.

21.11.
Exkurzia Sereď
9.roč.

20.-22.11.
Družobná návšteva v MB
7.B

22.11. =>> 19:00
SND
8.-9.roč.

23.11.
Nocovačka
9.A

28.11.
Beseda J.Šebesta
7.B

28.11. =>> 16:00
Vianočné tvor. dielne s rodičmi

29.11.
Profiorientácia
9.roč.

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„O chytré ženské je nouze. Konečně o chytré mužské zrovna tak.“ Jan Werich