Prázdniny

 

Školský rok 2017/2018
 

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2017 (streda).

Školské vyučovanie v I. polroku šk. roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v II. polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

Prázdniny v školskom roku 2017/2018:
 

PRÁZDNINY
KRAJ
TRVANIE
ZAČIATOK VYUČOVANIA
jesenné
všetky
30.10 - 31.10.2017
2.11.2017 (štvrtok)
vianočné
všetky
23.12.2017 - 05.01.2018
08.01.2018 (pondelok)
polročné
všetky
02.02.2018
05.02.2018 (pondelok)
jarné
BA, NR, TT
05.03 - 09.03.2018
12.03.2018 (pondelok)
veľkonočné
všetky
29.03 - 03.04.2018
04.04.2018 (streda)
letné
všetky
02.07 - 31.08.2018
03.09.2018 (pondelok)

 

 
Akcie v mes. JÚN

1.6.
Návšteva SOŠ PZ
2.A,B

3.-8.6.
Škola v prírode
1.C,4.A,B,D

4.-8.6.
Interaktívny týždeň
1A,B,3.B,D

5.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
9.roč.

6.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
7.-8.roč.

7.-9.6.
Osvienčim, Krakow
9.roč.

11.-15.6.
Plavecký výcvik
6.roč.

11.6.
Rodičovské združenie
Budúci PRVÁCI

12.6.
Hvezdáreň Modra
2.A,B

12.6.
Udržateľnosť zdrojov
1.roč.

12.6.
Život s handicapom
7.roč.

14.6.
Pezinská športová olympiáda
1.stupeň

15.6.
Meet Harry Potter

18.6.
Rozlúčka s knižnicou
4.A,C

21.6.
Deň Metskej polície
5.roč.

21.6.
Účelové cvičenie
2.stupeň

21.6.
Didaktické hry
1.stupeň

21.6.
Klasifikačná PR
2.polrok

22.6.
Hokejbalový turnaj

22.-23.6.
Noc v škole
1.B,C,4.A

26.-28.6.
Odovzdávanie učebníc
Čistenie tried

27.6.
Koncoročná akadémia
PKC

28.6. =>> 9:00
Rozlúčka
9.roč.

28.6.
Odovzdávanie kľúčov od skriniek, čipov

29.6. =>> 8:30
Slávnostné ukončenie šk.roka

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?