Organizácia šk.roka / Prázdniny

 

Školský rok 2018/2019
 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) – slávnostné otvorenie školského roka.
Pravidelné vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 5. septembra 2018 (streda).
Prvý polrok sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
Školský rok sa končí 28. júna 2019 (piatok), kedy sa odovzdáva vysvedčenie.

Jesenné prázdniny: 31.10.–2.11.2018 (streda-piatok). Vyučovanie sa začne 5.11.2018 (pondelok).
Vianočné prázdniny: sú od 23.12.2018 do 7.1.2019(pondelok). Vyučovanie sa začne 8.1.2019 (utorok).
Polročné prázdniny: 1.2.2019(piatok). Vyučovanie sa začne 4.2.2019 (pondelok).
Jarné prázdniny: 25.2.2019 do 1.3.2019. Vyučovanie sa začne 4.3.2019 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 18.4.-23.4.2019 (štvrtok-utorok). Vyučovanie sa začne 24.4.2019(streda ).
Letné prázdniny: 1.7.2019 a končia sa 31.8.2019.

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok).

 
Akcie v mes. MÁJ

2.5.
OK Slávik Slovenska

2.5.
Exkurzia Rakúsko
5.C,D.

2.5.
OK futbal
mladší žiaci

6.5.
Ručná výroba papiera
4.A,C

7.5.
Pietna spomienka - Deň víťazstva
9.B

9.5.
Vychádzka na Slavín
6.-7.roč.

10.-12.5.
Exkurzia zamestnancov školy

10.5.
Riaditeľské voľno

13.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
1.kolo

13.5. =>> 15:00-18:00
Konzultačné hodiny

13.5.
Devínska Kobyla
6.roč.

14.5.
Devínska Kobyla
6.roč.

16.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
2.kolo

16.5.
Malokarpatská knižnica
1.A,B

18.-26.5.
Anglicko
2.stupeň

21.5.
Kytice Matice
7.roč.

22.5.
OK v atletike

22.5.
Riaditeľské voľno
2.stupeň

31.5.
Koncert Majk Spirit
Amfiteáter

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde