Organizácia šk.roka / Prázdniny

 

Školský rok 2018/2019
 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) – slávnostné otvorenie školského roka.
Pravidelné vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 5. septembra 2018 (streda).
Prvý polrok sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
Školský rok sa končí 28. júna 2019 (piatok), kedy sa odovzdáva vysvedčenie.

Jesenné prázdniny: 31.10.–2.11.2018 (streda-piatok). Vyučovanie sa začne 5.11.2018 (pondelok).
Vianočné prázdniny: sú od 23.12.2018 do 7.1.2019(pondelok). Vyučovanie sa začne 8.1.2019 (utorok).
Polročné prázdniny: 1.2.2019(piatok). Vyučovanie sa začne 4.2.2019 (pondelok).
Jarné prázdniny: 25.2.2019 do 1.3.2019. Vyučovanie sa začne 4.3.2019 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 18.4.-23.4.2019 (štvrtok-utorok). Vyučovanie sa začne 24.4.2019(streda ).
Letné prázdniny: 1.7.2019 a končia sa 31.8.2019.

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok).

 
Akcie v mes. OKTÓBER

1.10.
Zahájenie krúžkovej činnosti

1.10. =>> 16:00
Imatrikulácia prvákov

3.10.
Velehrad, Modrá
5.A,D

3.10.
Fotografovanie prvákov

3.10. =>> 16:00
RZ-Anglicko

4.10.
Velehrad, Modrá
5.B,C

4.10.
Fotografovanie prvákov

4.10.
Zber papiera

4.10.
Pezinská orientačná liga
1.kolo

5.10.
Deduško
3.roč.

5.10.
Deň župných škôl

9.10.
EkoTopFilm
8.roč.,7.A,D

9.10.
Rozhodovanie
9.roč.

9.10.
Gabčíkovo
7.B,C

11.10.
ÚĽUV
2.B,4.D

12.10.
Ekooko
4.B

17.10.
Gabčíkovo
7.A,D

18.10.
Zber ovocia
1.roč.

22.10. 15:00-18:00
Konzultácie pre rodičov

23.10.
Triedenie odpadu
3.roč.

23.10. =>> 16:00
Jesenné dielne s rodičmi

24.-26.10.
Družba ZŠ Mladá Boleslav

25.10.
Po stopách osobnosti

25.10.
Deň, kedy sa mlčalo
9.roč.

26.10.
Historický deň

26.10.
Film Dubček
Beseda s Ľ.Juríkom
8.-9.roč., M.Boleslav

30.10.
Štátny sviatok

31.10.-2.11.
Jesenné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde