Organizácia šk.roka / Prázdniny

 

Školský rok 2023/2024

Vyučovanie:

Školský rok 2022/2023 sa začína 1. septembra 2023.
Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok) - slávnostné otvorenie školského roka.
Vyučovanie sa začne 5. septembra 2023 (utorok) - triednické práce.
Pravidelné vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 7. septembra 2023 (štvrtok).
Prvý polrok sa končí 31. januára 2024 (streda).
Vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2024 (štvrtok).
Školský rok sa končí 28. júna 2024 (piatok), kedy sa odovzdáva vysvedčenie.

Prázdniny:

Jesenné prázdniny: 30.10.2023 do 31.10.2023 (pondelok - utorok). Vyučovanie sa začne 2.11.2023 (štvrtok).
Vianočné prázdniny: 23.12.2023 do 7.1.2024 (piatok). Vyučovanie sa začne 8.1.2024 (pondelok).
Jarné prázdniny: 4.3.2024 do 8.3.2024. Vyučovanie sa začne 11.3.2024 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 28.3.2024 do 2.4.2024 (štvrtok-utorok). Vyučovanie sa začne 3.4.2024 (streda ).
Letné prázdniny: 1.7.2024 do 31.8.2024.

Vyučovanie v novom školskom roku 2024/2025 sa začne 2. septembra 2024 (pondelok).

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK