Organizácia šk.roka / Prázdniny

 

Školský rok 2018/2019
 

Školský rok 2018/2019 sa začína 1. septembra 2018.
Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) – slávnostné otvorenie školského roka.
Pravidelné vyučovanie podľa rozvrhu hodín začne 5. septembra 2018 (streda).
Prvý polrok sa končí 31. januára 2019 (štvrtok).
Vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2019 (pondelok).
Školský rok sa končí 28. júna 2019 (piatok), kedy sa odovzdáva vysvedčenie.

Jesenné prázdniny: 31.10.–2.11.2018 (streda-piatok). Vyučovanie sa začne 5.11.2018 (pondelok).
Vianočné prázdniny: sú od 23.12.2018 do 7.1.2019(pondelok). Vyučovanie sa začne 8.1.2019 (utorok).
Polročné prázdniny: 1.2.2019(piatok). Vyučovanie sa začne 4.2.2019 (pondelok).
Jarné prázdniny: 25.2.2019 do 1.3.2019. Vyučovanie sa začne 4.3.2019 (pondelok).
Veľkonočné prázdniny: 18.4.-23.4.2019 (štvrtok-utorok). Vyučovanie sa začne 24.4.2019(streda ).
Letné prázdniny: 1.7.2019 a končia sa 31.8.2019.

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 (pondelok).

 
Akcie v mes. FEBRUÁR

4.-8.2.
Lyžiarsky výcvik Makov
7.C,D

7.2.
OK GEO olymp.

8.-9.2.
Valentínska noc v škole
2.B,C,D, 1.B,C

11.2.
Šikanovanie
6.A

12.2.
Pamodaj šťastia lavička
2.D

12.2.
OK BIO olymp.

14.2.
OK DEJ olymp.

18.2.
Šikanovanie
6.B

18.2.
Workshop v Kunsthale
9.B

19.2. =>> 10:00
2.sv.vojna
9.roč.

19.2.
OK volejbal
dievčatá

20.2. =>> 10:15
ANJ divadlo
3.-5.roč.

20.2. =>> 12:00
ANJ divadlo
6.-9.roč.

21.2.
ŠK Hviezdoslavov Kubín
1.-2.stupeň

21.2.
OK volejbal
chapci

25.1.-1.3.
Jarné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Vhodnou základnou pro manželství je oboustranné nepochopení.“ Oscar Wilde