Prázdniny

 

Školský rok 2017/2018
 

Školský rok 2017/2018 sa začína 1. septembra 2017.

Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 7. septembra 2017 (streda).

Školské vyučovanie v I. polroku šk. roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Školské vyučovanie v II. polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

 

Prázdniny v školskom roku 2017/2018:
 

PRÁZDNINY
KRAJ
TRVANIE
ZAČIATOK VYUČOVANIA
jesenné
všetky
30.10 - 31.10.2017
2.11.2017 (štvrtok)
vianočné
všetky
23.12.2017 - 05.01.2018
08.01.2018 (pondelok)
polročné
všetky
02.02.2018
05.02.2018 (pondelok)
jarné
BA, NR, TT
05.03 - 09.03.2018
12.03.2018 (pondelok)
veľkonočné
všetky
29.03 - 03.04.2018
04.04.2018 (streda)
letné
všetky
02.07 - 31.08.2018
03.09.2018 (pondelok)

 

 
Akcie v mes. APRÍL

4.4.
Exkurzia
1.C

5.-6.4. =>> 15:00 - 18:00
Zápis do 1.ročníka

6.4.
Bavme deti športom
Finále

10.4.
ŠK Slávik Slovenska

10.4.
Medzníky 2.sv.vojny
Súťaž

10.4.
Beseda so sp. p. Varadinovou
1.D,E

11.4.
Aj pán Goethe ...

12.4.
OK Volejbal
Dievčatá

13.4.
OK Volejbal
Chlapci

16.4.
Deň Jána Kupeckého

17.4.
Beseda so sp. p. Varadinovou
1.B

18.4.
OK Orientačný beh
Budmerice

19.4.
Zber papiera

23.-27.4.
Učitelia bez hraníc

25.-26.4.
Novodobo so Shakespearom

25.4.
OK Bio.olymp.
Kat. D

27.4.
Fíha kniha
2.A

27.4.
Príšeka Charlie
1.C,4.roč.

30.4.
Riaditeľské voľno

apríl
Deň Zeme

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?