Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

 

Výbor rodičovského združenia šk.rok 2017/2018:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Gašparovičová Silvia 5.A Eva Keszeghová
1.B Jana Pančíková 5.B Mgr. Eva Weinberger
1.C Eva Emini 5.C Ing. Maroš Borza
1.D Ing. Rastislav Rozkoš 5.D Lucia Bunčeková
1.E Mgr. Peter Vilim 6.A Barbora Slamková
2.A Silvia Horváthová 6.B Ing. Rastislav Rozkoš
2.B Nora Bujnová 6.C Ing. Miroslava Holčíková
2.C Mgr. Mária Hrivnáková 6.D Soňa Marušicová
2.D Mgr. Michaela Stromčeková 7.A Bc. Marián Václavík
3.A Mgr. Barbora Štefanovičová 7.B Adela Oravcová
3.B Slávka Palková 7.C Zdenka Kupcová
3.C Alžbeta Krasňanská 8.A Mgr. Miroslav Miklovič
3.D Ing. Richard Slezák 8.B Mgr. Ivona Čajkovská
4.A Ing. Roland Karkó 8.C Eva Šefčíková
4.B Michaela Lipárová 9.A Katarína Strapáková
4.C Ing. Katarína Sagálová 9.B Ingrid Bubeníková
4.D Bc. Peter Haško    

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. APRÍL

4.4.
Exkurzia
1.C

5.-6.4. =>> 15:00 - 18:00
Zápis do 1.ročníka

6.4.
Bavme deti športom
Finále

10.4.
ŠK Slávik Slovenska

10.4.
Medzníky 2.sv.vojny
Súťaž

10.4.
Beseda so sp. p. Varadinovou
1.D,E

11.4.
Aj pán Goethe ...

12.4.
OK Volejbal
Dievčatá

13.4.
OK Volejbal
Chlapci

16.4.
Deň Jána Kupeckého

17.4.
Beseda so sp. p. Varadinovou
1.B

18.4.
OK Orientačný beh
Budmerice

19.4.
Zber papiera

23.-27.4.
Učitelia bez hraníc

25.-26.4.
Novodobo so Shakespearom

25.4.
OK Bio.olymp.
Kat. D

27.4.
Fíha kniha
2.A

27.4.
Príšeka Charlie
1.C,4.roč.

30.4.
Riaditeľské voľno

apríl
Deň Zeme

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?