Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

ZÁPISNICA z plenárnej schôdze

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2018/2019

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2017/2018

 

Výbor rodičovského združenia - šk.rok 2018/2019:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Mgr. Michaela Lipárová 5.A Ing. Roland Karkó
1.B Mgr. Oľga Ondeková Vlníková 5.B Ing. Ján Matuška
1.C Bc. Peter Haško 5.C Ing. Katarína Sagálová
1.D JUDr. Peter Jedinák 5.D Mgr. Naďa Selecká
2.A Mgr. Peter Vilim 6.A Lucia Bunčeková
2.B Ing. Jana Pančíková Zimanová 6.B Mgr. Eva Weinberger
2.C Lucia Kulich 6.C Ing. Maroš Borza
2.D Ing. Rastislav Rozkoš 7.A Barbora Slamková
3.A Katarína Pomfyová 7.B Ing. Rastislav Rozkoš
3.B Nora Bujnová 7.C Ing. Miroslava Holčíková
3.C Kristína Tichá 7.D Soňa Marušicová
3.D Mgr. Michaela Stromčeková 8.A Bc. Marián Václavík
4.A Mgr. Barbora Štefanovičová 8.B Zuzana Klučárová
4.B Slávka Palková 8.C Zdenka Kupcová
4.C Alžbeta Krasňanská 9.A Ing. Miroslav Miklovič
4.D Katarína Strapáková 9.B Ing. Silvia Vavříková
    9.C Eva Šefčíková

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. DECEMBER

7.12.
SND - Čarovná flauta
1.A,4.B

7.12.
Ekológia v rozprávkach
2.A

7.12.
Trestné právo
8.C

7.12.
KK basketbal
chlapci

9.12.
Atletika
Hala Elán

11.12.
ŠK DEJ ol.
2.st.

12.12.
ŠK PYT
3.-5.roč.

12.12.
Ypsilon

12.12.
Hvezdáreň Hlohovec
5.A,B

12.12.
Obchodovanie s ľudmi
9.roč.

12.12. =>> 17:00
RZ
9.roč.

13.12.
Tradície na Luciu

13.12.
ŠK PYT
6.-8.roč.

13.12.
Hvezdáreň Hlohovec
5.C,D

13.12.
ŠK Šaliansky Maťko

13.12.
Vistareal Cup

14.-16.12.
Vianočné trhy
Zbierka pre Plamienok

17.12.=>> 15:00-18:00
Konzultačné hodiny
2.stupeň

17.12.=>> 16:30
RZ
1.stupeň

18.12.
Vianočné tradície, Trnava
5.A,B

17.-21.12.
Posedenie pri samovare
sk. RUJ

27.12.-7.1.
Vianočné prázdniny

8.1.
Nástup do školy

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich