Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

ZÁPISNICA z plenárnej schôdze

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2018/2019

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2017/2018

 

Výbor rodičovského združenia - šk.rok 2018/2019:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Mgr. Michaela Lipárová 5.A Ing. Roland Karkó
1.B Mgr. Oľga Ondeková Vlníková 5.B Ing. Ján Matuška
1.C Bc. Peter Haško 5.C Ing. Katarína Sagálová
1.D JUDr. Peter Jedinák 5.D Mgr. Naďa Selecká
2.A Mgr. Peter Vilim 6.A Lucia Bunčeková
2.B Ing. Jana Pančíková Zimanová 6.B Mgr. Eva Weinberger
2.C Lucia Kulich 6.C Ing. Maroš Borza
2.D Ing. Rastislav Rozkoš 7.A Barbora Slamková
3.A Katarína Pomfyová 7.B Ing. Rastislav Rozkoš
3.B Nora Bujnová 7.C Ing. Miroslava Holčíková
3.C Kristína Tichá 7.D Soňa Marušicová
3.D Mgr. Michaela Stromčeková 8.A Bc. Marián Václavík
4.A Mgr. Barbora Štefanovičová 8.B Zuzana Klučárová
4.B Slávka Palková 8.C Zdenka Kupcová
4.C Alžbeta Krasňanská 9.A Ing. Miroslav Miklovič
4.D Katarína Strapáková 9.B Ing. Silvia Vavříková
    9.C Eva Šefčíková

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. OKTÓBER

1.10.
Zahájenie krúžkovej činnosti

1.10. =>> 16:00
Imatrikulácia prvákov

3.10.
Velehrad, Modrá
5.A,D

3.10.
Fotografovanie prvákov

3.10. =>> 16:00
RZ-Anglicko

4.10.
Velehrad, Modrá
5.B,C

4.10.
Fotografovanie prvákov

4.10.
Zber papiera

4.10.
Pezinská orientačná liga
1.kolo

5.10.
Deduško
3.roč.

5.10.
Deň župných škôl

9.10.
EkoTopFilm
8.roč.,7.A,D

9.10.
Rozhodovanie
9.roč.

9.10.
Gabčíkovo
7.B,C

11.10.
ÚĽUV
2.B,4.D

12.10.
Ekooko
4.B

17.10.
Gabčíkovo
7.A,D

18.10.
Zber ovocia
1.roč.

22.10. 15:00-18:00
Konzultácie pre rodičov

23.10.
Triedenie odpadu
3.roč.

23.10. =>> 16:00
Jesenné dielne s rodičmi

24.-26.10.
Družba ZŠ Mladá Boleslav

25.10.
Po stopách osobnosti

25.10.
Deň, kedy sa mlčalo
9.roč.

26.10.
Historický deň

26.10.
Film Dubček
Beseda s Ľ.Juríkom
8.-9.roč., M.Boleslav

30.10.
Štátny sviatok

31.10.-2.11.
Jesenné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich