Združenie rodičov

 

Výbor rodičovského združenia šk.rok 2017/2018:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Gašparovičová Silvia 5.A Eva Keszeghová
1.B Jana Pančíková 5.B Mgr. Eva Weinberger
1.C Eva Emini 5.C Ing. Maroš Borza
1.D Ing. Rastislav Rozkoš 5.D Lucia Bunčeková
1.E Mgr. Peter Vilim 6.A Barbora Slamková
2.A Silvia Horváthová 6.B Ing. Rastislav Rozkoš
2.B Nora Bujnová 6.C Ing. Miroslava Holčíková
2.C Mgr. Mária Hrivnáková 6.D Soňa Marušicová
2.D Mgr. Michaela Stromčeková 7.A Bc. Marián Václavík
3.A Mgr. Barbora Štefanovičová 7.B Adela Oravcová
3.B Slávka Palková 7.C Zdenka Kupcová
3.C Alžbeta Krasňanská 8.A Mgr. Miroslav Miklovič
3.D Ing. Richard Slezák 8.B Mgr. Ivona Čajkovská
4.A Ing. Roland Karkó 8.C Eva Šefčíková
4.B Michaela Lipárová 9.A Katarína Strapáková
4.C Ing. Katarína Sagálová 9.B Ingrid Bubeníková
4.D Bc. Peter Haško    

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. JANUÁR

8.1.
Nástup do školy

8.1.
Interaktívna predn.
8.-9.roč.

8.1.
Interaktívna predn.
6.-7.roč.

9.1.
ŠK BIO olymp.

9.1. =>> 17:30
Výbor RZ

10.1.
Zdravý životný štýl
6.C

17.1.
OK Šaliansky Maťko

17.1.
Snehová kráľovná
1.C,4.roč.

17.1.
Zdravý životný štýl
6.A

18.1. =>> 16:30
RZ 9.roč.

23.1.
Klasifikačná porada

24.1.
Partnerské vzťahy
8.A

25.1.
Partnerské vzťahy
8.B

27.1. =>> 19:30
Fašiangová zábava

30.1.
Partnerské vzťahy
8.C

30.1.
Karneval
1.stupeň

30.1.
Fašiangová diskotéka
2.stupeň

31.1.
Rozdávanie výpisu vysvedčení
4.-5.hod.

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
Účinné spalovače tuku pro sportovce, muže i ženy