Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

 

Výbor rodičovského združenia šk.rok 2017/2018:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Gašparovičová Silvia 5.A Eva Keszeghová
1.B Jana Pančíková 5.B Mgr. Eva Weinberger
1.C Eva Emini 5.C Ing. Maroš Borza
1.D Ing. Rastislav Rozkoš 5.D Lucia Bunčeková
1.E Mgr. Peter Vilim 6.A Barbora Slamková
2.A Silvia Horváthová 6.B Ing. Rastislav Rozkoš
2.B Nora Bujnová 6.C Ing. Miroslava Holčíková
2.C Mgr. Mária Hrivnáková 6.D Soňa Marušicová
2.D Mgr. Michaela Stromčeková 7.A Bc. Marián Václavík
3.A Mgr. Barbora Štefanovičová 7.B Adela Oravcová
3.B Slávka Palková 7.C Zdenka Kupcová
3.C Alžbeta Krasňanská 8.A Mgr. Miroslav Miklovič
3.D Ing. Richard Slezák 8.B Mgr. Ivona Čajkovská
4.A Ing. Roland Karkó 8.C Eva Šefčíková
4.B Michaela Lipárová 9.A Katarína Strapáková
4.C Ing. Katarína Sagálová 9.B Ingrid Bubeníková
4.D Bc. Peter Haško    

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. JÚN

1.6.
Návšteva SOŠ PZ
2.A,B

3.-8.6.
Škola v prírode
1.C,4.A,B,D

4.-8.6.
Interaktívny týždeň
1A,B,3.B,D

5.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
9.roč.

6.6.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
7.-8.roč.

7.-9.6.
Osvienčim, Krakow
9.roč.

11.-15.6.
Plavecký výcvik
6.roč.

11.6.
Rodičovské združenie
Budúci PRVÁCI

12.6.
Hvezdáreň Modra
2.A,B

12.6.
Udržateľnosť zdrojov
1.roč.

12.6.
Život s handicapom
7.roč.

14.6.
Pezinská športová olympiáda
1.stupeň

15.6.
Meet Harry Potter

18.6.
Rozlúčka s knižnicou
4.A,C

21.6.
Deň Metskej polície
5.roč.

21.6.
Účelové cvičenie
2.stupeň

21.6.
Didaktické hry
1.stupeň

21.6.
Klasifikačná PR
2.polrok

22.6.
Hokejbalový turnaj

22.-23.6.
Noc v škole
1.B,C,4.A

26.-28.6.
Odovzdávanie učebníc
Čistenie tried

27.6.
Koncoročná akadémia
PKC

28.6. =>> 9:00
Rozlúčka
9.roč.

28.6.
Odovzdávanie kľúčov od skriniek, čipov

29.6. =>> 8:30
Slávnostné ukončenie šk.roka

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?