Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

ZÁPISNICA z plenárnej schôdze

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2018/2019

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2017/2018

 

Výbor rodičovského združenia - šk.rok 2018/2019:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Mgr. Michaela Lipárová 5.A Ing. Roland Karkó
1.B Mgr. Oľga Ondeková Vlníková 5.B Ing. Ján Matuška
1.C Bc. Peter Haško 5.C Ing. Katarína Sagálová
1.D JUDr. Peter Jedinák 5.D Mgr. Naďa Selecká
2.A Mgr. Peter Vilim 6.A Lucia Bunčeková
2.B Ing. Jana Pančíková Zimanová 6.B Mgr. Eva Weinberger
2.C Lucia Kulich 6.C Ing. Maroš Borza
2.D Ing. Rastislav Rozkoš 7.A Barbora Slamková
3.A Katarína Pomfyová 7.B Ing. Rastislav Rozkoš
3.B Nora Bujnová 7.C Ing. Miroslava Holčíková
3.C Kristína Tichá 7.D Soňa Marušicová
3.D Mgr. Michaela Stromčeková 8.A Bc. Marián Václavík
4.A Mgr. Barbora Štefanovičová 8.B Zuzana Klučárová
4.B Slávka Palková 8.C Zdenka Kupcová
4.C Alžbeta Krasňanská 9.A Ing. Miroslav Miklovič
4.D Katarína Strapáková 9.B Ing. Silvia Vavříková
    9.C Eva Šefčíková

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. FEBRUÁR

4.-8.2.
Lyžiarsky výcvik Makov
7.C,D

7.2.
OK GEO olymp.

8.-9.2.
Valentínska noc v škole
2.B,C,D, 1.B,C

11.2.
Šikanovanie
6.A

12.2.
Pamodaj šťastia lavička
2.D

12.2.
OK BIO olymp.

14.2.
OK DEJ olymp.

18.2.
Šikanovanie
6.B

18.2.
Workshop v Kunsthale
9.B

19.2. =>> 10:00
2.sv.vojna
9.roč.

19.2.
OK volejbal
dievčatá

20.2. =>> 10:15
ANJ divadlo
3.-5.roč.

20.2. =>> 12:00
ANJ divadlo
6.-9.roč.

21.2.
ŠK Hviezdoslavov Kubín
1.-2.stupeň

21.2.
OK volejbal
chapci

25.1.-1.3.
Jarné prázdniny

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich