Združenie rodičov

ŠTATÚT Rodičovského združenia

ZÁPISNICA z plenárnej schôdze

NÁVRH ROZPOČTU RZ 2018/2019

PLNENNIE ROZPOČTU RZ 2017/2018

 

Výbor rodičovského združenia - šk.rok 2018/2019:

Trieda Meno Trieda Meno
1.A Mgr. Michaela Lipárová 5.A Ing. Roland Karkó
1.B Mgr. Oľga Ondeková Vlníková 5.B Ing. Ján Matuška
1.C Bc. Peter Haško 5.C Ing. Katarína Sagálová
1.D JUDr. Peter Jedinák 5.D Mgr. Naďa Selecká
2.A Mgr. Peter Vilim 6.A Lucia Bunčeková
2.B Ing. Jana Pančíková Zimanová 6.B Mgr. Eva Weinberger
2.C Lucia Kulich 6.C Ing. Maroš Borza
2.D Ing. Rastislav Rozkoš 7.A Barbora Slamková
3.A Katarína Pomfyová 7.B Ing. Rastislav Rozkoš
3.B Nora Bujnová 7.C Ing. Miroslava Holčíková
3.C Kristína Tichá 7.D Soňa Marušicová
3.D Mgr. Michaela Stromčeková 8.A Bc. Marián Václavík
4.A Mgr. Barbora Štefanovičová 8.B Zuzana Klučárová
4.B Slávka Palková 8.C Zdenka Kupcová
4.C Alžbeta Krasňanská 9.A Ing. Miroslav Miklovič
4.D Katarína Strapáková 9.B Ing. Silvia Vavříková
    9.C Eva Šefčíková

 

 

 

 


 

 
Akcie v mes. MÁJ

2.5.
OK Slávik Slovenska

2.5.
Exkurzia Rakúsko
5.C,D.

2.5.
OK futbal
mladší žiaci

6.5.
Ručná výroba papiera
4.A,C

7.5.
Pietna spomienka - Deň víťazstva
9.B

9.5.
Vychádzka na Slavín
6.-7.roč.

10.-12.5.
Exkurzia zamestnancov školy

10.5.
Riaditeľské voľno

13.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
1.kolo

13.5. =>> 15:00-18:00
Konzultačné hodiny

13.5.
Devínska Kobyla
6.roč.

14.5.
Devínska Kobyla
6.roč.

16.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
2.kolo

16.5.
Malokarpatská knižnica
1.A,B

18.-26.5.
Anglicko
2.stupeň

21.5.
Kytice Matice
7.roč.

22.5.
OK v atletike

22.5.
Riaditeľské voľno
2.stupeň

31.5.
Koncert Majk Spirit
Amfiteáter

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Proti hluposti se bojovat musí, ale vyhrát se nedá!“ Jan Werich