Zvonenie

 

ZŠ Kupeckého:

 

pondelok

ranná komunita: 0800 - 0820

1. vyučovacia hodina: 0830 - 0915

2. vyučovacia hodina: 0925 - 1010

3. vyučovacia hodina: 1020 - 1105

4. vyučovacia hodina: 1125 - 1210

5. vyučovacia hodina: 1220 - 1305

6. vyučovacia hodina: 1315 - 1400

 

utorok - piatok

0. vyučovacia hodina: 0710 - 0750

1. vyučovacia hodina: 0800 - 0845

2. vyučovacia hodina: 0855 - 0940

3. vyučovacia hodina: 0955 - 1040

4. vyučovacia hodina: 1100 - 1145

5. vyučovacia hodina: 1155 - 1240

6. vyučovacia hodina: 1250 - 1335

 

Elokované pracovisko:

1. vyučovacia hodina: 0800 - 0845

2. vyučovacia hodina: 0855 - 0940

3. vyučovacia hodina: 0950 - 1035

4. vyučovacia hodina: 1045 - 1130

5. vyučovacia hodina: 1140 - 1225

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK