Zamestnanci školy

Pedagógovia školy v školskom roku 2017/2018
 

riaditeľka
    Mgr. Volanková Katarína    
 
zástupkyne
  1. stupeň PaedDr. Boreková Dagmar    
  2. stupeň Ing. Rajnerová Alžbeta    
  2. stupeň PaedDr. Čuvalová Katarína    
 
učitelia 1. stupeň
  1.A Mgr. Kováčiková Beatrix
 
 
  1.B Mgr. Máleková Hana    
  1.C Mgr. Kapraňová Iveta    
  1.D PaedDr. Šmahovská Jana     
  1.E Mgr. Matúšová Helena    
  2.A Mgr. Čapkovičová Eva    
  2.B Mgr. Bacigálová Monika    
  2.C Mgr. Noskovičová Mária    
  2.D PaedDr. Kvasničková Natália    
  3.A Mgr. Kaščáková Dana    
  3.B Mgr. Kišová Karin    
  3.C PaedDr. Fintorová Monika    
  3.D Mgr. Fecková Jana    
  4.A PaedDr. Milčíková Soňa    
  4.B Mgr. Fischerová Renáta    
  4.C Mgr. Osuská Nataša    
  4.D Mgr. Šestáková Lenka    
učitelia 2. stupeň
  5.A Mgr. Šusteková Mariana    
  5.B Mgr. Jeloková Oľga    
  5.C Mgr. Diabelko Michaela     
  5.D Mgr. Popróčiová Ivana    
  6.A Mgr. Tichá Gabriela    
  6.B Mgr. Valachová Ingrid    
  6.C Mgr. Vojtaníková Angelika    
  6.D Mgr. Červenková Magdaléna    
  7.A RNDr. Voštiarová Marcela    
  7.B Mgr. Bodžárová Anna    
  7.C Ing. Regulová Jana    
  8.A Mgr. Wagingerová Mária    
  8.B Mgr. Molnárová Miriam    
  8.C Ing. Pitoňák Ján    
  9.A Mgr. Múčková Miroslava    
  9.B Mgr. Juráková Anna    
netriedni učitelia
    Mgr. Babirátová Jaroslava    
    Mgr. Horváthová Katarína    
    Mgr. Kmošenová Gabriela    
    Mgr. Ondovčíková Daniela    
    Mgr. Hrivnáková Mária    
    Mgr. Tichý Andrej    
    Mgr. Rigasová Monika    
    Mgr. Wittlingerová Ľudmila    
    Mgr. Cmarková Jana    
    Mgr. Vítek Igor    
špeciálny pedagóg
    Mgr. Martinovská Zuzana
asistent učiteľa
    Ing. Firic Marek    
vychovávateľky ŠKD
  vedúca   Matonogová Darina    
  vychovávateľky  Mgr. Šimová Michaela    
      Fleischhackerová Anna    
      Gašparovičová Miroslava    
      Halamičková Ivana     
      Hlavicová Gabriela    
    Bc. Hlavinová Ľubica    
      Jurčíková Jolana     
      Petroušeková Jana    
      Stehlíková Zuzana    
     Mgr. Hollanová Hana    
    Mgr. Lupčová Aleksandra    
Nepedagogickí zamestnanci
  Sam. referentka   Bížová Ľudmila    
  Účtovníčka   Grančičová Ivica    
  Školník   Andel Pavol    
  Upratovačky   5    
  Vedúca ŠJ   Daniela Kirinovičová    
   Kuchárky   8    
  Iné  MD 4    
     Kat.farár 1    
           
           
 

 

 
Akcie v mes. APRÍL

4.4.
Exkurzia
1.C

5.-6.4. =>> 15:00 - 18:00
Zápis do 1.ročníka

6.4.
Bavme deti športom
Finále

10.4.
ŠK Slávik Slovenska

10.4.
Medzníky 2.sv.vojny
Súťaž

10.4.
Beseda so sp. p. Varadinovou
1.D,E

11.4.
Aj pán Goethe ...

12.4.
OK Volejbal
Dievčatá

13.4.
OK Volejbal
Chlapci

16.4.
Deň Jána Kupeckého

17.4.
Beseda so sp. p. Varadinovou
1.B

18.4.
OK Orientačný beh
Budmerice

19.4.
Zber papiera

23.-27.4.
Učitelia bez hraníc

25.-26.4.
Novodobo so Shakespearom

25.4.
OK Bio.olymp.
Kat. D

27.4.
Fíha kniha
2.A

27.4.
Príšeka Charlie
1.C,4.roč.

30.4.
Riaditeľské voľno

apríl
Deň Zeme

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?