Zamestnanci školy

Pedagógovia školy v školskom roku 2018/2019
 

riaditeľka
    Mgr. Volanková Katarína    
 
zástupkyne
  1. stupeň PaedDr. Boreková Dagmar    
  2. stupeň Ing. Rajnerová Alžbeta    
  2. stupeň PaedDr. Čuvalová Katarína    
 
učitelia 1. stupeň
  1.A Mgr. Kováčiková Beatrix
 
 
  1.B PaedDr. Milčíková Soňa    
  1.C Mgr. Fischerová Renáta    
  1.D Mgr. Šestáková Lenka    
  2.A Mgr. Matúšová Helena    
  2.B Mgr. Máleková Hana    
  2.C Mgr. Kapraňová Iveta    
  2.D PaedDr. Šmahovská Jana     
  3.A Mgr. Čapkovičová Eva    
  3.B Mgr. Bacigálová Monika    
  3.C Mgr. Noskovičová Mária    
  3.D PaedDr. Kvasničková Natália    
  4.A Mgr. Kaščáková Dana    
  4.B Mgr. Kišová Karin    
  4.C PaedDr. Fintorová Monika    
  4.D Mgr. Fecková Jana    
učitelia 2. stupeň
  5.A Mgr. Cmarková Jana    
  5.B Mgr. Ondovčíková Daniela    
  5.C Mgr. Šusteková Mariana    
  5.D Mgr. Juráková Anna    
  6.A Mgr. Popróčiová Ivana    
  6.B Mgr. Jeloková Oľga    
  6.C Mgr. Hrivnáková Mária    
  7.A Mgr. Tichá Gabriela    
  7.B Mgr. Valachová Ingrid    
  7.C Mgr. Vojtaníková Angelika    
  7.D Mgr. Červenková Magdaléna    
  8.A RNDr. Voštiarová Marcela    
  8.B Mgr. Bodžárová Anna    
  8.C Ing. Regulová Jana    
  9.A Mgr. Wagingerová Mária    
  9.B Mgr. Molnárová Miriam    
  9.C Ing. Pitoňák Ján    
netriedni učitelia
    Mgr. Babirátová Jaroslava    
    Mgr. Horváthová Katarína    
    Mgr. Kmošenová Gabriela    
    Mgr. Hajtmanová Michaela    
    Mgr. Múčková Miroslava    
    Mgr. Tichý Andrej    
    Mgr. Rigasová Monika    
    Mgr. Wittlingerová Ľudmila    
    Ing. Kľučárová Katarína    
    Mgr. Kollárová Monika    
špeciálny pedagóg
    Mgr. Martinovská Zuzana
asistent učiteľa
    Mgr. Dobrotová Miroslava    
    Mgr. Hrdličková Terézia    
    Mgr. Ivaničková Zdenka    
    Mgr. Polakovičová Lucia    
    Mgr. Poláčková Ivana    
    Mgr. Vavrová Kristína    
           
vychovávateľky ŠKD
  vedúca   Matonogová Darina    
  vychovávateľky Ing. Firic Marek    
      Fleischhackerová Anna    
      Gašparovičová Miroslava    
      Halamičková Ivana     
      Hlavicová Gabriela    
    Mgr. Hlavinová Ľubica    
      Jurčíková Jolana     
      Petroušeková Jana    
      Stehlíková Zuzana    
      Horváthová Silvia    
    Mgr. Lupčová Aleksandra    
Nepedagogickí zamestnanci
  Sam. referentka  Ing. Zvonárová Jana    
  Účtovníčka   Grančičová Ivica    
  Školník   Andel Pavol    
  Upratovačky   5    
  Vedúca ŠJ   Daniela Kirinovičová    
   Kuchárky   8    
  Iné  MD 6    
     Kat.farár 1    
           
           
 

 

 
Akcie v mes. MÁJ

2.5.
OK Slávik Slovenska

2.5.
Exkurzia Rakúsko
5.C,D.

2.5.
OK futbal
mladší žiaci

6.5.
Ručná výroba papiera
4.A,C

7.5.
Pietna spomienka - Deň víťazstva
9.B

9.5.
Vychádzka na Slavín
6.-7.roč.

10.-12.5.
Exkurzia zamestnancov školy

10.5.
Riaditeľské voľno

13.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
1.kolo

13.5. =>> 15:00-18:00
Konzultačné hodiny

13.5.
Devínska Kobyla
6.roč.

14.5.
Devínska Kobyla
6.roč.

16.5.
Prijímacie pohovory na SŠ
2.kolo

16.5.
Malokarpatská knižnica
1.A,B

18.-26.5.
Anglicko
2.stupeň

21.5.
Kytice Matice
7.roč.

22.5.
OK v atletike

22.5.
Riaditeľské voľno
2.stupeň

31.5.
Koncert Majk Spirit
Amfiteáter

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
„Kdo se umí smát sám sobě, má právo smát se smát všemu ostatnímu, co mu k smíchu připadá.“ Jan Werich