Zamestnanci školy

 

v školskom roku 2023/2024
 

riaditeľka
    Mgr. Volanková Katarína    
 
zástupkyne
  1. stupeň PaedDr. Boreková Dagmar    
  2. stupeň Ing. Rajnerová Alžbeta    
  2. stupeň PaedDr. Čuvalová Katarína    
 
učitelia 1. stupeň
  1.A Mgr. Kaščáková Dana    
  1.B Mgr. Kišová Karin    
  1.C PaedDr. Fintorová Monika    
  1.D Mgr. Habániková Zuzana    
  2.A Mgr. Kováčiková Beatrix    
  2.B Mgr. Kovačičová Zuzana    
  2.C Mgr. Migrová Renáta    
  2.D Mgr. Mačutková Marta    
  3.A Mgr. Švorcová Gabriela    
  3.B Mgr. Máleková Hana    
  3.C Mgr. Kapraňová Iveta    
  3.D PaedDr. Šmahovská Jana    
  4.A PaedDr. Boreková Dagmar    
  4.B Mgr. Bacigálová Monika    
  4.C Mgr. Noskovičová Mária    
  4.D Mgr. Balogová Monika    
učitelia 2. stupeň
  5.A Mgr. Tichá Gabriela    
  5.B Mgr. Tomková Katarína    
  5.C Ing. Huláková Jana    
  5.D Mgr. Ondovčíková Daniela    
  6.A Mgr. Petrašovská Adela    
  6.B Mgr. Ukropcová Kristína    
  6.C Mgr. Jeloková Oľga    
           
  7.A Mgr. Tichý Andrej    
  7.B Mgr. Valachová Ingrid    
  7.C Mgr. Vojtaníková Angelika    
  7.D Mgr. Dovalová Monika    
  8.A Mgr. Maljarčíková Lucia    
  8.B Mgr. Múčková Miroslava    
  8.C Mgr. Ivaničková Zdenka    
  8.D Ing. Kľučárová Katarína    
  9.A Mgr. Molnárová Miriam    
  9.B Mgr. Kollárová Monika    
  9.C Mgr. Hajtmanová Michaela    
  9.D Mgr. Popróčiová Ivana    
netriedni učitelia
    Mgr. Agner Martin    
    Mgr. Babirátová Jaroslava    
    Mgr. Hrivnáková Mária    
    Mgr. Juráková Anna    
    Mgr. Kmošenová Gabriela    
    Ing. Pitoňák Ján    
    Mgr. Radvanská Lenka    
    Mgr. Rišková Lucia    
    PhDr. Štefušová Katarína    
    Mgr. Šusteková Mariana    
    Mgr. Švecová Zuzana    
    RNDr. Voštiarová Marcela    
    Mgr. Wittlingerová Ľudmila    
           
školský špeciálny pedagóg
    Mgr. Martinovská Zuzana
školský psychológ
    Mgr. Hrdličková Terézia
    Mgr. Bíliková Michaela
školský sociálny pedagóg
    Mgr. Töröková Beata  
asistenti učiteľa
      Baničová Miroslava    
      Horváthová Silvia    
      Kolečková Jana    
    Bc. Kozubová Tina    
      Malíšková Lucia    
    Mgr. Marková Eva    
    Mgr. Orihelová Miroslava    
    Mgr. Poláčková Ivana    
    Mgr. Pospíšilová Veronika    
    Mgr. Štrbová Jana    
      Šupková Pavlína    
      Šuplatová Marcela    
    Mgr. Obalová Tallová Jana    
    Mgr. Tatranská Katarína    
    Mgr. Vavrová Kristína    
    Mgr. Václavová Miroslava    
           
vychovávateľky ŠKD
  vedúca   Matonogová Darina    
  vychovávateľky   Gašparovičová Miroslava    
      Hlavenová Ivana    
      Hlavicová Gabriela    
      Iglarčíková Michaela    
      Janušová Lucia    
      Jurgová Michaela    
      Konečná Lucia    
      Majeríková Miroslava    
      Michalíková Lucia    
      Mrázová Iveta    
      Petroušeková Jana    
      Pohorelská Veronika    
      Snovická Martina    
      Sodomová Veronika    
    Mgr. Zápražná Marcela    
           
nepedagogickí zamestnanci
  sam. referentka Bc. Štrbová Lenka    
  účtovníčka, PaM ZŠ, ŠJ   Grančičová Ivica    
  šk. zdravotník   Hanáková Ivona    
  údržbár Mgr. Juščák Vladimír    
  školník   Matúš Fedor    
  vrátnička   Firicová Viera    
  upratovačky   6    
  vedúca ŠJ   Ďuračková Jana    
  THP v ŠJ   Smoláriková Ingrid    
  kuchárky   6    
  iné MD 6    
           
           
           
 

 

 
Dôležité oznamy
Kalendár dôležitých termínov

15.11.2023

- Pedagogická rada - 1.štvrťrok

30.11.2023

- Adventné tvorivé dielne

4.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

5.12.2023 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

4.-6.12.2023

- Vianočné trhy - zbierka Plamienok

23.12.2023 - 7.1.2024

- Vianočné prázdniny

8.1.2024

- Nástup do školy

29.1.2024

- Klasifikačná pedag. rada - 1.polrok

31.1.2024

- Vysvedčenie - výpis známok

6.2.2024

- Svetový deň bez mobilu

10.2.2023

- Fašiangová zábava

13.2.2024

- Karneval/Valentínska disco

21.2.2024

- Svet.deň materinského jazyka

22.2.2024

- Svet.deň vody

4.-8.3.2024

- Jarné prázdniny

20.3.2024

- Testovanie 9-2024

28.3-2.4.2024

- Veľkonočné prázdniny

15.4.2024

- Pedagogická rada - 3.štvrťrok

22.4.2024

- Deň Zeme

22.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 1.stupňa

23.4.2024 --> 15:00-17:00

- Konzultačné hodiny pre rodičov 2.stupňa

27.5.-7.6.2024

- Školy v prírode

- Plavecký výcvik

- Interaktívny týždeň

24.6.2024

- Klasifikačná ped.rada - 2.polrok

24.-27.6.2024

- Odovzdávanie učebníc

26.6.2024

- Slávnostná koncoročná akadémia

27.6.2024

- Rozlúčka deviatakov

28.6.2024 -->8:30

- Slávnostné ukončenie šk.roka

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK