Zamestnanci školy

Pedagógovia školy v školskom roku 2020/2021
 

riaditeľka
    Mgr. Volanková Katarína    
 
zástupkyne
  1. stupeň PaedDr. Boreková Dagmar    
  2. stupeň Ing. Rajnerová Alžbeta    
  2. stupeň PaedDr. Čuvalová Katarína    
 
učitelia 1. stupeň
  1.A Mgr. Potůčková Petra
 
 
  1.B Mgr. Bacigálová Monika    
  1.C Mgr. Noskovičová Mária    
  1.D Mgr. Kvasničková Natália    
  2.A Mgr. Kaščáková Dana    
  2.B Mgr. Kišová Karin    
  2.C PaedDr. Fintorová Monika    
  2.D PaedDr. Milčíková Soňa    
  2.E Mgr. Kováčová Lenka    
  3.A Mgr. Kováčiková Beatrix    
  3.B Mgr. Kovačičová Zuzana    
  3.C Mgr. Mirgová Renáta    
  4.A Mgr. Švorcová Gabriela    
  4.B Mgr. Máleková Hana    
  4.C Mgr. Kapraňová Iveta    
  4.D PaedDr. Šmahovská Jana    
učitelia 2. stupeň
  5.A Ing. Regulová Jana    
  5.B Mgr. Múčková Miroslava    
  5.C Mgr. Ivaničková Zdenka    
  5.D Mgr. Kľučárová Katarína    
  6.A Mgr. Molnárová Miriam    
  6.B Mgr. Kollárová Monika    
  6.C Mgr. Hajtmanová Michaela    
  6.D Mgr. Červenková Magdaléna    
  7.A Ing. Cmarková Jana    
  7.B Mgr. Ondovčíková Daniela    
  7.C Mgr. Šusteková Mariana    
  7.D Mgr. Juráková Anna    
  8.A Mgr. Popróčiová Ivana    
  8.B Mgr. Jeloková Oľga    
  8.C Mgr. Hrivnáková Mária    
  9.A Mgr. Tichá Gabriela    
  9.B Mgr. Valachová Ingrid    
  9.C Mgr. Vojtaníková Angelika    
netriedni učitelia
    Mgr. Agner Martin    
    Mgr. Babirátová Jaroslava    
    Mgr. Kmošenová Gabriela    
    Mgr. Maljarčíková Lucia    
    Ing. Pitoňák Ján    
    Mgr. Schmidt Jozef    
    Mgr. Štefušová Katarína    
    Mgr. Tichý Andrej    
    RNDr. Voštiarová Marcela    
    Mgr. Wagingerová Mária    
    Mgr. Wittlingerová Ľudmila    
školský špeciálny pedagóg
    Mgr. Martinovská Zuzana
    Mgr. Ivankovičová Jana
školský psychológ
    Mgr. Tizslaviczová Monika
školský sociálny pedagóg
    Mgr. Piatková Eva
asistent učiteľa
    Bc. Blesáková Katarína    
    Ing. Firic Marek    
      Horváthová Silvia    
    Mgr. Hrdličková Terézia    
      Kolečková Jana    
    Mgr. Lančaričová Michaela    
      Mališková Lucia    
    Mgr. Matúšková Monika    
    Mgr. Polakovičová Lucia    
    Mgr. Poláčková Ivana    
    Mgr. Vavrová Kristína    
    Bc. Václavová Miroslava    
           
vychovávateľky ŠKD
  vedúca   Matonogová Darina    
  vychovávateľky   Fleischhackerová Anna    
      Gonosová Svetlana    
      Gašparovičová Miroslava    
      Halamičková Ivana    
      Hlavicová Gabriela    
      Hrdličková Veronika    
      Iglarčíková Michaela    
      Jurčíková Jolana     
      Kolesárová Iveta    
     Mgr. Lupčová Aleksandra    
      Petroušeková Jana    
Nepedagogickí zamestnanci
  Sam. referentka  Bc. Štrbová Lenka    
  Účtovníčka   Grančičová Ivica    
  Školník   Juščák Vladimír    
      Matúš Fedor    
  Upratovačky   5    
  Vedúca ŠJ   Kirinovičová Daniela    
  THP v ŠJ   Smoláriková Ingrid    
   Kuchárky   8    
  Iné  MD 7    
   Kat.farár   1    
           
           
 

 

 

 
Akcie v mes. DECEMBER

11. a 12.12.
Charitatívna zbierka
pre Plamienok

 

NÁHODNÝ OBRÁZOK
ANKETA
Chutí ti strava v školskej jedállni?
 
ANKETA 2
Vadí ti dozor v školskej jedálni?
 
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat